10 ارز دیجیتال مهم به غیر از بیت کوین را بشناسید
اتریوماتریوم
اتریوم$۲,۳۵۲.۵۱۱۸,۹۰۳,۴۹۶ تومان
تترتتر
تتر۵۰,۵۴۴ تومان
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوین$۲۴۲.۰۵۱۲,۲۳۴,۲۰۱ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۶۲۷۴۵۹۳۱,۷۱۴ تومان
پولکاداتپولکادات
پولکادات$۷.۶۳۸۴,۱۳۵ تومان
چین لینکچین لینک
چین لینک$۱۶.۹۵۸۵۶,۷۲۳ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۷۷.۶۳,۹۲۲,۲۲۳ تومان
بیت کوین کشبیت کوین کش
بیت کوین کش$۲۵۴.۹۷۱۲,۸۸۷,۲۳۱ تومان
استلاراستلار
استلار$۰.۱۳۴۹۴۲۶,۸۲۰.۵ تومان
مونرومونرو
مونرو$۱۷۵.۴۸۸,۸۶۹,۴۸۰ تومان