چه تعداد از ارزهای دیجیتال در سال 2023 شکست خورده اند؟
BitconnectBitconnect
Bitconnect<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱---
SafeMoonSafeMoon
SafeMoon$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴۹۲۰.۰۰۰۲۷۹۶۹۱۶۵۷ تومان
Squid GameSquid Game
Squid Game$۰.۰۰۵۶۹۵۱۳۲۳.۷۵ تومان
TerraTerra
Terra<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱---