ماینرهای ارزهای دیجیتال

همهASICCPUGPUنامنوع i قدرت الگوریتم درآمد روزانه تاریخ عرضه رمز ارزها ۱ Tesla A100 GPU
۱۷۰MH/s
۲۰۰W
Ethash + 2
$۳.۱۴۹۹,۶۳۳ تومان
1 سال پیش +۷
۲ RTX 3090 GPU
۱۲۰MH/s
۲۸۵W
Ethash + 8
$۲.۲۱۷۰,۳۳۰ تومان
1 سال پیش +۹
۳ RTX 3080 GPU
۹۶.۰MH/s
۲۲۰W
Ethash + 7
$۱.۷۷۵۶,۲۶۴ تومان
1 سال پیش +۹
۴ Radeon VII GPU
۲.۳۵GSol/s
۲۹۰W
Ethash + 15
$۱.۶۷۵۳,۰۷۵ تومان
2 سال پیش +۲۱
۵ A40 GPU
۸۳.۰MH/s
۱۹۰W
Ethash
$۱.۵۳۴۸,۶۴۵ تومان
1 سال پیش +۶
۶ A40 GPU
۸۳.۰MH/s
۱۹۰W
Ethash
$۱.۵۳۴۸,۶۴۵ تومان
1 سال پیش +۶
۷ TITAN V GPU
۷.۴۰GH/s
۱۶۰W
Ethash + 13
$۱.۴۴۴۵,۸۳۱ تومان
2 سال پیش +۱۱
۸ TITAN RTX GPU
۸۶۰MH/s
۲۵۰W
Ethash + 6
$۱.۲۲۳۸,۶۸۱ تومان
2 سال پیش +۹
۹ RX 6800 XT 16GB GPU
۶۴.۴MSol/s
۱۹۰W
Ethash + 4
$۱.۱۹۳۷,۷۴۳ تومان
1 سال پیش +۸
۱۰ RX 6900 XT 16GB GPU
۶۴.۰MSol/s
۲۲۰W
Ethash + 2
$۱.۱۸۳۷,۵۰۹ تومان
1 سال پیش +۶
۱۱ RX 6800 16GB GPU
۶۳.۴MSol/s
۱۷۵W
Ethash + 5
$۱.۱۷۳۷,۱۵۷ تومان
1 سال پیش +۸
۱۲ RTX 3070 GPU
۶۰.۵MH/s
۱۲۰W
Ethash + 7
$۱.۱۲۳۵,۴۹۳ تومان
1 سال پیش +۹
۱۳ RTX 3060 Ti GPU
۶۰.۵MG/s
۱۱۵W
Ethash + 5
$۱.۱۲۳۵,۴۵۸ تومان
1 سال پیش +۸
۱۴ RTX 2080 Ti GPU
۱۰.۱GH/s
۱۴۵W
Ethash + 21
$۱.۰۹۳۴,۷۰۲ تومان
2 سال پیش +۱۸
۱۵ RTX 3080 Ti GPU
۵۸.۰MH/s
۲۸۰W
Ethash
$۱.۰۷۳۳,۹۹۳ تومان
1 سال پیش +۶
۱۶ Quadro RTX 8000 GPU
۵۷.۰MH/s
۱۶۰W
Ethash
$۱.۰۵۳۳,۴۰۷ تومان
1 سال پیش +۶
۱۷ RX 5700 XT 8GB GPU
۴۴۰MH/s
۱۴۰W
Ethash + 7
$۱.۰۱۳۲,۰۹۴ تومان
2 سال پیش +۱۱
۱۸ RX 5700 8GB GPU
۱۷۰MH/s
۱۶۰W
Ethash + 5
$۰.۹۸۸۱۱۳۶۳۱,۳۹۰ تومان
2 سال پیش +۱۰
۱۹ RTX 3060 GPU
۴۹.۰MH/s
۱۱۵W
Ethash + 3
$۰.۹۰۳۹۸۶۴۲۸,۷۱۸ تومان
1 سال پیش +۸
۲۰ P102-100 GPU
۴۰۸MSol/s
۱۹۵W
Ethash + 5
$۰.۸۷۷۴۲۰۸۲۷,۸۷۴ تومان
2 سال پیش +۹
۲۱ RX 6700 XT 12GB GPU
۴۷.۰MH/s
۱۷۰W
Ethash
$۰.۸۶۷۰۸۸۸۲۷,۵۴۶ تومان
1 سال پیش +۶
۲۲ RX Vega 64 GPU
۲.۷۸GH/s
۲۵۰W
Ethash + 15
$۰.۸۶۷۰۸۸۸۲۷,۵۴۶ تومان
2 سال پیش +۲۰
۲۳ GTX 1080 Ti GPU
۹۸۰MH/s
۱۷۰W
Ethash + 18
$۰.۸۴۲۹۲۰۸۲۶,۷۷۸ تومان
2 سال پیش +۱۷
۲۴ TITAN XP GPU
۵.۳۲GSol/s
۲۴۰W
Ethash + 11
$۰.۸۳۷۳۸۶۴۲۶,۶۰۲ تومان
2 سال پیش +۱۰
۲۵ CMP 50HX GPU
۴۵.۰MH/s
۲۱۰W
Ethash
$۰.۸۳۰۱۹۱۲۲۶,۳۷۴ تومان
1 سال پیش +۶
۲۶ RTX 2080 GPU
۸۵۰MH/s
۱۰۸W
Ethash + 16
$۰.۷۹۳۲۹۳۶۲۵,۲۰۱ تومان
2 سال پیش +۱۳
۲۷ RTX 2070 Super GPU
۶۵۳MH/s
۱۱۰W
Ethash + 15
$۰.۷۹۳۲۹۳۶۲۵,۲۰۱ تومان
2 سال پیش +۱۲
۲۸ RTX 2070 GPU
۴.۵۰GH/s
۱۱۰W
Ethash + 17
$۰.۷۸۷۷۵۹۲۲۵,۰۲۶ تومان
2 سال پیش +۱۳
۲۹ RTX 2080 Super GPU
۷۵۱MH/s
۱۴۰W
Ethash + 11
$۰.۷۸۰۰۱۲۲۴,۷۷۹ تومان
2 سال پیش +۱۱
۳۰ RTX 2060 Super GPU
۵۱۰MH/s
۱۱۰W
Ethash + 13
$۰.۷۷۹۴۵۷۶۲۴,۷۶۲ تومان
2 سال پیش +۱۲
۳۱ Quadro GP100 GPU
۴۰.۰MH/s
۱۵۰W
Ethash
$۰.۷۳۷۹۴۹۶۲۳,۴۴۳ تومان
1 سال پیش +۶
۳۲ RX Vega 56 GPU
۲.۴۲GH/s
۲۲۰W
Ethash + 14
$۰.۷۱۲۱۲۰۸۲۲,۶۲۳ تومان
2 سال پیش +۱۹
۳۳ Vega Frontier Edition GPU
۲.۹۲GSol/s
۳۰۰W
Ethash + 8
$۰.۷۱۱۹۳۶۲۲,۶۱۷ تومان
2 سال پیش +۱۷
۳۴ Quadro RTX 4000 8GB GPU
۳۷.۰MH/s
۸۳W
Ethash
$۰.۶۸۲۶۰۳۲۲۱,۶۸۵ تومان
1 سال پیش +۶
۳۵ RX 5600 XT 6GB GPU
۳۷.۰MH/s
۱۰۰W
Ethash + 4
$۰.۶۸۲۶۰۳۲۲۱,۶۸۵ تومان
2 سال پیش +۹
۳۶ P104-100 GPU
۳.۴۸GH/s
۱۲۰W
Ethash + 15
$۰.۶۸۲۶۰۳۲۲۱,۶۸۵ تومان
2 سال پیش +۱۳
۳۷ GTX 1080 GPU
۷۸۰MH/s
۱۵۰W
Ethash + 18
$۰.۶۸۲۶۰۳۲۲۱,۶۸۵ تومان
2 سال پیش +۱۶
۳۸ Tesla P40 GPU
۳۷.۰MH/s
۱۶۰W
Ethash
$۰.۶۸۲۶۰۳۲۲۱,۶۸۵ تومان
1 سال پیش +۶
۳۹ CMP 40HX GPU
۳۶.۰MH/s
۱۱۵W
Ethash
$۰.۶۶۴۱۵۴۴۲۱,۰۹۹ تومان
1 سال پیش +۶
۴۰ RTX 2060 GPU
۳.۸۴GH/s
۹۰W
Ethash + 14
$۰.۵۹۰۳۵۹۲۱۸,۷۵۵ تومان
2 سال پیش +۱۳
۴۱ GTX 1070 Ti GPU
۵۰۰MH/s
۱۳۵W
Ethash + 18
$۰.۵۸۹۶۲۱۸,۷۳۱ تومان
2 سال پیش +۱۷
۴۲ RX 580 8GB GPU
۸۳۰MH/s
۱۴۰W
Ethash + 20
$۰.۵۷۷۲۶۱۸,۳۳۸ تومان
2 سال پیش +۲۲
۴۳ GTX 1660 Super GPU
۱۵۲MH/s
۷۰W
Ethash + 10
$۰.۵۷۱۹۱۰۴۱۸,۱۶۸ تومان
2 سال پیش +۱۰
۴۴ RX 590 8GB GPU
۴۰۱MH/s
۱۲۵W
Ethash + 9
$۰.۵۶۸۷۷۳۶۱۸,۰۶۹ تومان
2 سال پیش +۱۲
۴۵ RX 570 8GB GPU
۳۲۸MH/s
۱۳۰W
Ethash + 11
$۰.۵۶۲۶۸۴۸۱۷,۸۷۵ تومان
2 سال پیش +۱۶
۴۶ RX 470 8GB GPU
۸۳۰MH/s
۱۲۰W
Ethash + 13
$۰.۵۶۰۸۴۱۶۱۷,۸۱۷ تومان
2 سال پیش +۱۶
۴۷ RX 480 8GB GPU
۸۷۰MH/s
۱۳۰W
Ethash + 16
$۰.۵۵۸۸۱۱۲۱۷,۷۵۲ تومان
2 سال پیش +۲۱
۴۸ GTX 1070 GPU
۳۶۰MH/s
۱۲۵W
Ethash + 19
$۰.۵۵۷۳۳۵۲۱۷,۷۰۵ تومان
2 سال پیش +۱۷
۴۹ RX 570 16GB GPU
۳۲۲MH/s
۱۴۰W
Ethash + 9
$۰.۵۵۷۱۵۰۴۱۷,۷۰۰ تومان
2 سال پیش +۱۵
۵۰ GTX 1660 Ti GPU
۳۲۰MH/s
۶۰W
Ethash + 13
$۰.۵۵۳۴۶۱۶۱۷,۵۸۲ تومان
2 سال پیش +۱۶
۵۱ Tesla T4 GPU
۳۰.۰MH/s
۶۵W
Ethash
$۰.۵۵۳۴۶۱۶۱۷,۵۸۲ تومان
1 سال پیش +۶
۵۲ TITAN X GPU
۳۰.۰MH/s
۲۳۰W
Ethash
$۰.۵۵۳۴۶۱۶۱۷,۵۸۲ تومان
1 سال پیش +۶
۵۳ R9 390 GPU
۹۵۰MSol/s
۳۰۰W
Ethash + 4
$۰.۵۳۹۸۱۰۴۱۷,۱۴۹ تومان
2 سال پیش +۱۲
۵۴ CMP 30HX GPU
۲۷.۵MH/s
۸۵W
Ethash
$۰.۵۰۷۳۴۰۸۱۶,۱۱۷ تومان
1 سال پیش +۶
۵۵ RX 5500 XT 8GB GPU
۱۰۹MH/s
۷۰W
Ethash + 5
$۰.۴۷۹۶۶۶۴۱۵,۲۳۸ تومان
2 سال پیش +۱۰
۵۶ GTX 1660 GPU
۳۷۰MH/s
۵۰W
Ethash + 9
$۰.۴۶۱۲۱۷۶۱۴,۶۵۲ تومان
1 سال پیش +۱۱
۵۷ P106-100 GPU
۲.۴۵GH/s
۱۰۰W
Ethash + 13
$۰.۴۵۲۷۳۱۲۱۴,۳۸۲ تومان
2 سال پیش +۱۲
۵۸ GTX 1060 6GB GPU
۴۰۰MH/s
۹۰W
Ethash + 16
$۰.۴۴۲۵۸۴۱۴,۰۶۰ تومان
2 سال پیش +۱۶
۵۹ RX 5500 XT 4GB GPU
۱۱.۰MSol/s
۷۰W
KawPow + 2
$۰.۴۱۴۲۱۶۱۳,۱۵۹ تومان
2 سال پیش +۲
۶۰ GTX 1650 SUPER GPU
۱۱.۰MSol/s
۷۵W
KawPow + 2
$۰.۴۱۴۲۱۶۱۳,۱۵۹ تومان
1 سال پیش +۱
۶۱ Quadro P2200 GPU
۲۰.۰MH/s
۶۵W
Ethash
$۰.۳۶۸۹۷۳۶۱۱,۷۲۲ تومان
1 سال پیش +۶
۶۲ GTX 980 Ti GPU
۲.۴۰GSol/s
۲۵۰W
Ethash + 11
$۰.۳۵۰۵۲۴۸۱۱,۱۳۵ تومان
2 سال پیش +۱۶
۶۳ GTX 1650 GPU
۳۳۵MH/s
۷۵W
RandomX + 9
$۰.۰۶۵۳۲۱۲۸۲,۰۷۵.۱ تومان
2 سال پیش +۸
۶۴ R9 Fury Nano GPU
۱.۵۴GSol/s
۱۹۰W
Equihash + 6
$۰.۰۰۹۳۷۲۸۸۸۲۹۷.۷۶ تومان
2 سال پیش +۸
۶۵ RX 580 4GB GPU
۱.۳۲GSol/s
۱۳۰W
RandomX + 13
$۰.۰۰۸۳۰۳۵۴۴۲۶۳.۷۹ تومان
2 سال پیش +۱۴
۶۶ RX 570 4GB GPU
۱.۲۴GSol/s
۱۳۰W
RandomX + 13
$۰.۰۰۷۱۹۶۴۲۲۸.۶۲ تومان
2 سال پیش +۱۴
۶۷ GTX 980 GPU
۱.۷۴GH/s
۲۲۰W
Equihash + 9
$۰.۰۰۶۵۰۱۰۲۴۲۰۶.۵۲ تومان
2 سال پیش +۱۰
۶۸ RX 470 4GB GPU
۳۲۰MSol/s
۱۲۰W
RandomX + 12
$۰.۰۰۶۲۷۳۷۹۲۱۹۹.۳۱ تومان
2 سال پیش +۱۴
۶۹ GTX 970 GPU
۱.۵۱GSol/s
۱۵۰W
Equihash + 9
$۰.۰۰۶۰۷۳۸۲۴۱۹۲.۹۵ تومان
2 سال پیش +۱۰
۷۰ R9 380X GPU
۸۹۰MSol/s
۲۵۰W
Equihash + 3
$۰.۰۰۳۶۴۵۱۱۵.۷۹ تومان
2 سال پیش +۶
۷۱ R9 380 GPU
۶۶۰MSol/s
۱۷۰W
Equihash + 8
$۰.۰۰۳۵۰۸۵۸۴۱۱۱.۴۶ تومان
2 سال پیش +۹
۷۲ GTX 1050 GPU
۱.۲۲GSol/s
۶۵W
Equihash + 16
$۰.۰۰۳۰۸۰۱۳۶۹۷.۸۵ تومان
2 سال پیش +۱۲
۷۳ GTX 960 GPU
۹۲۰MH/s
۱۰۰W
Equihash + 9
$۰.۰۰۲۹۴۶۶۲۴۹۳.۶۱ تومان
2 سال پیش +۱۰
۷۴ RX 460 4GB GPU
۴.۸۲MH/s
۸۰W
Equihash + 6
$۰.۰۰۲۲۹۱۱۴۸۷۲.۷۹ تومان
2 سال پیش +۸
۷۵ GTX 1050 Ti GPU
۱.۴۵GSol/s
۷۰W
RandomX + 13
$۰.۰۰۱۸۴۵۲۳۲۸۵۸.۶۲ تومان
2 سال پیش +۱۰
۷۶ GTX 1060 3GB GPU
۲.۰۰GSol/s
۹۰W
RandomX + 10
$۰.۰۰۱۴۷۶۱۸۷۲۴۶.۹ تومان
2 سال پیش +۸
۷۷ RX 550 4GB GPU
۲۶۰MH/s
۷۰W
Equihash + 6
$۰.۰۰۱۲۴۹۷۱۸۴۳۹.۷ تومان
2 سال پیش +۸