ماینرهای ارزهای دیجیتال

همهASICCPUGPUنامنوع i قدرت الگوریتم درآمد روزانه تاریخ عرضه رمز ارزها ۱ Tesla A100 GPU
۱۷۰MH/s
۲۰۰W
Ethash + 2
$۳۵.۳۱۱,۷۸۰,۷۱۵ تومان
2 سال پیش +۹
۲ RTX 3090 GPU
۱۲۰MH/s
۲۸۵W
Ethash + 8
$۲۴.۹۳۱,۲۵۶,۹۷۷ تومان
3 سال پیش +۱۳
۳ RTX 3080 GPU
۹۶.۰MH/s
۲۲۰W
Ethash + 7
$۱۹.۹۴۱,۰۰۵,۵۸۳ تومان
3 سال پیش +۱۳
۴ Radeon VII GPU
۲.۳۵GSol/s
۲۹۰W
Ethash + 15
$۱۸.۸۱۹۴۸,۶۰۰ تومان
4 سال پیش +۲۵
۵ A40 GPU
۸۳.۰MH/s
۱۹۰W
Ethash
$۱۷.۲۴۸۶۹,۴۱۰ تومان
2 سال پیش +۹
۶ A40 GPU
۸۳.۰MH/s
۱۹۰W
Ethash
$۱۷.۲۴۸۶۹,۴۱۰ تومان
2 سال پیش +۹
۷ TITAN V GPU
۷.۴۰GH/s
۱۶۰W
Ethash + 13
$۱۶.۲۴۸۱۹,۱۳۱ تومان
4 سال پیش +۱۳
۸ TITAN RTX GPU
۸۶۰MH/s
۲۵۰W
Ethash + 6
$۱۳.۷۱۶۹۱,۳۳۸ تومان
3 سال پیش +۱۳
۹ RX 6800 XT 16GB GPU
۶۴.۴MSol/s
۱۹۰W
Ethash + 4
$۱۳.۳۸۶۷۴,۵۷۹ تومان
2 سال پیش +۱۲
۱۰ RX 6900 XT 16GB GPU
۶۴.۰MSol/s
۲۲۰W
Ethash + 2
$۱۳.۲۹۶۷۰,۳۸۹ تومان
2 سال پیش +۹
۱۱ RX 6800 16GB GPU
۶۳.۴MSol/s
۱۷۵W
Ethash + 5
$۱۳.۱۷۶۶۴,۱۰۳ تومان
2 سال پیش +۱۲
۱۲ RTX 3070 GPU
۶۰.۵MH/s
۱۲۰W
Ethash + 7
$۱۲.۵۸۶۳۴,۳۵۵ تومان
3 سال پیش +۱۳
۱۳ RTX 3060 Ti GPU
۶۰.۵MG/s
۱۱۵W
Ethash + 5
$۱۲.۵۷۶۳۳,۷۲۷ تومان
2 سال پیش +۱۲
۱۴ RTX 2080 Ti GPU
۱۰.۱GH/s
۱۴۵W
Ethash + 21
$۱۲.۳۶۲۰,۲۱۴ تومان
4 سال پیش +۲۱
۱۵ RTX 3080 Ti GPU
۵۸.۰MH/s
۲۸۰W
Ethash
$۱۲.۰۵۶۰۷,۵۴۰ تومان
2 سال پیش +۹
۱۶ Quadro RTX 8000 GPU
۵۷.۰MH/s
۱۶۰W
Ethash
$۱۱.۸۴۵۹۷,۰۶۵ تومان
2 سال پیش +۹
۱۷ RX 5700 XT 8GB GPU
۴۴۰MH/s
۱۴۰W
Ethash + 7
$۱۱.۳۸۵۷۳,۶۰۱ تومان
4 سال پیش +۱۵
۱۸ RX 5700 8GB GPU
۱۷۰MH/s
۱۶۰W
Ethash + 5
$۱۱.۱۳۵۶۱,۰۳۲ تومان
4 سال پیش +۱۴
۱۹ RTX 3060 GPU
۴۹.۰MH/s
۱۱۵W
Ethash + 3
$۱۰.۱۸۵۱۳,۲۶۷ تومان
2 سال پیش +۱۲
۲۰ P102-100 GPU
۴۰۸MSol/s
۱۹۵W
Ethash + 5
$۹.۸۸۴۹۸,۱۸۲ تومان
3 سال پیش +۱۴
۲۱ RX 6700 XT 12GB GPU
۴۷.۰MH/s
۱۷۰W
Ethash
$۹.۷۶۴۹۲,۳۱۶ تومان
2 سال پیش +۹
۲۲ RX Vega 64 GPU
۲.۷۸GH/s
۲۵۰W
Ethash + 15
$۹.۷۶۴۹۲,۳۱۶ تومان
4 سال پیش +۲۲
۲۳ GTX 1080 Ti GPU
۹۸۰MH/s
۱۷۰W
Ethash + 18
$۹.۴۹۴۷۸,۵۹۵ تومان
4 سال پیش +۲۱
۲۴ TITAN XP GPU
۵.۳۲GSol/s
۲۴۰W
Ethash + 11
$۹.۴۳۴۷۵,۴۵۲ تومان
4 سال پیش +۱۵
۲۵ CMP 50HX GPU
۴۵.۰MH/s
۲۱۰W
Ethash
$۹.۳۵۴۷۱,۳۶۷ تومان
2 سال پیش +۹
۲۶ RTX 2080 GPU
۸۵۰MH/s
۱۰۸W
Ethash + 16
$۸.۹۳۴۵۰,۴۱۷ تومان
4 سال پیش +۱۶
۲۷ RTX 2070 Super GPU
۶۵۳MH/s
۱۱۰W
Ethash + 15
$۸.۹۳۴۵۰,۴۱۷ تومان
4 سال پیش +۱۵
۲۸ RTX 2070 GPU
۴.۵۰GH/s
۱۱۰W
Ethash + 17
$۸.۸۷۴۴۷,۲۷۵ تومان
4 سال پیش +۱۷
۲۹ RTX 2080 Super GPU
۷۵۱MH/s
۱۴۰W
Ethash + 11
$۸.۷۸۴۴۲,۸۷۵ تومان
3 سال پیش +۱۵
۳۰ RTX 2060 Super GPU
۵۱۰MH/s
۱۱۰W
Ethash + 13
$۸.۷۸۴۴۲,۵۶۲ تومان
4 سال پیش +۱۵
۳۱ Quadro GP100 GPU
۴۰.۰MH/s
۱۵۰W
Ethash
$۸.۳۱۴۱۸,۹۹۲ تومان
2 سال پیش +۹
۳۲ RX Vega 56 GPU
۲.۴۲GH/s
۲۲۰W
Ethash + 14
$۸.۰۲۴۰۴,۳۲۸ تومان
4 سال پیش +۲۱
۳۳ Vega Frontier Edition GPU
۲.۹۲GSol/s
۳۰۰W
Ethash + 8
$۸.۰۲۴۰۴,۲۲۳ تومان
4 سال پیش +۱۹
۳۴ Quadro RTX 4000 8GB GPU
۳۷.۰MH/s
۸۳W
Ethash
$۷.۶۹۳۸۷,۵۶۹ تومان
2 سال پیش +۹
۳۵ RX 5600 XT 6GB GPU
۳۷.۰MH/s
۱۰۰W
Ethash + 4
$۷.۶۹۳۸۷,۵۶۹ تومان
3 سال پیش +۱۳
۳۶ P104-100 GPU
۳.۴۸GH/s
۱۲۰W
Ethash + 15
$۷.۶۹۳۸۷,۵۶۹ تومان
4 سال پیش +۱۷
۳۷ GTX 1080 GPU
۷۸۰MH/s
۱۵۰W
Ethash + 18
$۷.۶۹۳۸۷,۵۶۹ تومان
4 سال پیش +۲۰
۳۸ Tesla P40 GPU
۳۷.۰MH/s
۱۶۰W
Ethash
$۷.۶۹۳۸۷,۵۶۹ تومان
2 سال پیش +۹
۳۹ CMP 40HX GPU
۳۶.۰MH/s
۱۱۵W
Ethash
$۷.۴۸۳۷۷,۰۹۳ تومان
2 سال پیش +۹
۴۰ RTX 2060 GPU
۳.۸۴GH/s
۹۰W
Ethash + 14
$۶.۶۵۳۳۵,۱۹۴ تومان
4 سال پیش +۱۷
۴۱ GTX 1070 Ti GPU
۵۰۰MH/s
۱۳۵W
Ethash + 18
$۶.۶۴۳۳۴,۷۷۵ تومان
4 سال پیش +۲۱
۴۲ RX 580 8GB GPU
۸۳۰MH/s
۱۴۰W
Ethash + 20
$۶.۵۳۲۷,۷۵۷ تومان
4 سال پیش +۲۵
۴۳ GTX 1660 Super GPU
۱۵۲MH/s
۷۰W
Ethash + 10
$۶.۴۴۳۲۴,۷۱۹ تومان
3 سال پیش +۱۴
۴۴ RX 590 8GB GPU
۴۰۱MH/s
۱۲۵W
Ethash + 9
$۶.۴۳۲۲,۹۳۹ تومان
4 سال پیش +۱۵
۴۵ RX 570 8GB GPU
۳۲۸MH/s
۱۳۰W
Ethash + 11
$۶.۳۴۳۱۹,۴۸۲ تومان
4 سال پیش +۱۹
۴۶ RX 470 8GB GPU
۸۳۰MH/s
۱۲۰W
Ethash + 13
$۶.۳۱۳۱۸,۴۳۵ تومان
4 سال پیش +۲۰
۴۷ RX 480 8GB GPU
۸۷۰MH/s
۱۳۰W
Ethash + 16
$۶.۲۹۳۱۷,۲۸۳ تومان
4 سال پیش +۲۴
۴۸ GTX 1070 GPU
۳۶۰MH/s
۱۲۵W
Ethash + 19
$۶.۲۸۳۱۶,۴۴۴ تومان
4 سال پیش +۲۱
۴۹ RX 570 16GB GPU
۳۲۲MH/s
۱۴۰W
Ethash + 9
$۶.۲۷۳۱۶,۳۴۰ تومان
4 سال پیش +۱۹
۵۰ GTX 1660 Ti GPU
۳۲۰MH/s
۶۰W
Ethash + 13
$۶.۲۳۳۱۴,۲۴۵ تومان
4 سال پیش +۱۹
۵۱ Tesla T4 GPU
۳۰.۰MH/s
۶۵W
Ethash
$۶.۲۳۳۱۴,۲۴۵ تومان
2 سال پیش +۹
۵۲ TITAN X GPU
۳۰.۰MH/s
۲۳۰W
Ethash
$۶.۲۳۳۱۴,۲۴۵ تومان
2 سال پیش +۹
۵۳ R9 390 GPU
۹۵۰MSol/s
۳۰۰W
Ethash + 4
$۶.۰۸۳۰۶,۴۹۳ تومان
4 سال پیش +۱۴
۵۴ CMP 30HX GPU
۲۷.۵MH/s
۸۵W
Ethash
$۵.۷۱۲۸۸,۰۵۸ تومان
2 سال پیش +۹
۵۵ RX 5500 XT 8GB GPU
۱۰۹MH/s
۷۰W
Ethash + 5
$۵.۴۲۷۲,۳۴۶ تومان
3 سال پیش +۱۴
۵۶ GTX 1660 GPU
۳۷۰MH/s
۵۰W
Ethash + 9
$۵.۱۹۲۶۱,۸۷۰ تومان
3 سال پیش +۱۴
۵۷ P106-100 GPU
۲.۴۵GH/s
۱۰۰W
Ethash + 13
$۵.۱۲۵۷,۰۵۲ تومان
4 سال پیش +۱۶
۵۸ GTX 1060 6GB GPU
۴۰۰MH/s
۹۰W
Ethash + 16
$۴.۹۸۲۵۱,۲۹۱ تومان
4 سال پیش +۲۰
۵۹ Quadro P2200 GPU
۲۰.۰MH/s
۶۵W
Ethash
$۴.۱۵۲۰۹,۴۹۶ تومان
2 سال پیش +۹
۶۰ GTX 980 Ti GPU
۲.۴۰GSol/s
۲۵۰W
Ethash + 11
$۳.۹۵۱۹۹,۰۲۲ تومان
4 سال پیش +۱۹
۶۱ RX 5500 XT 4GB GPU
۱۱.۰MSol/s
۷۰W
KawPow + 2
$۰.۰۹۵۴۴۹۲۴,۸۱۳.۱ تومان
3 سال پیش +۴
۶۲ GTX 1650 SUPER GPU
۱۱.۰MSol/s
۷۵W
KawPow + 2
$۰.۰۹۵۴۴۹۲۴,۸۱۳.۱ تومان
2 سال پیش +۳
۶۳ GTX 1650 GPU
۳۳۵MH/s
۷۵W
RandomX + 9
$۰.۰۸۲۳۰۹۹۲۴,۱۵۰.۶ تومان
4 سال پیش +۹
۶۴ RX 580 4GB GPU
۱.۳۲GSol/s
۱۳۰W
RandomX + 13
$۰.۰۱۰۴۶۳۱۱۲۵۲۷.۶۱ تومان
4 سال پیش +۱۴
۶۵ RX 570 4GB GPU
۱.۲۴GSol/s
۱۳۰W
RandomX + 13
$۰.۰۰۹۰۶۸۰۴۴۵۷.۲۷ تومان
4 سال پیش +۱۴
۶۶ RX 470 4GB GPU
۳۲۰MSol/s
۱۲۰W
RandomX + 12
$۰.۰۰۷۹۰۵۴۵۶۳۹۸.۶۴ تومان
4 سال پیش +۱۴
۶۷ R9 Fury Nano GPU
۱.۵۴GSol/s
۱۹۰W
Equihash + 6
$۰.۰۰۳۲۲۳۷۵۲۱۶۲.۵۶ تومان
4 سال پیش +۹
۶۸ GTX 1050 Ti GPU
۱.۴۵GSol/s
۷۰W
RandomX + 13
$۰.۰۰۲۳۲۵۱۳۶۸۱۱۷.۲۵ تومان
4 سال پیش +۱۲
۶۹ GTX 980 GPU
۱.۷۴GH/s
۲۲۰W
Equihash + 9
$۰.۰۰۲۲۳۵۹۸۸۸۱۱۲.۷۵ تومان
4 سال پیش +۱۰
۷۰ GTX 970 GPU
۱.۵۱GSol/s
۱۵۰W
Equihash + 9
$۰.۰۰۲۰۸۹۰۵۸۴۱۰۵.۳۴ تومان
4 سال پیش +۱۰
۷۱ GTX 1060 3GB GPU
۲.۰۰GSol/s
۹۰W
RandomX + 10
$۰.۰۰۱۸۶۰۱۱۰۴۹۳.۸ تومان
4 سال پیش +۸
۷۲ R9 380X GPU
۸۹۰MSol/s
۲۵۰W
Equihash + 3
$۰.۰۰۱۲۵۳۶۷۸۴۶۳.۲۲ تومان
4 سال پیش +۵
۷۳ R9 380 GPU
۶۶۰MSol/s
۱۷۰W
Equihash + 8
$۰.۰۰۱۲۰۶۷۵۳۶۶۰.۸۵ تومان
4 سال پیش +۱۰
۷۴ GTX 1050 GPU
۱.۲۲GSol/s
۶۵W
Equihash + 16
$۰.۰۰۱۰۵۹۳۹۳۶۵۳.۴۲ تومان
4 سال پیش +۱۳
۷۵ GTX 960 GPU
۹۲۰MH/s
۱۰۰W
Equihash + 9
$۰.۰۰۱۰۱۳۴۷۴۴۵۱.۱۱ تومان
4 سال پیش +۱۰
۷۶ RX 460 4GB GPU
۴.۸۲MH/s
۸۰W
Equihash + 6
$۰.۰۰۰۷۸۸۰۲۵۶۳۹.۷۴ تومان
4 سال پیش +۸
۷۷ RX 550 4GB GPU
۲۶۰MH/s
۷۰W
Equihash + 6
$۰.۰۰۰۴۲۹۸۳۲۸۲۱.۶۷ تومان
4 سال پیش +۹