قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

همه
نامقیمتروزانههفتگیحجم بازارمعاملات روزتعداد موجود
۷ روز اخیر
۱
$۲۰,۰۳۱ ۶۳۶,۷۶۵,۹۱۲ تومان
-۱.۶۲%
-۱.۲۴%
$۳۸۲B $۲۴.۲B ۱۹.۰M
.
.
۲
$۱,۱۳۱.۷ ۳۵,۹۷۴,۰۴۷ تومان
-۳.۰۲%
-۱.۰۴%
$۱۳۵B $۱۶.۰B ۱۱۹M
۳
$۰.۹۹۸۷۰۶ ۳۱,۷۴۸ تومان
۰.۰۶%
-۰.۱۶%
$۶۵.۹B $۵۵.۱B ۶۵.۹B
۴
۳۱,۸۲۱ تومان
۰.۱۳%
--- $۵۵.۸B $۵.۱۵B ۵۵.۷B
۵
$۲۳۳ ۷,۴۰۶,۸۴۲ تومان
-۱.۰۹%
۲.۶۴%
$۳۸.۰B $۱.۲۹B ۱۶۳M
.
.
۶
۳۱,۸۲۱ تومان
-۰.۰۵%
۰.۰۷%
$۱۷.۷B $۴.۴۰B ۱۷.۷B
۷
$۰.۳۲۴۲۸۲ ۱۰,۳۰۹ تومان
-۱.۰۶%
-۳.۹%
$۱۵.۶B $۱.۰۵B ۴۸.۳B
.
.
۸
$۰.۴۵۷۸۷۱ ۱۴,۵۵۵ تومان
-۲.۴۱%
-۲.۶۲%
$۱۵.۴B $۷۵۹M ۳۳.۸B
.
.
۹
$۳۵.۸۸ ۱,۱۴۰,۵۹۰ تومان
-۰.۶%
۱.۵۸%
$۱۲.۳B $۱.۴۸B ۳۴۳M
۱۰
$۰.۰۶۷۴۷ ۲,۱۴۴.۸ تومان
-۳.۰۵%
۲.۲۲%
$۸.۹۵B $۳۴۸M ۱۳۲B
۱۱
$۶.۸۳ ۲۱۷,۱۱۹ تومان
-۳.۱۳%
-۶.۳۴%
$۷.۶۹B $۵۲۵M ۱.۱۲B
۱۲
۳۱,۷۸۹ تومان
۰.۱%
-۰.۱۳%
$۶.۴۲B $۲۵۷M ۶.۴۲B
۱۳
$۰.۰۶۷۸۷۵ ۲,۱۵۷.۷ تومان
-۱.۲۸%
۲.۷۶%
$۶.۲۷B $۵۸۹M ۹۲.۴B
۱۴
$۰.۰۰۰۰۱۰۴۱ ۰.۳۳۰۹۲۳۷۲۵۴۱۹ تومان
-۲.۹۴%
۴.۲۸%
$۶.۱۲B $۴۱۹M ۵۸۹T
۱۵
$۵.۸۹ ۱۸۷,۲۳۷ تومان
۱.۹۶%
۲.۸۱%
$۵.۵۰B $۲.۱۱M ۹۳۵M
۱۶
Wrapped Bitcoin
WBTC
$۲۰,۰۵۱ ۶۳۷,۴۰۱,۶۹۲ تومان
-۱.۵۵%
-۱.۰۶%
$۵.۲۰B $۳۱۳M ۲۵۹k
۱۷
$۱۸.۴۱ ۵۸۵,۲۳۶ تومان
۱.۹%
۱.۵۹%
$۵.۱۹B $۶۲۲M ۲۸۲M
.
.
۱۸
$۰.۵۰۷۵۶۷ ۱۶,۱۳۵ تومان
-۴.۰۴%
-۰.۵۹%
$۴.۰۶B $۸۳۴M ۸.۰۰B
.
.
۱۹
$۴۹.۹۷ ۱,۵۸۸,۴۹۷ تومان
-۴.۳۴%
-۵.۲۷%
$۳.۵۲B $۵۱۳M ۷۰.۶M
.
.
۲۰
$۲۵.۲۲ ۸۰۱,۷۱۹ تومان
-۳.۵۵%
-۱.۴۷%
$۳.۴۰B $۷۴.۴M ۱۳۵M
.
.
لیست کامل رمز ارزها

رمز ارز های برجسته روز

بیشترین جهش در TOP 100

Tenset$۴.۰۵
7D
افزایش رتبه : ۶۳

بیشترین رشد روز

HashNet BitEco$۰.۰۱۲۱۶۴۷۸
24H
رشد قیمت : %۳۹۷۲.۱

پر بازدید روز

01coin$۰.۰۰۰۱۶۰۷۵
24H
افزایش بازدید : %-۰.۳۶

جدیدترین مطالب

همه

کیف پول ها

تعداد کل: ۲۸۵
Trezor Wallet سخت افزاری
Exodus نرم افزاری
Ethereum Freewallet نرم افزاری

ماینر ها

تعداد کل: ۴۲۸
StrongU STU-U2 ASIC (مخصوص استخراج)
Innosilicon S11 SiaMaster ASIC (مخصوص استخراج)
Halong Mining DragonMint B52 ASIC (مخصوص استخراج)

جدیدترین ارز ها

تعداد کل: ۸,۷۷۲
Run For Life $۰.۰۰۳۴۶۸۳۲
MilkyWay $۰.۰۰۲۹۱۹۱۹
CashZone $۰.۰۰۶۰۷۵۴

صرافی ها

تعداد کل: ۴۶۴
Binance $۷۵,۴۸۶,۹۰۰,۰۰۰
FTX $۱۱,۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰
Coinbase Exchange $۲,۴۰۷,۱۶۰,۰۰۰

استخر ها

تعداد کل: ۱,۳۲۱
OkKong ۹.۴۹% سهم شبکه استخراج
FoundryDigital ۸.۹۵% سهم شبکه استخراج
F2Pool ۷.۶۳% سهم شبکه استخراج

تولید کنندگان ماینر

تعداد کل: ۳۲
AMD ۷۱ عدد ماینر
Bitmain ۷۱ عدد ماینر
Nvidia ۴۸ عدد ماینر

رمز ارزهای درحال پیشرفت

AvalancheAvalanche
Avalanche$۱۸.۴۱۵۸۵,۲۳۶ تومان
CEEK VRCEEK VR
CEEK VR$۰.۳۲۶۸۷۳۱۰,۳۹۱ تومان
Voyager TokenVoyager Token
Voyager Token$۰.۲۳۱۰۸۴۷,۳۴۵.۹ تومان
EvmosEvmos
Evmos$۲.۴۵۷۷,۸۸۳ تومان
PolygonPolygon
Polygon$۰.۵۰۷۵۶۷۱۶,۱۳۵ تومان
REVVREVV
REVV$۰.۰۱۸۳۰۷۱۸۵۸۱.۹۷ تومان
Shiba InuShiba Inu
Shiba Inu$۰.۰۰۰۰۱۰۴۱۰.۳۳۰۹۲۳۷۲۵۴۱۹ تومان