10 ارز دیجیتال مهم به غیر از بیت کوین را بشناسید
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۸۲۶۹۸,۸۵۰,۱۹۵ تومان
تترتتر
تتر۵۴,۱۸۸ تومان
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوین$۳۱۶.۳۳۱۷,۱۲۴,۱۸۹ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۹۷۶۲۵۲۱,۵۲۵ تومان
پولکاداتپولکادات
پولکادات$۶.۳۲۳۴۲,۱۲۶ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۹۳.۴۵۵,۰۵۸,۸۱۷ تومان
چین لینکچین لینک
چین لینک$۷.۵۸۴۱۰,۳۳۵ تومان
استلاراستلار
استلار$۰.۱۱۲۹۱۶۶,۱۱۲.۶ تومان
مونرومونرو
مونرو$۱۵۶.۷۲۸,۴۸۳,۸۷۱ تومان
بیت کوین کشبیت کوین کش
بیت کوین کش$۱۲۵.۲۴۶,۷۷۹,۷۳۴ تومان