بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۲۸,۵۶۸۱,۵۴۲,۶۷۳,۵۴۳ تومان۱.۴۳ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۸۲۸.۶۹۸,۷۴۳,۴۱۹ تومان۱.۳۲ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۵۴,۰۰۰ تومان-۰.۰۹ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۳۱۶.۷۲۱۷,۱۰۲,۸۹۷ تومان-۰.۰۷ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۵۴,۰۰۰ تومان-۰.۰۲ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۵۳۴۰۸۲۸,۸۴۰ تومان۰.۳۹ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۳۹۸۹۲۶۲۱,۵۴۲ تومان۵.۶۸ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۷۷۶۳۶۴,۱۹۲.۳ تومان۳.۵۴ %
متیکمتیک
متیکMATIC . Polygon$۱.۱۲۶۰,۴۸۰ تومان۱.۶ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۲۱.۰۲۱,۱۳۵,۰۸۱ تومان۲.۳۸ %
لیست کامل ارزها
خانه آموزش متاورس
دسته بندی

آموزش متاورس

متاورس های متمرکز در مقابل غیرمتمرکز: تفاوت در چیست؟

متاورس های متمرکز در مقابل غیرمتمرکز: تفاوت در چیست؟

متاورس یک نسخه دیجیتالی گسترده، فراگیر و همه جانبه از دنیای آنالوگ یعنی واقعی است.

1 ماه پیش5دقیقه خواندن