ماینرهای ارزهای دیجیتال

همهASICCPUGPUنامنوع i قدرت الگوریتم درآمد روزانه تاریخ عرضه رمز ارزها ۱ Tesla A100 GPU
۱۷۰MH/s
۲۰۰W
Ethash + 2
$۶۷.۸۳۴,۴۰۱,۰۳۸ تومان
3 سال پیش +۸
۲ RTX 3090 GPU
۱۲۰MH/s
۲۸۵W
Ethash + 8
$۴۷.۸۸۳,۱۰۶,۶۲۰ تومان
3 سال پیش +۱۴
۳ RTX 3080 GPU
۹۶.۰MH/s
۲۲۰W
Ethash + 7
$۳۸.۳۲,۴۸۵,۲۹۳ تومان
3 سال پیش +۱۴
۴ Radeon VII GPU
۲.۳۵GSol/s
۲۹۰W
Ethash + 15
$۳۶.۱۳۲,۳۴۴,۴۶۷ تومان
4 سال پیش +۲۲
۵ A40 GPU
۸۳.۰MH/s
۱۹۰W
Ethash
$۳۳.۱۲۲,۱۴۸,۷۴۷ تومان
2 سال پیش +۷
۶ A40 GPU
۸۳.۰MH/s
۱۹۰W
Ethash
$۳۳.۱۲۲,۱۴۸,۷۴۷ تومان
2 سال پیش +۷
۷ TITAN V GPU
۷.۴۰GH/s
۱۶۰W
Ethash + 13
$۳۱.۲۲,۰۲۴,۴۷۵ تومان
4 سال پیش +۱۱
۸ TITAN RTX GPU
۸۶۰MH/s
۲۵۰W
Ethash + 6
$۲۶.۳۳۱,۷۰۸,۶۴۲ تومان
4 سال پیش +۱۵
۹ RX 6800 XT 16GB GPU
۶۴.۴MSol/s
۱۹۰W
Ethash + 4
$۲۵.۶۹۱,۶۶۷,۲۱۸ تومان
3 سال پیش +۱۴
۱۰ RX 6900 XT 16GB GPU
۶۴.۰MSol/s
۲۲۰W
Ethash + 2
$۲۵.۵۳۱,۶۵۶,۸۶۲ تومان
3 سال پیش +۷
۱۱ RX 6800 16GB GPU
۶۳.۴MSol/s
۱۷۵W
Ethash + 5
$۲۵.۳۱,۶۴۱,۳۳۶ تومان
3 سال پیش +۱۴
۱۲ RTX 3070 GPU
۶۰.۵MH/s
۱۲۰W
Ethash + 7
$۲۴.۱۶۱,۵۶۷,۸۰۰ تومان
3 سال پیش +۱۴
۱۳ RTX 3060 Ti GPU
۶۰.۵MG/s
۱۱۵W
Ethash + 5
$۲۴.۱۴۱,۵۶۶,۲۵۹ تومان
3 سال پیش +۱۴
۱۴ RTX 2080 Ti GPU
۱۰.۱GH/s
۱۴۵W
Ethash + 21
$۲۳.۶۲۱,۵۳۲,۸۵۸ تومان
4 سال پیش +۲۰
۱۵ RTX 3080 Ti GPU
۵۸.۰MH/s
۲۸۰W
Ethash
$۲۳.۱۴۱,۵۰۱,۵۳۳ تومان
2 سال پیش +۷
۱۶ Quadro RTX 8000 GPU
۵۷.۰MH/s
۱۶۰W
Ethash
$۲۲.۷۴۱,۴۷۵,۶۴۵ تومان
2 سال پیش +۷
۱۷ RX 5700 XT 8GB GPU
۴۴۰MH/s
۱۴۰W
Ethash + 7
$۲۱.۸۵۱,۴۱۷,۶۵۴ تومان
4 سال پیش +۱۶
۱۸ RX 5700 8GB GPU
۱۷۰MH/s
۱۶۰W
Ethash + 5
$۲۱.۳۷۱,۳۸۶,۵۸۸ تومان
4 سال پیش +۱۵
۱۹ RTX 3060 GPU
۴۹.۰MH/s
۱۱۵W
Ethash + 3
$۱۹.۵۵۱,۲۶۸,۵۳۶ تومان
3 سال پیش +۱۴
۲۰ P102-100 GPU
۴۰۸MSol/s
۱۹۵W
Ethash + 5
$۱۸.۹۸۱,۲۳۱,۲۵۶ تومان
4 سال پیش +۱۴
۲۱ RX 6700 XT 12GB GPU
۴۷.۰MH/s
۱۷۰W
Ethash
$۱۸.۷۵۱,۲۱۶,۷۶۰ تومان
3 سال پیش +۷
۲۲ RX Vega 64 GPU
۲.۷۸GH/s
۲۵۰W
Ethash + 15
$۱۸.۷۵۱,۲۱۶,۷۶۰ تومان
4 سال پیش +۲۱
۲۳ GTX 1080 Ti GPU
۹۸۰MH/s
۱۷۰W
Ethash + 18
$۱۸.۲۳۱,۱۸۲,۸۴۵ تومان
4 سال پیش +۱۹
۲۴ TITAN XP GPU
۵.۳۲GSol/s
۲۴۰W
Ethash + 11
$۱۸.۱۱۱,۱۷۵,۰۷۹ تومان
4 سال پیش +۱۴
۲۵ CMP 50HX GPU
۴۵.۰MH/s
۲۱۰W
Ethash
$۱۷.۹۵۱,۱۶۴,۹۸۳ تومان
2 سال پیش +۷
۲۶ RTX 2080 GPU
۸۵۰MH/s
۱۰۸W
Ethash + 16
$۱۷.۱۶۱,۱۱۳,۲۰۵ تومان
4 سال پیش +۱۶
۲۷ RTX 2070 Super GPU
۶۵۳MH/s
۱۱۰W
Ethash + 15
$۱۷.۱۶۱,۱۱۳,۲۰۵ تومان
4 سال پیش +۱۶
۲۸ RTX 2070 GPU
۴.۵۰GH/s
۱۱۰W
Ethash + 17
$۱۷.۰۴۱,۱۰۵,۴۳۸ تومان
4 سال پیش +۱۷
۲۹ RTX 2080 Super GPU
۷۵۱MH/s
۱۴۰W
Ethash + 11
$۱۶.۸۷۱,۰۹۴,۵۶۵ تومان
4 سال پیش +۱۶
۳۰ RTX 2060 Super GPU
۵۱۰MH/s
۱۱۰W
Ethash + 13
$۱۶.۸۶۱,۰۹۳,۷۸۸ تومان
4 سال پیش +۱۶
۳۱ Quadro GP100 GPU
۴۰.۰MH/s
۱۵۰W
Ethash
$۱۵.۹۶۱,۰۳۵,۵۳۹ تومان
2 سال پیش +۷
۳۲ RX Vega 56 GPU
۲.۴۲GH/s
۲۲۰W
Ethash + 14
$۱۵.۴۹۹۹,۲۹۷ تومان
4 سال پیش +۲۰
۳۳ Vega Frontier Edition GPU
۲.۹۲GSol/s
۳۰۰W
Ethash + 8
$۱۵.۴۹۹۹,۰۳۷ تومان
4 سال پیش +۱۳
۳۴ Quadro RTX 4000 8GB GPU
۳۷.۰MH/s
۸۳W
Ethash
$۱۴.۷۶۹۵۷,۸۷۴ تومان
2 سال پیش +۷
۳۵ RX 5600 XT 6GB GPU
۳۷.۰MH/s
۱۰۰W
Ethash + 4
$۱۴.۷۶۹۵۷,۸۷۴ تومان
4 سال پیش +۱۴
۳۶ P104-100 GPU
۳.۴۸GH/s
۱۲۰W
Ethash + 15
$۱۴.۷۶۹۵۷,۸۷۴ تومان
4 سال پیش +۱۷
۳۷ GTX 1080 GPU
۷۸۰MH/s
۱۵۰W
Ethash + 18
$۱۴.۷۶۹۵۷,۸۷۴ تومان
4 سال پیش +۱۹
۳۸ Tesla P40 GPU
۳۷.۰MH/s
۱۶۰W
Ethash
$۱۴.۷۶۹۵۷,۸۷۴ تومان
2 سال پیش +۷
۳۹ CMP 40HX GPU
۳۶.۰MH/s
۱۱۵W
Ethash
$۱۴.۳۶۹۳۱,۹۸۶ تومان
2 سال پیش +۷
۴۰ RTX 2060 GPU
۳.۸۴GH/s
۹۰W
Ethash + 14
$۱۲.۷۷۸۲۸,۴۳۲ تومان
4 سال پیش +۱۷
۴۱ GTX 1070 Ti GPU
۵۰۰MH/s
۱۳۵W
Ethash + 18
$۱۲.۷۵۸۲۷,۳۹۷ تومان
4 سال پیش +۱۹
۴۲ RX 580 8GB GPU
۸۳۰MH/s
۱۴۰W
Ethash + 20
$۱۲.۴۸۸۱۰,۰۵۰ تومان
4 سال پیش +۲۳
۴۳ GTX 1660 Super GPU
۱۵۲MH/s
۷۰W
Ethash + 10
$۱۲.۳۷۸۰۲,۵۴۴ تومان
4 سال پیش +۱۵
۴۴ RX 590 8GB GPU
۴۰۱MH/s
۱۲۵W
Ethash + 9
$۱۲.۳۷۹۸,۱۴۲ تومان
4 سال پیش +۱۶
۴۵ RX 570 8GB GPU
۳۲۸MH/s
۱۳۰W
Ethash + 11
$۱۲.۱۷۷۸۹,۵۹۸ تومان
4 سال پیش +۱۸
۴۶ RX 470 8GB GPU
۸۳۰MH/s
۱۲۰W
Ethash + 13
$۱۲.۱۳۷۸۷,۰۱۰ تومان
4 سال پیش +۱۹
۴۷ RX 480 8GB GPU
۸۷۰MH/s
۱۳۰W
Ethash + 16
$۱۲.۰۹۷۸۴,۱۶۲ تومان
4 سال پیش +۲۲
۴۸ GTX 1070 GPU
۳۶۰MH/s
۱۲۵W
Ethash + 19
$۱۲.۰۵۷۸۲,۰۹۱ تومان
4 سال پیش +۱۹
۴۹ RX 570 16GB GPU
۳۲۲MH/s
۱۴۰W
Ethash + 9
$۱۲.۰۵۷۸۱,۸۳۲ تومان
4 سال پیش +۱۸
۵۰ GTX 1660 Ti GPU
۳۲۰MH/s
۶۰W
Ethash + 13
$۱۱.۹۷۷۷۶,۶۵۴ تومان
4 سال پیش +۱۸
۵۱ Tesla T4 GPU
۳۰.۰MH/s
۶۵W
Ethash
$۱۱.۹۷۷۷۶,۶۵۴ تومان
2 سال پیش +۷
۵۲ TITAN X GPU
۳۰.۰MH/s
۲۳۰W
Ethash
$۱۱.۹۷۷۷۶,۶۵۴ تومان
3 سال پیش +۷
۵۳ R9 390 GPU
۹۵۰MSol/s
۳۰۰W
Ethash + 4
$۱۱.۶۷۷۵۷,۴۹۸ تومان
4 سال پیش +۱۱
۵۴ CMP 30HX GPU
۲۷.۵MH/s
۸۵W
Ethash
$۱۰.۹۷۷۱۱,۹۳۳ تومان
2 سال پیش +۷
۵۵ RX 5500 XT 8GB GPU
۱۰۹MH/s
۷۰W
Ethash + 5
$۱۰.۳۷۶۷۳,۱۰۱ تومان
4 سال پیش +۱۵
۵۶ GTX 1660 GPU
۳۷۰MH/s
۵۰W
Ethash + 9
$۹.۹۷۶۴۷,۲۱۲ تومان
3 سال پیش +۱۵
۵۷ P106-100 GPU
۲.۴۵GH/s
۱۰۰W
Ethash + 13
$۹.۷۹۶۳۵,۳۰۴ تومان
4 سال پیش +۱۷
۵۸ GTX 1060 6GB GPU
۴۰۰MH/s
۹۰W
Ethash + 16
$۹.۵۷۶۲۱,۰۶۵ تومان
4 سال پیش +۱۹
۵۹ Quadro P2200 GPU
۲۰.۰MH/s
۶۵W
Ethash
$۷.۹۸۵۱۷,۷۷۰ تومان
2 سال پیش +۷
۶۰ GTX 980 Ti GPU
۲.۴۰GSol/s
۲۵۰W
Ethash + 11
$۷.۵۸۴۹۱,۸۸۲ تومان
4 سال پیش +۱۸
۶۱ R9 Fury Nano GPU
۱.۵۴GSol/s
۱۹۰W
KawPow + 6
$۰.۲۶۰۴۵۵۲۱۶,۹۰۰ تومان
4 سال پیش +۱۰
۶۲ RX 5500 XT 4GB GPU
۱۱.۰MSol/s
۷۰W
KawPow + 2
$۰.۱۷۹۰۶۲۵۶۱۱,۶۱۹ تومان
4 سال پیش +۶
۶۳ GTX 1650 SUPER GPU
۱۱.۰MSol/s
۷۵W
KawPow + 2
$۰.۱۷۹۰۶۲۵۶۱۱,۶۱۹ تومان
2 سال پیش +۶
۶۴ R9 380 GPU
۶۶۰MSol/s
۱۷۰W
KawPow + 8
$۰.۱۴۶۵۰۵۸۴۹,۵۰۶.۳ تومان
4 سال پیش +۱۰
۶۵ GTX 1650 GPU
۳۳۵MH/s
۷۵W
RandomX + 9
$۰.۰۹۵۱۳۴۳۲۶,۱۷۳ تومان
4 سال پیش +۱۰
۶۶ RX 460 4GB GPU
۴.۸۲MH/s
۸۰W
KawPow + 6
$۰.۰۶۷۲۲۹۷۶۴,۳۶۲.۳ تومان
4 سال پیش +۹
۶۷ GTX 980 GPU
۱.۷۴GH/s
۲۲۰W
Octopus + 9
$۰.۰۶۲۱۹۷۹۲۴,۰۳۵.۸ تومان
4 سال پیش +۱۱
۶۸ GTX 960 GPU
۹۲۰MH/s
۱۰۰W
Octopus + 9
$۰.۰۴۹۷۵۸۲۴۳,۲۲۸.۷ تومان
4 سال پیش +۱۱
۶۹ GTX 970 GPU
۱.۵۱GSol/s
۱۵۰W
Octopus + 9
$۰.۰۴۹۷۵۸۲۴۳,۲۲۸.۷ تومان
4 سال پیش +۱۱
۷۰ RX 550 4GB GPU
۲۶۰MH/s
۷۰W
KawPow + 6
$۰.۰۴۸۸۳۵۲۳,۱۶۸.۸ تومان
4 سال پیش +۱۰
۷۱ RX 580 4GB GPU
۱.۳۲GSol/s
۱۳۰W
RandomX + 13
$۰.۰۱۲۰۹۳۳۶۷۸۴.۷ تومان
4 سال پیش +۱۳
۷۲ RX 570 4GB GPU
۱.۲۴GSol/s
۱۳۰W
RandomX + 13
$۰.۰۱۰۴۸۰۸۹۶۶۸۰.۰۷ تومان
4 سال پیش +۱۳
۷۳ RX 470 4GB GPU
۳۲۰MSol/s
۱۲۰W
RandomX + 12
$۰.۰۰۹۱۳۷۲۰۸۵۹۲.۸۹ تومان
4 سال پیش +۱۳
۷۴ GTX 1050 Ti GPU
۱.۴۵GSol/s
۷۰W
RandomX + 13
$۰.۰۰۲۶۸۷۴۱۷۴.۳۸ تومان
4 سال پیش +۱۱
۷۵ GTX 1060 3GB GPU
۲.۰۰GSol/s
۹۰W
RandomX + 10
$۰.۰۰۲۱۴۹۹۲۹۶۱۳۹.۵ تومان
4 سال پیش +۵
۷۶ R9 380X GPU
۸۹۰MSol/s
۲۵۰W
Equihash + 3
$۰.۰۰۱۵۱۶۰۷۵۲۹۸.۳۷ تومان
4 سال پیش +۴
۷۷ GTX 1050 GPU
۱.۲۲GSol/s
۶۵W
Eaglesong + 16
$۰.۰۰۰۰۶۶۰۸۱۱۲۴.۲۹ تومان
4 سال پیش +۱۳