ماینرهای ارزهای دیجیتال

همهASICCPUGPUنامنوع i قدرت الگوریتم درآمد روزانه تاریخ عرضه رمز ارزها ۱ iPollo V1 ASIC
۳.۶۰GH/s
۲,۳۰۰W
Ethash
$۵۶۹.۷۷۲۰,۸۸۹,۳۴۰ تومان
5 ماه پیش +۱۱
۲ Bitmain Antminer E9 (3Gh) ASIC
۳.۰۰GH/s
۲,۵۵۶W
Ethash
$۴۷۴.۸۱۱۷,۴۰۷,۷۹۸ تومان
1 سال پیش +۱۱
۳ Jasminer X4 ASIC
۲.۵۰GH/s
۱,۲۰۰W
Ethash
$۳۹۵.۶۷۱۴,۵۰۶,۴۶۹ تومان
1 سال پیش +۱۱
۴ Bitmain Antminer E9 (2.4Gh) ASIC
۲.۴۰GH/s
۱,۹۲۰W
Ethash
$۳۷۹.۸۵۱۳,۹۲۶,۲۵۶ تومان
5 ماه پیش +۱۱
۵ Innosilicon A11 Pro ETH (2000Mh) ASIC
۲.۰۰GH/s
۲,۵۰۰W
Ethash
$۳۱۶.۵۴۱۱,۶۰۵,۲۲۸ تومان
1 سال پیش +۱۱
۶ iPollo V1 Classic ASIC
۱.۵۵GH/s
۱,۲۴۰W
Ethash
$۲۴۵.۳۲۸,۹۹۴,۰۰۶ تومان
5 ماه پیش +۱۱
۷ Innosilicon A11 Pro ETH (1500Mh) ASIC
۱.۵۰GH/s
۲,۳۵۰W
Ethash
$۲۳۷.۴۸,۷۰۳,۸۹۰ تومان
1 سال پیش +۱۱
۸ Jasminer X4-Q ASIC
۱.۰۴GH/s
۴۸۰W
Ethash
$۱۶۴.۶۶,۰۳۴,۶۹۹ تومان
5 ماه پیش +۱۱
۹ Innosilicon A10 Pro+ ETH (750Mh) ASIC
۷۵۰MH/s
۱,۳۵۰W
Ethash
$۱۱۸.۷۴,۳۵۱,۹۵۰ تومان
1 سال پیش +۱۱
۱۰ Jasminer X4-1U ASIC
۵۲۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۸۲.۳۳,۰۱۷,۳۴۵ تومان
1 سال پیش +۱۱
۱۱ Innosilicon A10 Pro ETH (500Mh) ASIC
۵۰۰MH/s
۹۶۰W
Ethash
$۷۹.۱۳۲,۹۰۱,۲۹۴ تومان
2 سال پیش +۱۱
۱۲ Jasminer X4-C 1U ASIC
۴۵۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۷۱.۲۲۲,۶۱۱,۱۷۰ تومان
1 سال پیش +۱۱
۱۳ iPollo V1 Mini SE Plus ASIC
۴۰۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۶۳.۳۱۲,۳۲۱,۰۳۷ تومان
3 ماه پیش +۱۱
۱۴ iPollo V1 Mini ASIC
۳۰۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۴۷.۴۸۱,۷۴۰,۷۸۰ تومان
6 ماه پیش +۱۱
۱۵ iPollo V1 Mini Classic Plus ASIC
۲۸۰MH/s
۲۷۰W
Ethash
$۴۴.۳۲۱,۶۲۴,۷۲۸ تومان
5 ماه پیش +۱۱
۱۶ StrongU STU-U1++ ASIC
۵۲.۰TH/s
۲,۲۰۰W
Blake256R14
$۳۷.۳۴۱,۳۶۸,۹۳۰ تومان
3 سال پیش ---
۱۷ Bitmain Antminer KA3 (166Th) ASIC
۱۶۶TH/s
۳,۱۵۴W
Blake2S
$۳۵.۴۶۱,۳۰۰,۲۳۵ تومان
2 ماه پیش +۱
۱۸ MicroBT Whatsminer D1 ASIC
۴۸.۰TH/s
۲,۲۰۰W
Blake256R14
$۳۴.۴۷۱,۲۶۳,۶۳۱ تومان
4 سال پیش ---
۱۹ iPollo V1 Mini SE ASIC
۲۰۰MH/s
۱۳۰W
Ethash
$۳۱.۶۵۱,۱۶۰,۵۲۳ تومان
3 ماه پیش +۱۱
۲۰ Bitmain Antminer L7 (9.5Gh) ASIC
۹.۵۰GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۲۸.۳۹۱,۰۴۱,۰۴۰ تومان
1 سال پیش +۶
۲۱ Bitmain Antminer K7 (63.5Th) ASIC
۶۳.۵TH/s
۳,۰۸۰W
Eaglesong
$۲۸.۰۳۱,۰۲۷,۶۵۶ تومان
دی ۱۴۰۱ i +۱
۲۲ Bitmain Antminer L7 (9.16Gh) ASIC
۹.۱۶GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۲۷.۳۸۱,۰۰۳,۷۸۴ تومان
1 سال پیش +۶
۲۳ Bitmain Antminer L7 (9.05Gh) ASIC
۹.۰۵GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۲۷.۰۵۹۹۱,۷۳۰ تومان
10 ماه پیش +۶
۲۴ Bitmain Antminer DR5 (35Th) ASIC
۳۵.۰TH/s
۱,۶۱۰W
Blake256R14
$۲۵.۱۳۹۲۱,۳۹۸ تومان
1 سال پیش ---
۲۵ Bitmain Antminer DR5 (34Th) ASIC
۳۴.۰TH/s
۱,۸۰۰W
Blake256R14
$۲۴.۴۱۸۹۵,۰۷۱ تومان
3 سال پیش ---
۲۶ Bitmain Antminer D7 (1286Gh) ASIC
۱.۲۸TH/s
۳,۱۴۸W
X11
$۲۱.۱۳۷۷۴,۷۸۹ تومان
1 سال پیش +۱
۲۷ iPollo V1 Mini Classic ASIC
۱۳۰MH/s
۱۰۴W
Ethash
$۲۰.۵۷۷۵۴,۳۳۸ تومان
6 ماه پیش +۱۱
۲۸ Bitmain Antminer S19 XP Hyd (255Th) ASIC
۲۵۵TH/s
۵,۳۰۴W
SHA-256
$۱۵.۸۹۵۸۲,۵۰۲ تومان
1 ماه پیش +۱۰
۲۹ Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd (198Th) ASIC
۱۹۸TH/s
۵,۴۴۵W
SHA-256
$۱۲.۳۴۴۵۲,۲۹۵ تومان
7 ماه پیش +۱۰
۳۰ Bitmain Antminer S19 Pro Hyd (177Th) ASIC
۱۷۷TH/s
۵,۲۲۱W
SHA-256
$۱۱.۰۳۴۰۴,۳۲۵ تومان
دی ۱۴۰۱ i +۱۰
۳۱ Jasminer X4 BRICK ASIC
۶۵.۰MH/s
۳۰W
Ethash
$۱۰.۲۹۳۷۷,۱۶۸ تومان
11 ماه پیش +۱۱
۳۲ Goldshell LT6 ASIC
۳.۳۵GH/s
۳,۲۰۰W
Scrypt
$۱۰.۰۱۳۶۷,۱۰۵ تومان
10 ماه پیش +۶
۳۳ Bitmain Antminer T19 Hydro (158Th) ASIC
۱۵۸TH/s
۵,۴۵۱W
SHA-256
$۹.۸۴۳۶۰,۹۲۳ تومان
2 ماه پیش +۱۰
۳۴ Bitmain Antminer S19 Hydro (158Th) ASIC
۱۵۸TH/s
۵,۴۵۱W
SHA-256
$۹.۸۴۳۶۰,۹۲۳ تومان
2 ماه پیش +۱۰
۳۵ StrongU STU-U1+ ASIC
۱۲.۸TH/s
۱,۸۵۰W
Blake256R14
$۹.۱۹۳۳۶,۹۶۸ تومان
4 سال پیش ---
۳۶ Bitmain Antminer T19 Hydro (145Th) ASIC
۱۴۵TH/s
۵,۴۳۸W
SHA-256
$۹.۰۳۳۳۱,۲۲۶ تومان
2 ماه پیش +۱۰
۳۷ Spondoolies SPx36 ASIC
۵۴۰GH/s
۴,۴۰۰W
X11
$۸.۸۷۳۲۵,۳۳۹ تومان
4 سال پیش +۱
۳۸ Bitmain Antminer S19 XP (140Th) ASIC
۱۴۰TH/s
۳,۰۱۰W
SHA-256
$۸.۷۲۳۱۹,۸۰۵ تومان
5 ماه پیش +۱۰
۳۹ Goldshell KD Max ASIC
۴۰.۲TH/s
۳,۳۵۰W
Blake2S
$۸.۵۹۳۱۴,۸۷۷ تومان
6 ماه پیش +۱
۴۰ Goldshell CK6 ASIC
۱۹.۳TH/s
۳,۳۰۰W
Eaglesong
$۸.۵۲۳۱۲,۳۴۳ تومان
11 ماه پیش +۱
۴۱ Bitmain Antminer B7 (96Kh) ASIC
۹۶.۰KH/s
۵۲۸W
Tensority
$۷.۹۷۲۹۲,۰۳۰ تومان
3 سال پیش +۱
۴۲ StrongU STU-U1 ASIC
۱۱.۰TH/s
۱,۶۰۰W
Blake256R14
$۷.۹۲۸۹,۵۸۲ تومان
4 سال پیش ---
۴۳ MicroBT Whatsminer M50S ASIC
۱۲۶TH/s
۳,۲۷۶W
SHA-256
$۷.۸۵۲۸۷,۸۲۴ تومان
5 ماه پیش +۱۰
۴۴ Goldshell HS6 ASIC
۴.۳۰TH/s
۳,۲۵۰W
Handshake
$۷.۵۱۲۷۵,۲۱۳ تومان
1 ماه پیش +۱
۴۵ Goldshell LT5 Pro ASIC
۲.۴۵GH/s
۳,۱۰۰W
Scrypt
$۷.۳۲۲۶۸,۴۸۰ تومان
1 سال پیش +۶
۴۶ StrongU STU-U6 ASIC
۴۴۰GH/s
۲,۲۰۰W
X11
$۷.۲۳۲۶۵,۰۹۲ تومان
3 سال پیش +۱
۴۷ MicroBT Whatsminer M50 ASIC
۱۱۴TH/s
۳,۳۰۶W
SHA-256
$۷.۱۲۶۰,۴۱۲ تومان
5 ماه پیش +۱۰
۴۸ MicroBT Whatsminer M30S++ ASIC
۱۱۲TH/s
۳,۴۷۲W
SHA-256
$۶.۹۸۲۵۵,۸۴۴ تومان
2 سال پیش +۱۰
۴۹ Bitmain Antminer S19 Pro (110Th) ASIC
۱۱۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۶.۸۵۲۵۱,۲۷۵ تومان
2 سال پیش +۱۰
۵۰ iPollo B2 ASIC
۱۱۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۶.۸۵۲۵۱,۲۷۵ تومان
1 سال پیش +۱۰
۵۱ iBeLink BM-K1 Max ASIC
۳۲.۰TH/s
۳,۲۰۰W
Blake2S
$۶.۸۴۲۵۰,۶۴۹ تومان
5 ماه پیش +۱
۵۲ Innosilicon A6+ LTCMaster ASIC
۲.۲۰GH/s
۲,۱۰۰W
Scrypt
$۶.۵۸۲۴۱,۰۸۴ تومان
3 سال پیش +۶
۵۳ Bitmain Antminer S19j Pro (104Th) ASIC
۱۰۴TH/s
۳,۰۶۸W
SHA-256
$۶.۴۸۲۳۷,۵۷۰ تومان
1 سال پیش +۱۰
۵۴ Bitmain Antminer S19j Pro (100Th) ASIC
۱۰۰TH/s
۳,۰۵۰W
SHA-256
$۶.۲۳۲۲۸,۴۳۲ تومان
1 سال پیش +۱۰
۵۵ MicroBT Whatsminer M30S+ ASIC
۱۰۰TH/s
۳,۴۰۰W
SHA-256
$۶.۲۳۲۲۸,۴۳۲ تومان
2 سال پیش +۱۰
۵۶ Goldshell LT5 ASIC
۲.۰۵GH/s
۲,۰۸۰W
Scrypt
$۶.۱۳۲۲۴,۶۴۶ تومان
1 سال پیش +۶
۵۷ Bitmain Antminer S19j Pro (96Th) ASIC
۹۶.۰TH/s
۲,۸۳۲W
SHA-256
$۵.۹۸۲۱۹,۲۹۵ تومان
1 سال پیش +۱۰
۵۸ Bitmain Antminer S19 (95Th) ASIC
۹۵.۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۵.۹۲۲۱۷,۰۱۱ تومان
2 سال پیش +۱۰
۵۹ Bitmain Antminer S19j (90Th) ASIC
۹۰.۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۵.۶۱۲۰۵,۵۸۸ تومان
1 سال پیش +۱۰
۶۰ Canaan AvalonMiner 1246 ASIC
۹۰.۰TH/s
۳,۴۲۰W
SHA-256
$۵.۶۱۲۰۵,۵۸۸ تومان
1 سال پیش +۱۰
۶۱ Bitmain Antminer DR3 ASIC
۷.۸۰TH/s
۱,۴۱۰W
Blake256R14
$۵.۶۲۰۵,۳۴۰ تومان
4 سال پیش ---
۶۲ Bitmain Antminer T19 (88Th) ASIC
۸۸.۰TH/s
۳,۳۴۴W
SHA-256
$۵.۴۸۲۰۱,۰۲۰ تومان
1 سال پیش +۱۰
۶۳ Goldshell KD6-SE ASIC
۲۵.۳TH/s
۲,۳۰۰W
Blake2S
$۵.۴۱۱۹۸,۱۶۹ تومان
6 ماه پیش +۱
۶۴ MicroBT Whatsminer M30S ASIC
۸۶.۰TH/s
۳,۲۶۸W
SHA-256
$۵.۳۶۱۹۶,۴۵۱ تومان
2 سال پیش +۱۰
۶۵ Goldshell CK5 ASIC
۱۲.۰TH/s
۲,۴۰۰W
Eaglesong
$۵.۳۱۹۴,۲۰۲ تومان
1 سال پیش +۱
۶۶ iPollo B1 ASIC
۸۵.۰TH/s
۳,۴۰۰W
SHA-256
$۵.۳۱۹۴,۱۶۷ تومان
1 سال پیش +۱۰
۶۷ Goldshell KD5 Pro ASIC
۲۴.۵TH/s
۳۰۰W
Blake2S
$۵.۲۳۱۹۱,۹۰۳ تومان
3 ماه پیش +۱
۶۸ Bitmain Antminer T19 (84Th) ASIC
۸۴.۰TH/s
۳,۱۵۰W
SHA-256
$۵.۲۳۱۹۱,۸۸۳ تومان
2 سال پیش +۱۰
۶۹ StrongU Hornbill H8 Pro ASIC
۸۴.۰TH/s
۳,۳۶۰W
SHA-256
$۵.۲۳۱۹۱,۸۸۳ تومان
1 سال پیش +۱۰
۷۰ Canaan AvalonMiner 1166 Pro ASIC
۸۱.۰TH/s
۳,۴۰۰W
SHA-256
$۵.۰۵۱۸۵,۰۳۰ تومان
2 سال پیش +۱۰
۷۱ Goldshell KD6 ASIC
۲۳.۶TH/s
۲,۶۳۰W
Blake2S
$۵.۰۴۱۸۴,۸۵۳ تومان
8 ماه پیش +۱
۷۲ iBeLink DSM7T ASIC
۷.۰۰TH/s
۲,۱۰۰W
Blake256R14 + 2
$۵.۰۳۱۸۴,۲۸۰ تومان
4 سال پیش +۱
۷۳ MicroBT Whatsminer M31S+ ASIC
۸۰.۰TH/s
۳,۳۶۰W
SHA-256
$۴.۹۸۱۸۲,۷۴۶ تومان
1 سال پیش +۱۰
۷۴ Bitfury Tardis ASIC
۸۰.۰TH/s
۶,۳۰۰W
SHA-256
$۴.۹۸۱۸۲,۷۴۶ تومان
4 سال پیش +۱۰
۷۵ Bitmain Antminer Z15 ASIC
۴۲۰KSol/s
۱,۵۱۰W
Equihash
$۴.۹۱۱۸۰,۰۵۶ تومان
2 سال پیش +۵
۷۶ Goldshell LT Lite ASIC
۱.۶۲GH/s
۱,۴۵۰W
Scrypt
$۴.۸۴۱۷۷,۵۲۵ تومان
6 ماه پیش +۶
۷۷ MicroBT Whatsminer M31S ASIC
۷۶.۰TH/s
۳,۲۲۰W
SHA-256
$۴.۷۴۱۷۳,۶۰۸ تومان
2 سال پیش +۱۰
۷۸ MicroBT Whatsminer M31S ASIC
۷۶.۰TH/s
۳,۲۲۰W
SHA-256
$۴.۷۴۱۷۳,۶۰۸ تومان
2 سال پیش +۱۰
۷۹ Goldshell HS5 ASIC
۲.۷۰TH/s
۲,۶۵۰W
Handshake
$۴.۷۱۱۷۲,۸۰۸ تومان
1 سال پیش +۱
۸۰ StrongU Hornbill H8 ASIC
۷۴.۰TH/s
۳,۳۳۰W
SHA-256
$۴.۶۱۱۶۹,۰۴۰ تومان
2 سال پیش +۱۰
۸۱ Bitmain Antminer S17+ (73Th) ASIC
۷۳.۰TH/s
۲,۹۲۰W
SHA-256
$۴.۵۵۱۶۶,۷۵۵ تومان
2 سال پیش +۱۰
۸۲ Bolon Miner B11 ASIC
۷۰.۰TH/s
۳,۳۰۰W
SHA-256
$۴.۳۶۱۵۹,۹۰۳ تومان
1 سال پیش +۱۰
۸۳ Bitfily Snow Panther D1 ASIC
۶.۰۰TH/s
۲,۱۰۰W
Blake256R14
$۴.۳۱۱۵۷,۹۵۴ تومان
4 سال پیش ---
۸۴ iBeLink DSM6T ASIC
۶.۰۰TH/s
۲,۱۰۰W
Blake256R14
$۴.۳۱۱۵۷,۹۵۴ تومان
4 سال پیش ---
۸۵ FusionSilicon X7 Miner ASIC
۲۶۲GH/s
۱,۴۲۰W
X11
$۴.۳۱۱۵۷,۸۵۰ تومان
3 سال پیش +۱
۸۶ MicroBT Whatsminer M20S ASIC
۶۸.۰TH/s
۳,۳۶۰W
SHA-256
$۴.۲۴۱۵۵,۳۳۴ تومان
3 سال پیش +۱۰
۸۷ Canaan AvalonMiner 1126 Pro ASIC
۶۸.۰TH/s
۳,۴۲۰W
SHA-256
$۴.۲۴۱۵۵,۳۳۴ تومان
1 سال پیش +۱۰
۸۸ MicroBT Whatsminer M32S ASIC
۶۶.۰TH/s
۳,۴۳۲W
SHA-256
$۴.۱۱۱۵۰,۷۶۵ تومان
2 سال پیش +۱۰
۸۹ Goldshell X5S ASIC
۱.۳۶GH/s
۱,۸۵۰W
Scrypt + 2
$۴.۰۶۱۴۹,۰۳۴ تومان
1 سال پیش +۶
۹۰ Bitmain Antminer S17e (64Th) ASIC
۶۴.۰TH/s
۲,۸۸۰W
SHA-256
$۳.۹۹۱۴۶,۱۹۶ تومان
3 سال پیش +۱۰
۹۱ Bitmain Antminer T17+ (64Th) ASIC
۶۴.۰TH/s
۳,۲۰۰W
SHA-256
$۳.۹۹۱۴۶,۱۹۶ تومان
2 سال پیش +۱۰
۹۲ Canaan AvalonMiner 1146 Pro ASIC
۶۳.۰TH/s
۳,۲۷۶W
SHA-256
$۳.۹۳۱۴۳,۹۱۲ تومان
2 سال پیش +۱۰
۹۳ MicroBT Whatsminer M32 ASIC
۶۲.۰TH/s
۳,۳۴۸W
SHA-256
$۳.۸۶۱۴۱,۶۲۸ تومان
2 سال پیش +۱۰
۹۴ Goldshell KD5 ASIC
۱۸.۰TH/s
۲,۲۵۰W
Blake2S
$۳.۸۵۱۴۰,۹۹۰ تومان
1 سال پیش +۱
۹۵ StrongU STU-U8 Pro ASIC
۶۰.۰TH/s
۲,۸۰۰W
SHA-256
$۳.۷۴۱۳۷,۰۵۹ تومان
3 سال پیش +۱۰
۹۶ iPollo B1L ASIC
۶۰.۰TH/s
۳,۳۰۰W
SHA-256
$۳.۷۴۱۳۷,۰۵۹ تومان
9 ماه پیش +۱۰
۹۷ StrongU STU-U2 ASIC
۷.۰۰TH/s
۱,۶۰۰W
Blake2B
$۳.۷۱۱۳۶,۰۶۱ تومان
4 سال پیش +۱
۹۸ Innosilicon A6 LTCMaster ASIC
۱.۲۳GH/s
۱,۵۰۰W
Scrypt
$۳.۶۸۱۳۴,۷۸۸ تومان
4 سال پیش +۶
۹۹ Innosilicon T3+ 57T ASIC
۵۷.۰TH/s
۳,۳۰۰W
SHA-256
$۳.۵۵۱۳۰,۲۰۷ تومان
3 سال پیش +۱۰
۱۰۰ Goldshell HS3 ASIC
۲.۰۰TH/s
۲,۰۰۰W
Handshake
$۳.۴۹۱۲۸,۰۰۶ تومان
2 سال پیش +۱
صفحه اول 0 1 2 3 4
صفحه آخر