ماینرهای ارزهای دیجیتال

همهASICCPUGPUنامنوع i قدرت الگوریتم درآمد روزانه تاریخ عرضه رمز ارزها ۱ Tesla A100 GPU
۱۷۰MH/s
۲۰۰W
Ethash + 2
$۲۷.۴۹۱,۰۰۹,۶۰۳ تومان
1 سال پیش +۱۱
۲ RTX 3090 GPU
۱۲۰MH/s
۲۸۵W
Ethash + 8
$۱۹.۴۱۷۱۲,۶۶۴ تومان
2 سال پیش +۱۴
۳ RTX 3080 GPU
۹۶.۰MH/s
۲۲۰W
Ethash + 7
$۱۵.۵۳۵۷۰,۱۳۱ تومان
2 سال پیش +۱۴
۴ Radeon VII GPU
۲.۳۵GSol/s
۲۹۰W
Ethash + 15
$۱۴.۶۵۵۳۷,۸۲۳ تومان
3 سال پیش +۲۹
۵ A40 GPU
۸۳.۰MH/s
۱۹۰W
Ethash
$۱۳.۴۲۴۹۲,۹۲۵ تومان
1 سال پیش +۱۱
۶ A40 GPU
۸۳.۰MH/s
۱۹۰W
Ethash
$۱۳.۴۲۴۹۲,۹۲۵ تومان
1 سال پیش +۱۱
۷ TITAN V GPU
۷.۴۰GH/s
۱۶۰W
Ethash + 13
$۱۲.۶۵۴۶۴,۴۱۹ تومان
3 سال پیش +۱۶
۸ TITAN RTX GPU
۸۶۰MH/s
۲۵۰W
Ethash + 6
$۱۰.۶۷۳۹۱,۹۶۵ تومان
2 سال پیش +۱۴
۹ RX 6800 XT 16GB GPU
۶۴.۴MSol/s
۱۹۰W
Ethash + 4
$۱۰.۴۲۳۸۲,۴۶۳ تومان
2 سال پیش +۱۳
۱۰ RX 6900 XT 16GB GPU
۶۴.۰MSol/s
۲۲۰W
Ethash + 2
$۱۰.۳۵۳۸۰,۰۸۸ تومان
2 سال پیش +۱۱
۱۱ RX 6800 16GB GPU
۶۳.۴MSol/s
۱۷۵W
Ethash + 5
$۱۰.۲۵۳۷۶,۵۲۴ تومان
2 سال پیش +۱۳
۱۲ RTX 3070 GPU
۶۰.۵MH/s
۱۲۰W
Ethash + 7
$۹.۷۹۳۵۹,۶۵۷ تومان
2 سال پیش +۱۴
۱۳ RTX 3060 Ti GPU
۶۰.۵MG/s
۱۱۵W
Ethash + 5
$۹.۷۸۳۵۹,۳۰۱ تومان
2 سال پیش +۱۳
۱۴ RTX 2080 Ti GPU
۱۰.۱GH/s
۱۴۵W
Ethash + 21
$۹.۵۸۳۵۱,۶۴۰ تومان
3 سال پیش +۲۴
۱۵ RTX 3080 Ti GPU
۵۸.۰MH/s
۲۸۰W
Ethash
$۹.۳۸۳۴۴,۴۵۴ تومان
1 سال پیش +۱۱
۱۶ Quadro RTX 8000 GPU
۵۷.۰MH/s
۱۶۰W
Ethash
$۹.۲۲۳۳۸,۵۱۶ تومان
1 سال پیش +۱۱
۱۷ RX 5700 XT 8GB GPU
۴۴۰MH/s
۱۴۰W
Ethash + 7
$۸.۸۶۳۲۵,۲۱۲ تومان
3 سال پیش +۱۶
۱۸ RX 5700 8GB GPU
۱۷۰MH/s
۱۶۰W
Ethash + 5
$۸.۶۶۳۱۸,۰۸۵ تومان
3 سال پیش +۱۵
۱۹ RTX 3060 GPU
۴۹.۰MH/s
۱۱۵W
Ethash + 3
$۷.۹۲۲۹۱,۰۰۵ تومان
1 سال پیش +۱۳
۲۰ P102-100 GPU
۴۰۸MSol/s
۱۹۵W
Ethash + 5
$۷.۶۹۲۸۲,۴۵۲ تومان
3 سال پیش +۱۵
۲۱ RX 6700 XT 12GB GPU
۴۷.۰MH/s
۱۷۰W
Ethash
$۷.۶۲۷۹,۱۲۶ تومان
1 سال پیش +۱۱
۲۲ RX Vega 64 GPU
۲.۷۸GH/s
۲۵۰W
Ethash + 15
$۷.۶۲۷۹,۱۲۶ تومان
3 سال پیش +۲۶
۲۳ GTX 1080 Ti GPU
۹۸۰MH/s
۱۷۰W
Ethash + 18
$۷.۳۹۲۷۱,۳۴۷ تومان
3 سال پیش +۲۳
۲۴ TITAN XP GPU
۵.۳۲GSol/s
۲۴۰W
Ethash + 11
$۷.۳۴۲۶۹,۵۶۵ تومان
3 سال پیش +۱۶
۲۵ CMP 50HX GPU
۴۵.۰MH/s
۲۱۰W
Ethash
$۷.۲۸۲۶۷,۲۴۹ تومان
1 سال پیش +۱۱
۲۶ RTX 2080 GPU
۸۵۰MH/s
۱۰۸W
Ethash + 16
$۶.۹۵۲۵۵,۳۷۱ تومان
3 سال پیش +۱۷
۲۷ RTX 2070 Super GPU
۶۵۳MH/s
۱۱۰W
Ethash + 15
$۶.۹۵۲۵۵,۳۷۱ تومان
3 سال پیش +۱۶
۲۸ RTX 2070 GPU
۴.۵۰GH/s
۱۱۰W
Ethash + 17
$۶.۹۱۲۵۳,۵۹۰ تومان
3 سال پیش +۱۹
۲۹ RTX 2080 Super GPU
۷۵۱MH/s
۱۴۰W
Ethash + 11
$۶.۸۴۲۵۱,۰۹۵ تومان
3 سال پیش +۱۶
۳۰ RTX 2060 Super GPU
۵۱۰MH/s
۱۱۰W
Ethash + 13
$۶.۸۳۲۵۰,۹۱۷ تومان
3 سال پیش +۱۶
۳۱ Quadro GP100 GPU
۴۰.۰MH/s
۱۵۰W
Ethash
$۶.۴۷۲۳۷,۵۵۴ تومان
1 سال پیش +۱۱
۳۲ RX Vega 56 GPU
۲.۴۲GH/s
۲۲۰W
Ethash + 14
$۶.۲۴۲۲۹,۲۴۰ تومان
3 سال پیش +۲۵
۳۳ Vega Frontier Edition GPU
۲.۹۲GSol/s
۳۰۰W
Ethash + 8
$۶.۲۴۲۲۹,۱۸۱ تومان
3 سال پیش +۲۴
۳۴ Quadro RTX 4000 8GB GPU
۳۷.۰MH/s
۸۳W
Ethash
$۵.۹۸۲۱۹,۷۳۸ تومان
1 سال پیش +۱۱
۳۵ RX 5600 XT 6GB GPU
۳۷.۰MH/s
۱۰۰W
Ethash + 4
$۵.۹۸۲۱۹,۷۳۸ تومان
2 سال پیش +۱۴
۳۶ P104-100 GPU
۳.۴۸GH/s
۱۲۰W
Ethash + 15
$۵.۹۸۲۱۹,۷۳۸ تومان
3 سال پیش +۱۹
۳۷ GTX 1080 GPU
۷۸۰MH/s
۱۵۰W
Ethash + 18
$۵.۹۸۲۱۹,۷۳۸ تومان
3 سال پیش +۲۳
۳۸ Tesla P40 GPU
۳۷.۰MH/s
۱۶۰W
Ethash
$۵.۹۸۲۱۹,۷۳۸ تومان
1 سال پیش +۱۱
۳۹ CMP 40HX GPU
۳۶.۰MH/s
۱۱۵W
Ethash
$۵.۸۲۲۱۳,۷۹۹ تومان
1 سال پیش +۱۱
۴۰ RTX 2060 GPU
۳.۸۴GH/s
۹۰W
Ethash + 14
$۵.۱۸۱۹۰,۰۴۳ تومان
3 سال پیش +۱۸
۴۱ GTX 1070 Ti GPU
۵۰۰MH/s
۱۳۵W
Ethash + 18
$۵.۱۷۱۸۹,۸۰۶ تومان
3 سال پیش +۲۳
۴۲ RX 580 8GB GPU
۸۳۰MH/s
۱۴۰W
Ethash + 20
$۵.۰۶۱۸۵,۸۲۷ تومان
3 سال پیش +۲۸
۴۳ GTX 1660 Super GPU
۱۵۲MH/s
۷۰W
Ethash + 10
$۵.۰۱۱۸۴,۱۰۵ تومان
3 سال پیش +۱۵
۴۴ RX 590 8GB GPU
۴۰۱MH/s
۱۲۵W
Ethash + 9
$۴.۹۹۱۸۳,۰۹۵ تومان
3 سال پیش +۱۶
۴۵ RX 570 8GB GPU
۳۲۸MH/s
۱۳۰W
Ethash + 11
$۴.۹۳۱۸۱,۱۳۵ تومان
3 سال پیش +۲۱
۴۶ RX 470 8GB GPU
۸۳۰MH/s
۱۲۰W
Ethash + 13
$۴.۹۲۱۸۰,۵۴۱ تومان
3 سال پیش +۲۲
۴۷ RX 480 8GB GPU
۸۷۰MH/s
۱۳۰W
Ethash + 16
$۴.۹۱۷۹,۸۸۸ تومان
3 سال پیش +۲۷
۴۸ GTX 1070 GPU
۳۶۰MH/s
۱۲۵W
Ethash + 19
$۴.۸۹۱۷۹,۴۱۳ تومان
3 سال پیش +۲۳
۴۹ RX 570 16GB GPU
۳۲۲MH/s
۱۴۰W
Ethash + 9
$۴.۸۸۱۷۹,۳۵۴ تومان
3 سال پیش +۲۱
۵۰ GTX 1660 Ti GPU
۳۲۰MH/s
۶۰W
Ethash + 13
$۴.۸۵۱۷۸,۱۶۶ تومان
3 سال پیش +۲۱
۵۱ Tesla T4 GPU
۳۰.۰MH/s
۶۵W
Ethash
$۴.۸۵۱۷۸,۱۶۶ تومان
1 سال پیش +۱۱
۵۲ TITAN X GPU
۳۰.۰MH/s
۲۳۰W
Ethash
$۴.۸۵۱۷۸,۱۶۶ تومان
1 سال پیش +۱۱
۵۳ R9 390 GPU
۹۵۰MSol/s
۳۰۰W
Ethash + 4
$۴.۷۳۱۷۳,۷۷۱ تومان
3 سال پیش +۱۷
۵۴ CMP 30HX GPU
۲۷.۵MH/s
۸۵W
Ethash
$۴.۴۵۱۶۳,۳۱۹ تومان
1 سال پیش +۱۱
۵۵ RX 5500 XT 8GB GPU
۱۰۹MH/s
۷۰W
Ethash + 5
$۴.۲۱۵۴,۴۱۰ تومان
2 سال پیش +۱۵
۵۶ GTX 1660 GPU
۳۷۰MH/s
۵۰W
Ethash + 9
$۴.۰۴۱۴۸,۴۷۱ تومان
2 سال پیش +۱۵
۵۷ P106-100 GPU
۲.۴۵GH/s
۱۰۰W
Ethash + 13
$۳.۹۷۱۴۵,۷۳۹ تومان
3 سال پیش +۱۷
۵۸ GTX 1060 6GB GPU
۴۰۰MH/s
۹۰W
Ethash + 16
$۳.۸۸۱۴۲,۴۷۳ تومان
3 سال پیش +۲۲
۵۹ Quadro P2200 GPU
۲۰.۰MH/s
۶۵W
Ethash
$۳.۲۳۱۱۸,۷۷۸ تومان
1 سال پیش +۱۱
۶۰ GTX 980 Ti GPU
۲.۴۰GSol/s
۲۵۰W
Ethash + 11
$۳.۰۷۱۱۲,۸۳۹ تومان
3 سال پیش +۲۱
۶۱ GTX 1650 GPU
۳۳۵MH/s
۷۵W
RandomX + 9
$۰.۰۸۴۴۷۹۵۲۳,۱۰۲.۲ تومان
3 سال پیش +۹
۶۲ RX 5500 XT 4GB GPU
۱۱.۰MSol/s
۷۰W
KawPow + 2
$۰.۰۸۲۷۱۶۴۸۳,۰۳۷.۴ تومان
2 سال پیش +۳
۶۳ GTX 1650 SUPER GPU
۱۱.۰MSol/s
۷۵W
KawPow + 2
$۰.۰۸۲۷۱۶۴۸۳,۰۳۷.۴ تومان
1 سال پیش +۲
۶۴ RX 580 4GB GPU
۱.۳۲GSol/s
۱۳۰W
RandomX + 13
$۰.۰۱۰۷۳۸۹۲۳۹۴.۳۴ تومان
3 سال پیش +۱۵
۶۵ RX 570 4GB GPU
۱.۲۴GSol/s
۱۳۰W
RandomX + 13
$۰.۰۰۹۳۰۷۰۵۶۳۴۱.۷۶ تومان
3 سال پیش +۱۵
۶۶ RX 470 4GB GPU
۳۲۰MSol/s
۱۲۰W
RandomX + 12
$۰.۰۰۸۱۱۳۸۴۸۲۹۷.۹۵ تومان
3 سال پیش +۱۵
۶۷ R9 Fury Nano GPU
۱.۵۴GSol/s
۱۹۰W
Equihash + 6
$۰.۰۰۷۲۱۹۲۲۴۲۶۵.۱ تومان
3 سال پیش +۹
۶۸ GTX 980 GPU
۱.۷۴GH/s
۲۲۰W
Equihash + 9
$۰.۰۰۵۰۰۷۲۶۴۱۸۳.۸۷ تومان
3 سال پیش +۱۰
۶۹ GTX 970 GPU
۱.۵۱GSol/s
۱۵۰W
Equihash + 9
$۰.۰۰۴۶۷۸۲۲۴۱۷۱.۷۹ تومان
3 سال پیش +۱۰
۷۰ R9 380X GPU
۸۹۰MSol/s
۲۵۰W
Equihash + 3
$۰.۰۰۲۸۰۷۴۷۲۱۰۳.۰۹ تومان
3 سال پیش +۶
۷۱ R9 380 GPU
۶۶۰MSol/s
۱۷۰W
Equihash + 8
$۰.۰۰۲۷۰۲۴۹۹.۲۳ تومان
3 سال پیش +۱۰
۷۲ GTX 1050 Ti GPU
۱.۴۵GSol/s
۷۰W
RandomX + 13
$۰.۰۰۲۳۸۶۴۲۵۶۸۷.۶۳ تومان
3 سال پیش +۱۳
۷۳ GTX 1050 GPU
۱.۲۲GSol/s
۶۵W
Equihash + 16
$۰.۰۰۲۳۷۲۳۹۷۶۸۷.۱۲ تومان
3 سال پیش +۱۴
۷۴ GTX 960 GPU
۹۲۰MH/s
۱۰۰W
Equihash + 9
$۰.۰۰۲۲۶۹۵۶۴۸۸۳.۳۴ تومان
3 سال پیش +۱۰
۷۵ GTX 1060 3GB GPU
۲.۰۰GSol/s
۹۰W
RandomX + 10
$۰.۰۰۱۹۰۹۱۴۷۰.۱۱ تومان
3 سال پیش +۹
۷۶ RX 460 4GB GPU
۴.۸۲MH/s
۸۰W
Equihash + 6
$۰.۰۰۱۷۶۴۶۹۸۴۶۴.۸ تومان
3 سال پیش +۸
۷۷ RX 550 4GB GPU
۲۶۰MH/s
۷۰W
Equihash + 6
$۰.۰۰۰۹۶۲۵۶۳۲۳۵.۳۵ تومان
3 سال پیش +۹