صرافی های ارزهای دیجیتال

ناماعتبار معاملات امروز تغییرات مارکت ها ارزها بازدید هفتگی ۱ Binance
۱۰ / ۹.۹
$۵۳.۸B
-۱۹.۲۳ %
۱,۶۶۷ ۳۹۴ ۲۲,۰۶۰,۲۲۳
۲ FTX
۱۰ / ۸.۳۶
$۷.۲۱B
-۱۹.۳۴ %
۴۶۶ ۳۲۶ ۴,۷۱۸,۴۱۲
۳ Coinbase Exchange
۱۰ / ۸.۲۴
$۱.۸۱B
-۱۲.۰۸ %
۵۰۳ ۱۷۳ ۲,۱۹۱,۰۸۲
۴ Kraken
۱۰ / ۷.۹۴
$۸۲۱M
۰.۲۵ %
۵۴۲ ۱۶۷ ۱,۷۲۰,۹۸۸
۵ Uniswap (V2)
۱۰ / ۷.۸۳
$۳۲۶M
-۱۱.۸۲ %
۱,۹۵۶ ۱,۲۸۵ ۸۱۹,۷۵۹
۶ KuCoin
۱۰ / ۷.۴۶
$۴.۹۹B
-۷.۹۹ %
۱,۲۹۰ ۶۹۶ ۲,۵۵۴,۶۵۱
۷ Huobi Global
۱۰ / ۷.۲۶
$۳.۶۸B
-۱۴.۸۷ %
۱,۰۸۵ ۵۲۰ ۱,۲۶۱,۲۱۳
۸ Bitfinex
۱۰ / ۷.۱۴
$۵۷۲M
-۲۰.۳۱ %
۳۹۹ ۱۷۷ ۷۰۲,۷۱۸
۹ Gemini
۱۰ / ۶.۹۵
$۹۶.۰M
۱.۲۵ %
۱۲۱ ۹۸ ۴۲۶,۳۷۹
۱۰ Gate.io
۱۰ / ۶.۹۴
$۲.۲۲B
-۲۴.۳۵ %
۲,۳۹۴ ۱,۴۱۹ ۳,۳۶۳,۳۵۷
۱۱ Binance.US
۱۰ / ۶.۹۲
$۲۱۵M
-۱۸.۸۳ %
۲۲۹ ۱۰۳ ۵۶۵,۸۹۶
۱۲ Bitstamp
۱۰ / ۶.۸۴
$۲۴۰M
-۱.۶ %
۱۵۳ ۶۲ ۳۳۶,۴۴۸
۱۳ bitFlyer
۱۰ / ۶.۷۵
$۱۱۳M
-۲۶.۷۷ %
۱۰ ۹ ۶۹۰,۱۲۴
۱۴ FTX US
۱۰ / ۶.۷۴
$۲۰۶M
-۱۳.۲۵ %
۵۴ ۲۸ ۱,۵۱۹,۲۱۸
۱۵ Crypto.com Exchange
۱۰ / ۶.۶۶
$۲.۸۳B
-۱.۰۶ %
۴۰۳ ۲۰۶ ۱,۹۵۸,۴۰۳
۱۶ Coincheck
۱۰ / ۶.۶۲
$۵۴.۹M
-۳۵.۴۴ %
۱ ۲ ۶۷۹,۰۷۳
۱۷ Bithumb
۱۰ / ۶.۴۹
$۶۱۷M
۲.۲۹ %
۲۹۷ ۲۱۶ ۵۲۸,۸۴۳
۱۸ OKX
۱۰ / ۶.۴۶
$۱۰.۸B
-۰.۸۳ %
۷۱۹ ۳۶۲ ۱,۶۰۸,۳۵۹
۱۹ LBank
۱۰ / ۶.۴
$۱.۷۹B
-۱.۰۶ %
۴۹۲ ۴۴۸ ۱,۲۸۵,۷۱۹
۲۰ MEXC
۱۰ / ۶.۳۶
$۴.۵۷B
-۳۱.۹۷ %
۱,۶۷۱ ۱,۴۱۵ ۱,۳۷۵,۸۲۱
۲۱ Bybit
۱۰ / ۶.۳۵
$۷.۶۵B
-۲۴ %
۳۳۷ ۲۲۶ ۴,۱۰۴,۶۵۵
۲۲ Liquid
۱۰ / ۶.۲۶
$۱۰۰M
-۱۹.۸۲ %
۲۵۸ ۱۵۲ ۹۳,۷۰۹
۲۳ Poloniex
۱۰ / ۶.۲۶
$۴۷.۶M
۱۰.۱۹ %
۴۵۶ ۳۰۶ ۲۱۸,۲۸۳
۲۴ Bittrex
۱۰ / ۶.۲۵
$۶۳.۰M
-۰.۹۲ %
۸۴۶ ۴۵۰ ۱۹۳,۰۷۰
۲۵ Coinone
۱۰ / ۶.۱۸
$۹۴.۳M
-۱۴.۸۱ %
۲۰۲ ۲۰۲ ۳۷۳,۳۷۴
۲۶ Korbit
۱۰ / ۶.۰۳
$۱۴.۰M
۱۴.۰۸ %
۱۰۴ ۱۰۶ ۴۹,۶۴۸
۲۷ Okcoin
۱۰ / ۵.۹۳
$۶۳.۰M
۳۹.۶۶ %
۸۵ ۷۶ ۱۱۰,۹۹۱
۲۸ WhiteBIT
۱۰ / ۵.۸۸
$۲.۱۷B
-۳۲.۹۵ %
۱۹۲ ۱۴۲ ۳,۵۳۹,۵۵۳
۲۹ XT.COM
۱۰ / ۵.۸۲
$۱.۲۶B
-۲۳.۳۸ %
۶۲۲ ۵۳۴ ۱,۴۱۶,۱۲۷
۳۰ ZB.COM
۱۰ / ۵.۸۱
$۲.۶۱B
۰.۴۹ %
۳۶۷ ۱۲۵ ۴۷۵,۹۴۷
۳۱ Binance TR
۱۰ / ۵.۷۹
$۲۴۵M
-۴.۶۴ %
۱۰۲ ۸۵ ۶۲۸,۷۲۸
۳۲ Coinlist Pro
۱۰ / ۵.۶۹
$۱.۹۱M
-۶۶.۶۵ %
۸۶ ۵۱ ۹۸,۷۶۹
۳۳ Upbit
۱۰ / ۵.۶۶
$۱.۶۳B
-۱۸.۲۳ %
۲۳۹ ۱۶۱ ۲,۱۴۸,۰۷۴
۳۴ Blockchain.com
۱۰ / ۵.۵
$۱۹.۸M
-۱۹.۴۲ %
۵۱ ۲۸ ۹۷۱,۲۴۹
۳۵ Deepcoin
۱۰ / ۵.۴۹
$۴.۲۷B
-۱۸.۸۶ %
۹۳ ۸۸ ۴۶۶,۹۶۸
۳۶ Phemex
۱۰ / ۵.۴۷
$۶.۲۵B
-۷.۳۵ %
۲۴۳ ۲۰۵ ۳۲۸,۱۷۴
۳۷ Zaif
۱۰ / ۵.۴۴
$۱.۵۸M
-۵۸.۳۴ %
۱۵ ۹ ۶۰۵,۰۹۲
۳۸ ProBit Global
۱۰ / ۵.۴۳
$۱۳۶M
-۴.۵۸ %
۷۳۱ ۵۴۸ ۴۷۶,۰۹۵
۳۹ BitMart
۱۰ / ۵.۴۲
$۲.۰۹B
-۱۷.۱۸ %
۷۰۶ ۵۹۵ ۷۳۲,۰۹۱
۴۰ Currency.com
۱۰ / ۵.۳۱
$۱۶۸M
-۴۲.۰۷ %
۴۹ ۳۱ ۵۹۶,۰۳۸
۴۱ FMFW.io
۱۰ / ۵.۳
$۱.۷۱B
۱۲.۲۶ %
۲۷۵ ۱۲۶ ۳۶,۰۱۶
۴۲ BTCEX
۱۰ / ۵.۳
$۷.۶۰B
-۱۳.۸۶ %
۱۳۳ ۱۱۱ ۱,۳۴۰,۳۲۴
۴۳ AscendEX (BitMax)
۱۰ / ۵.۲۸
$۱۲۰M
-۱۳.۴ %
۳۴۸ ۲۷۸ ۵۴۰,۵۵۳
۴۴ BigONE
۱۰ / ۵.۱۶
$۶۰۳M
-۲۱.۱۴ %
۲۱۲ ۱۷۳ ۵۸۱,۲۶۴
۴۵ Bitrue
۱۰ / ۵.۱۴
$۱.۵۳B
-۲۰.۹۴ %
۷۷۸ ۴۷۵ ۵۳۹,۹۲۵
۴۶ AAX
۱۰ / ۵.۰۷
$۲.۱۰B
-۱۷.۹ %
۲۳۳ ۱۸۰ ۱,۱۰۱,۳۱۳
۴۷ BKEX
۱۰ / ۵.۰۲
$۱.۴۷B
-۲۶.۴۳ %
۷۲۷ ۶۹۱ ۱,۰۴۸,۷۴۱
۴۸ eToroX
۱۰ / ۵
$۱۵.۵M
-۲۵.۶۳ %
۶۱ ۶۱ ۱۲,۶۵۳,۵۸۲
۴۹ Indodax
۱۰ / ۴.۹۷
$۱۵.۶M
۰.۰۳ %
۲۱۸ ۲۱۶ ۱,۲۰۶,۷۵۸
۵۰ CoinFLEX
۱۰ / ۴.۹۱
$۸.۹۹B
۳.۵۷ %
۳۱ ۱۹ ۳۹,۸۰۸
۵۱ Coinsbit
۱۰ / ۴.۸۸
$۱.۴۶B
-۲.۱۸ %
۱۷۳ ۷۲ ۱,۷۳۵,۲۶۵
۵۲ Bitbank
۱۰ / ۴.۸۴
$۴۵.۲M
-۳۴.۰۵ %
۲۹ ۱۶ ۲۵۷,۵۵۲
۵۳ Bitget
۱۰ / ۴.۸۴
$۶.۴۷B
-۸.۶۲ %
۳۶۰ ۲۷۴ ۱,۱۵۲,۸۳۷
۵۴ DigiFinex
۱۰ / ۴.۸۳
$۵.۱۹B
-۱۵.۷۶ %
۵۲۸ ۴۱۱ ۲,۴۲۵,۲۱۳
۵۵ CoinW
۱۰ / ۴.۸۲
$۷۸۹M
-۰.۰۱ %
۱۷۶ ۱۷۶ ۲۹۳,۵۶۶
۵۶ Billance
۱۰ / ۴.۸۱
$۲.۴۴B
-۱۶.۸۳ %
۹۱ ۸۹ ۲۲۲,۹۰۲
۵۷ Binance DEX
۱۰ / ۴.۸
$۳.۷۸M
-۱۱.۷۳ %
۹۳ ۸۱ ۵۰۱,۹۱۰
۵۸ Compound
۱۰ / ۴.۷۷
$۲۸.۵M
۱.۴۹ %
۹ ۱۸ ۵۲,۹۳۹
۵۹ WazirX
۱۰ / ۴.۷۱
$۱۵.۶M
-۱.۴۶ %
۴۰۶ ۲۳۶ ۹۹۰,۸۵۲
۶۰ BingX
۱۰ / ۴.۷
$۴.۳۲B
۱.۱۴ %
۳۰۷ ۲۷۱ ۷۴۵,۱۱۴
۶۱ BitWell
۱۰ / ۴.۶۵
$۱.۳۴B
-۳.۰۲ %
۷۸ ۶۴ ۱۵۴,۳۰۷
۶۲ MAX Exchange
۱۰ / ۴.۶۴
$۱۷.۵M
-۱۷.۱۲ %
۵۱ ۳۰ ۱۵۷,۱۱۶
۶۳ BtcTurk | Pro
۱۰ / ۴.۶۳
$۱۰۹M
-۲۱.۳۴ %
۱۳۸ ۵۷ ۲۸۹,۱۹۹
۶۴ Azbit
۱۰ / ۴.۶۳
$۱۶۹M
۱۱.۴۷ %
۱۰۰ ۵۸ ۱۷۰,۱۲۷
۶۵ CoinEgg
۱۰ / ۴.۵۹
---
۰ %
۰ ۰ ۰
۶۶ CoinEx
۱۰ / ۴.۵۹
$۴۰.۹M
-۲۱.۳۵ %
۷۵۳ ۵۱۸ ۵۸۰,۳۱۲
۶۷ WOO Network
۱۰ / ۴.۵۹
$۳۲۶M
-۲۰.۵۱ %
۱۳۲ ۹۰ ۲۲,۲۵۸
۶۸ Bitfront
۱۰ / ۴.۵۳
$۱۳۳M
-۲.۱۷ %
۱۳ ۷ ۲۳,۲۴۱
۶۹ CEX.IO
۱۰ / ۴.۵
$۱۳.۲M
-۲۸.۰۴ %
۲۲۲ ۱۱۰ ۱۸۹,۹۶۳
۷۰ Bitso
۱۰ / ۴.۴۷
$۱۷.۰M
۱۰.۶۸ %
۲۴ ۱۴ ۴۶۷,۶۲۰
۷۱ EXMO
۱۰ / ۴.۴۶
$۷۴.۵M
-۱.۰۱ %
۱۶۹ ۶۲ ۲۴۶,۰۹۹
۷۲ Bitpanda Pro
۱۰ / ۴.۴۵
$۷.۷۷M
-۱۶.۱۸ %
۴۷ ۴۴ ۲۹۶,۱۲۲
۷۳ Bitkub
۱۰ / ۴.۴۴
$۷۱.۶M
-۲۲.۱۲ %
۶۱ ۶۲ ۶۲۲,۰۹۱
۷۴ Hotcoin Global
۱۰ / ۴.۴۳
$۳.۷۸B
-۲۶.۶۶ %
۳۲۵ ۳۰۴ ۱۴۲,۰۸۰
۷۵ EQONEX
۱۰ / ۴.۴۲
$۶.۴۸M
-۵۱.۰۷ %
۱۵ ۱۳ ۴۴,۱۱۲
۷۶ GokuMarket
۱۰ / ۴.۴۱
$۲۴۵M
-۲۶.۴۷ %
۷۴ ۳۸ ۳۷,۶۰۱
۷۷ Tokocrypto
۱۰ / ۴.۴۱
$۳۱.۴M
۳.۰۳ %
۵۳۷ ۲۸۶ ۲۱۵,۲۶۹
۷۸ Paribu
۱۰ / ۴.۴۱
$۱۱۷M
-۱۵.۵۶ %
۹۴ ۸۶ ۶۱۱,۷۵۹
۷۹ Luno
۱۰ / ۴.۴
$۱۹.۴M
-۹.۸۲ %
۲۶ ۱۳ ۲۴۹,۲۴۳
۸۰ Loopring Exchange
۱۰ / ۴.۴
$۱.۶۷M
۶۹.۵۲ %
۱۰ ۱۱ ۱۸,۶۹۸
۸۱ Cryptology
۱۰ / ۴.۳۹
$۳۲.۳M
-۶.۷۸ %
۵۶ ۳۰ ۱۲۳,۵۷۲
۸۲ Bit.com
۱۰ / ۴.۳
$۱۸.۳M
۵۱.۶۸ %
۵۱ ۳۳ ۱۰۴,۸۸۱
۸۳ OKCoin Japan
۱۰ / ۴.۲۹
$۳.۸۶M
۵.۵۵ %
۱۵ ۱۲ ۸,۳۷۹
۸۴ IndoEx
۱۰ / ۴.۲۴
$۱.۹۷B
۳.۹۸ %
۱۳۷ ۷۶ ۲۱۰,۱۴۱
۸۵ Serum Swap
۱۰ / ۴.۲۳
---
۰ %
۰ ۰ ۰
۸۶ AEX
۱۰ / ۴.۲۳
$۷۴۳M
-۳۰.۸۲ %
۳۴۳ ۳۰۵ ۹۲۵,۲۴۸
۸۷ Mercado Bitcoin
۱۰ / ۴.۲۱
$۲.۵۳M
-۷.۹۸ %
۱۸ ۱۲ ۳۴۷,۴۲۸
۸۸ CoinDCX
۱۰ / ۴.۲۱
$۲۵.۸M
-۱۶.۳۳ %
۵۶۶ ۲۸۹ ۲۷۳,۹۱۹
۸۹ CoinZoom
۱۰ / ۴.۱۷
$۵.۷۸M
۰ %
۵۴ ۲۴ ۱۱,۵۵۶
۹۰ BitForex
۱۰ / ۴.۱۵
$۹۷۶M
-۱۹.۰۷ %
۲۵۲ ۲۰۹ ۳۴۵,۱۵۲
۹۱ Coindeal
۱۰ / ۴.۱۲
$۱۶.۱M
۲۳۳.۴۲ %
۱۹ ۲۰ ۶,۲۶۶
۹۲ Uniswap (V3) (Arbitrum)
۱۰ / ۴.۰۹
$۳۷.۶M
-۵.۸۲ %
۲۱ ۱۴ ۰
۹۳ Tidex
۱۰ / ۴.۰۷
$۷۶.۴M
-۳۴.۲۱ %
۷۰ ۳۶ ۳۷۲,۶۶۲
۹۴ Dex-Trade
۱۰ / ۴.۰۷
$۲۰۶M
-۶.۷۴ %
۱۴۹ ۸۰ ۴۶,۹۳۰
۹۵ Hoo
۱۰ / ۴.۰۵
$۲.۶۹B
۳.۰۱ %
۶۵۷ ۶۵۱ ۲۲۸,۱۶۲
۹۶ HitBTC
۱۰ / ۴.۰۴
$۲.۰۴B
۹.۱۵ %
۷۷۶ ۴۲۶ ۱۸۸,۲۹۵
۹۷ P2PB2B
۱۰ / ۴.۰۱
$۶۹۳M
-۱۱.۱۸ %
۱۹۰ ۱۰۲ ۶۶۵,۶۶۲
۹۸ Biconomy Exchange
۱۰ / ۳.۹۹
$۷.۱۶B
-۵.۸۴ %
۸۴ ۶۸ ۴,۹۱۶
۹۹ Independent Reserve
۱۰ / ۳.۹۷
$۱۲.۴M
۱۱.۰۷ %
۶۵ ۳۰ ۲۴,۶۹۰
۱۰۰ Rekeningku.com
۱۰ / ۳.۹۷
$۱۸.۲M
-۱۳.۲۱ %
۴۱ ۴۲ ۱۹,۸۵۷
صفحه اول 0 1 2 3 4 5 6
صفحه آخر