قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

همه
نامقیمتروزانههفتگیحجم بازارمعاملات روزتعداد موجود
۷ روز اخیر
۱
$۵۱,۲۴۰ ۲,۹۳۵,۸۵۱,۳۰۵ تومان
-۰.۸۴%
-۰.۹۳%
$۱.۰۰T $۲۷.۴B ۱۹.۶M
.
.
۲
$۲,۹۷۵.۱ ۱۷۰,۴۶۰,۴۳۱ تومان
۰.۸۵%
۵.۶%
$۳۵۷B $۲۰.۶B ۱۲۰M
۳
$۰.۹۹۷۹۸۹ ۵۷,۱۸۱ تومان
-۰.۲۶%
-۰.۳۲%
$۹۷.۶B $۵۱.۴B ۹۷.۸B
۴
$۳۸۲.۵۴ ۲۱,۹۱۸,۰۴۴ تومان
۱.۹۸%
۸.۷۶%
$۵۸.۸B $۲.۴۲B ۱۵۳M
۵
$۱۰۲.۲۸ ۵,۸۶۰,۲۴۳ تومان
-۲.۶۳%
-۸.۶۹%
$۴۵.۱B $۲.۲۰B ۴۴۰M
۶
$۰.۵۴۱۴۰۳ ۳۱,۰۲۰ تومان
-۱.۳۹%
-۳.۶۱%
$۲۹.۵B $۱.۰۷B ۵۴.۵B
.
.
۷
$۰.۹۹۸۲۲۲ ۵۷,۱۹۴ تومان
-۰.۲۱%
-۰.۲۸%
$۲۷.۹B $۷.۵۶B ۲۸.۰B
۸
$۰.۵۸۸۶۶۴ ۳۳,۷۲۸ تومان
-۱.۵۸%
-۱.۵۶%
$۲۰.۶B $۴۸۳M ۳۵.۱B
.
.
۹
$۳۶.۸۹ ۲,۱۱۳,۶۵۳ تومان
-۱.۴۶%
-۱۰.۷۹%
$۱۳.۹B $۴۹۲M ۳۷۷M
.
.
۱۰
Gaj Finance
GAJ
$۰.۰۰۵۹۲۶۳۷ ۳۳۹.۵۶ تومان
۱.۳۳%
۵.۲۹%
$۱۲.۴B $۲۹ ۲.۰۹T
.
.
۱۱
$۰.۱۳۸۷۸۹ ۷,۹۵۲.۱ تومان
-۰.۴۸%
۵.۸۸%
$۱۲.۲B $۴۰۴M ۸۸.۰B
۱۲
$۰.۰۸۴۲۳۲ ۴,۸۲۶.۲ تومان
-۰.۴۳%
-۰.۸۴%
$۱۲.۰B $۴۰۲M ۱۴۳B
۱۳
$۱۸.۱۹ ۱,۰۴۲,۲۱۶ تومان
-۱.۷۱%
-۸.۱۶%
$۱۰.۶B $۵۰۸M ۵۸۷M
.
.
۱۴
$۷.۵۱ ۴۳۰,۲۹۴ تومان
۰.۷۹%
-۳%
$۱۰.۰B $۲۳۶M ۱.۳۳B
۱۵
۵۷,۳۵۳ تومان
۵.۹۳%
۱۳.۶%
$۹.۲۹B $۹۶۳M ۹.۲۸B
.
.
۱۶
$۵۱,۲۲۴ ۲,۹۳۴,۹۳۴,۵۶۸ تومان
-۱.۰۶%
-۰.۹۱%
$۸.۰۳B $۲۷۵M ۱۵۶k
۱۷
$۲.۰۹ ۱۱۹,۷۴۹ تومان
-۱.۴۵%
-۴.۹۷%
$۷.۲۴B $۲۰.۸M ۳.۴۶B
۱۸
$۱۲.۸ ۷۳۳,۳۹۰ تومان
-۲.۵%
-۳.۹۱%
$۵.۸۸B $۱۳۰M ۴۵۹M
۱۹
$۰.۰۰۰۰۰۹۵۶ ۰.۵۴۷۷۵۰۵۵۵۷۷۲ تومان
۰.۳۹%
-۳.۳۹%
$۵.۶۳B $۱۷۹M ۵۸۹T
۲۰
$۷.۳۷ ۴۲۲,۲۷۲ تومان
۰.۱۵%
-۱.۱۲%
$۵.۵۵B $۱۰۵M ۷۵۳M
.
.

اخبار فوری

همه

رمز ارز های برجسته روز

بیشترین جهش در TOP 100

Gas$۷.۶۵
7D
افزایش رتبه : ۱۵۱

بیشترین رشد روز

Crabada$۰.۰۲۲۰۰۴۳۷
24H
رشد قیمت : %۴۲۱۹.۶

پر بازدید روز

01coin$۰.۰۰۰۳۳۵۳۹
24H
افزایش بازدید : %-۱.۲۷

جدیدترین مطالب

همه

کیف پول ها

تعداد کل: ۳۰۲
Trezor Wallet سخت افزاری
Exodus نرم افزاری
Ethereum Freewallet نرم افزاری

ماینر ها

تعداد کل: ۴۹۷
IceRiver KS0 PRO ASIC (مخصوص استخراج)
MicroBT WhatsMiner M63S ASIC (مخصوص استخراج)
MicroBT WhatsMiner M66S ASIC (مخصوص استخراج)

صرافی ها

تعداد کل: ۴۵۷
Binance $۷۵,۴۸۶,۹۰۰,۰۰۰
FTX $۱۱,۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰
Coinbase Exchange $۲,۴۰۷,۱۶۰,۰۰۰

استخر ها

تعداد کل: ۱,۶۶۶
ZergPool ۱۹۶۸۸.۱% سهم شبکه استخراج
Poolin ۱۶.۸۴% سهم شبکه استخراج
FoundryDigital ۱۳.۱۷% سهم شبکه استخراج

تولید کنندگان ماینر

تعداد کل: ۳۴
Bitmain ۹۳ عدد ماینر
AMD ۷۱ عدد ماینر
Nvidia ۴۸ عدد ماینر

رمز ارزهای درحال پیشرفت

Arty's WorldArty's World
Arty's World$۱.۴۸۸۴,۷۹۸ تومان
DecubateDecubate
Decubate$۰.۰۷۱۳۸۶۴,۰۹۰.۱ تومان
DexCheckDexCheck
DexCheck$۰.۰۸۶۴۹۱۴,۹۵۵.۶ تومان
DymensionDymension
Dymension$۷.۳۴۱۸,۲۶۱ تومان
IQIQ
IQ$۰.۰۰۷۶۶۳۷۴۳۹.۱ تومان
KIZUNAKIZUNA
KIZUNA$۰.۰۰۰۰۰۰۰۴۸۶۰۵۰.۰۰۲۷۸۴۸۷۶۱۲۶ تومان
SquorumSquorum
Squorum$۰.۵۲۹۰۹۳۳۰,۳۱۵ تومان
OndoOndo
Ondo$۰.۴۳۷۴۳۹۲۵,۰۶۴ تومان
PaLM AIPaLM AI
PaLM AI$۰.۴۲۳۲۱۶۲۴,۲۴۹ تومان
PassagePassage
Passage$۰.۱۰۲۶۴۲۵,۸۸۱ تومان