چه تعداد از ارزهای دیجیتال در سال 2023 شکست خورده اند؟
BitconnectBitconnect
Bitconnect<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱---
SafeMoonSafeMoon
SafeMoon$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴۹۲۰.۰۰۰۲۴۵۹۱۶۳۸۸ تومان
Squid GameSquid Game
Squid Game$۰.۰۰۵۶۹۵۱۲۸۴.۶۶ تومان
TerraTerra
Terra<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱---