ماینرهای ارزهای دیجیتال

همهASICCPUGPUنامنوع i قدرت الگوریتم درآمد روزانه تاریخ عرضه رمز ارزها ۱ ForestMiner EPU XC ASIC
۴.۲۵GH/s
۳,۳۱۵W
Ethash
$۹۵۰.۲۵۴۹,۶۱۱,۳۷۷ تومان
1 ماه پیش +۱۱
۲ Bitmain Antminer E9 Pro (3.68Gh) ASIC
۳.۶۸GH/s
۲,۲۰۰W
Ethash
$۸۲۲.۸۴۲,۹۵۷,۶۱۷ تومان
1 ماه پیش +۱۱
۳ iPollo V1 ASIC
۳.۶۰GH/s
۲,۳۰۰W
Ethash
$۸۰۴.۹۱۴۲,۰۲۳,۷۴۵ تومان
8 ماه پیش +۱۱
۴ Bitmain Antminer E9 (3Gh) ASIC
۳.۰۰GH/s
۲,۵۵۶W
Ethash
$۶۷۰.۷۶۳۵,۰۱۹,۷۶۶ تومان
1 سال پیش +۱۱
۵ Jasminer X4 ASIC
۲.۵۰GH/s
۱,۲۰۰W
Ethash
$۵۵۸.۹۷۲۹,۱۸۳,۲۲۲ تومان
1 سال پیش +۱۱
۶ Bitmain Antminer E9 (2.4Gh) ASIC
۲.۴۰GH/s
۱,۹۲۰W
Ethash
$۵۳۶.۶۱۲۸,۰۱۵,۹۱۳ تومان
8 ماه پیش +۱۱
۷ Innosilicon A11 Pro ETH (2000Mh) ASIC
۲.۰۰GH/s
۲,۵۰۰W
Ethash
$۴۴۷.۱۸۲۳,۳۴۶,۵۵۳ تومان
1 سال پیش +۱۱
۸ Jasminer X16-Q ASIC
۱.۸۴GH/s
۶۳۰W
Ethash
$۴۱۲.۵۲۲۱,۵۳۷,۱۹۹ تومان
اردیبهشت ۱۴۰۲ i +۱۱
۹ iPollo V1 Classic ASIC
۱.۵۵GH/s
۱,۲۴۰W
Ethash
$۳۴۶.۵۶۱۸,۰۹۳,۵۳۸ تومان
9 ماه پیش +۱۱
۱۰ Innosilicon A11 Pro ETH (1500Mh) ASIC
۱.۵۰GH/s
۲,۳۵۰W
Ethash
$۳۳۵.۳۸۱۷,۵۰۹,۸۸۳ تومان
1 سال پیش +۱۱
۱۱ Jasminer X4-Q ASIC
۱.۰۴GH/s
۴۸۰W
Ethash
$۲۳۲.۵۳۱۲,۱۴۰,۲۰۰ تومان
9 ماه پیش +۱۱
۱۲ Jasminer X4-QZ ASIC
۸۴۰MH/s
۳۴۰W
Ethash
$۱۸۷.۸۱۹,۸۰۵,۵۴۵ تومان
18 روز پیش +۱۱
۱۳ Innosilicon A10 Pro+ ETH (750Mh) ASIC
۷۵۰MH/s
۱,۳۵۰W
Ethash
$۱۶۷.۶۹۸,۷۵۴,۹۵۴ تومان
2 سال پیش +۱۱
۱۴ Jasminer X4-1U ASIC
۵۲۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۱۱۶.۲۷۶,۰۷۰,۱۰۶ تومان
1 سال پیش +۱۱
۱۵ Innosilicon A10 Pro ETH (500Mh) ASIC
۵۰۰MH/s
۹۶۰W
Ethash
$۱۱۱.۷۹۵,۸۳۶,۶۳۲ تومان
2 سال پیش +۱۱
۱۶ Jasminer X4-C 1U ASIC
۴۵۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۱۰۰.۶۱۵,۲۵۲,۹۷۷ تومان
1 سال پیش +۱۱
۱۷ iPollo V1 Mini SE Plus ASIC
۴۰۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۸۹.۴۴۴,۶۶۹,۳۱۱ تومان
7 ماه پیش +۱۱
۱۸ iPollo V1 Mini ASIC
۳۰۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۶۷.۰۸۳,۵۰۱,۹۷۷ تومان
9 ماه پیش +۱۱
۱۹ iPollo V1 Mini Classic Plus ASIC
۲۸۰MH/s
۲۷۰W
Ethash
$۶۲.۶۳,۲۶۸,۵۱۵ تومان
9 ماه پیش +۱۱
۲۰ iPollo V1 Mini SE ASIC
۲۰۰MH/s
۱۳۰W
Ethash
$۴۴.۷۲۲,۳۳۴,۶۵۵ تومان
7 ماه پیش +۱۱
۲۱ StrongU STU-U1++ ASIC
۵۲.۰TH/s
۲,۲۰۰W
Blake256R14
$۳۶.۱۷۱,۸۸۸,۳۴۴ تومان
3 سال پیش ---
۲۲ MicroBT Whatsminer D1 ASIC
۴۸.۰TH/s
۲,۲۰۰W
Blake256R14
$۳۳.۳۹۱,۷۴۳,۰۸۲ تومان
4 سال پیش ---
۲۳ iPollo V1 Mini Classic ASIC
۱۳۰MH/s
۱۰۴W
Ethash
$۲۹.۰۷۱,۵۱۷,۵۲۷ تومان
9 ماه پیش +۱۱
۲۴ Bitmain Antminer DR5 (35Th) ASIC
۳۵.۰TH/s
۱,۶۱۰W
Blake256R14
$۲۴.۳۴۱,۲۷۰,۹۹۶ تومان
1 سال پیش ---
۲۵ Bitmain Antminer DR5 (34Th) ASIC
۳۴.۰TH/s
۱,۸۰۰W
Blake256R14
$۲۳.۶۵۱,۲۳۴,۶۸۷ تومان
4 سال پیش ---
۲۶ Bitmain Antminer L7 (9.5Gh) ASIC
۹.۵۰GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۲۳.۳۶۱,۲۱۹,۶۵۱ تومان
1 سال پیش +۴
۲۷ Bitmain Antminer K7 (63.5Th) ASIC
۶۳.۵TH/s
۳,۰۸۰W
Eaglesong
$۲۳.۲۹۱,۲۱۵,۹۸۸ تومان
2 ماه پیش +۱
۲۸ Bitmain Antminer L7 (9.3Gh) ASIC
۹.۳۰GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۲۲.۸۷۱,۱۹۳,۹۷۴ تومان
1 سال پیش +۴
۲۹ Bitmain Antminer L7 (9.16Gh) ASIC
۹.۱۶GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۲۲.۵۲۱,۱۷۶,۰۰۱ تومان
1 سال پیش +۴
۳۰ Bitmain Antminer L7 (9.05Gh) ASIC
۹.۰۵GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۲۲.۲۵۱,۱۶۱,۸۷۸ تومان
1 سال پیش +۴
۳۱ Bitmain Antminer L7 (8.8Gh) ASIC
۸.۸۰GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۲۱.۶۴۱,۱۲۹,۷۸۲ تومان
1 سال پیش +۴
۳۲ Bitmain Antminer D9 (1770Gh) ASIC
۱.۷۷TH/s
۲,۸۳۹W
X11
$۱۹.۳۱۱,۰۰۸,۴۰۶ تومان
1 ماه پیش +۱
۳۳ Bitmain Antminer S19 XP Hyd (255Th) ASIC
۲۵۵TH/s
۵,۳۰۴W
SHA-256
$۱۸.۹۸۹۹۱,۰۵۷ تومان
5 ماه پیش +۹
۳۴ Bitmain Antminer KA3 (166Th) ASIC
۱۶۶TH/s
۳,۱۵۴W
Blake2S
$۱۸.۵۶۹۶۹,۰۴۶ تومان
6 ماه پیش +۱
۳۵ MicroBT Whatsminer M33S++ ASIC
۲۴۲TH/s
۷,۲۶۰W
SHA-256
$۱۸.۰۱۹۴۰,۵۳۳ تومان
3 ماه پیش +۹
۳۶ Bitmain Antminer HS3 (9Th) ASIC
۹.۰۰TH/s
۲,۰۷۹W
Handshake
$۱۶.۱۸۸۴۴,۹۷۱ تومان
3 ماه پیش +۱
۳۷ MicroBT WhatsMiner M56S ASIC
۲۱۲TH/s
۵,۵۵۰W
SHA-256
$۱۵.۷۸۸۲۳,۹۳۸ تومان
2 ماه پیش +۹
۳۸ Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd (198Th) ASIC
۱۹۸TH/s
۵,۴۴۵W
SHA-256
$۱۴.۷۴۷۶۹,۵۲۷ تومان
10 ماه پیش +۹
۳۹ Jasminer X4 BRICK ASIC
۶۵.۰MH/s
۳۰W
Ethash
$۱۴.۵۳۷۵۸,۷۶۳ تومان
1 سال پیش +۱۱
۴۰ MicroBT WhatsMiner M56 ASIC
۱۹۴TH/s
۵,۵۵۰W
SHA-256
$۱۴.۴۴۷۵۳,۹۸۱ تومان
2 ماه پیش +۹
۴۱ Bitmain Antminer D7 (1286Gh) ASIC
۱.۲۸TH/s
۳,۱۴۸W
X11
$۱۴.۰۳۷۳۲,۶۶۲ تومان
1 سال پیش +۱
۴۲ Bitmain Antminer S19 Pro Hyd (177Th) ASIC
۱۷۷TH/s
۵,۲۲۱W
SHA-256
$۱۳.۱۸۶۸۷,۹۱۰ تومان
2 ماه پیش +۹
۴۳ Bitmain Antminer B7 (96Kh) ASIC
۹۶.۰KH/s
۵۲۸W
Tensority
$۱۲.۵۲۶۵۳,۴۹۷ تومان
4 سال پیش +۱
۴۴ Bitmain Antminer T19 Hydro (158Th) ASIC
۱۵۸TH/s
۵,۴۵۱W
SHA-256
$۱۱.۷۶۶۱۴,۰۶۸ تومان
5 ماه پیش +۹
۴۵ Bitmain Antminer S19 Hydro (158Th) ASIC
۱۵۸TH/s
۵,۴۵۱W
SHA-256
$۱۱.۷۶۶۱۴,۰۶۸ تومان
5 ماه پیش +۹
۴۶ Bitmain Antminer T19 Hydro (145Th) ASIC
۱۴۵TH/s
۵,۴۳۸W
SHA-256
$۱۰.۷۹۵۶۳,۵۴۲ تومان
5 ماه پیش +۹
۴۷ Bitmain Antminer S19 XP (140Th) ASIC
۱۴۰TH/s
۳,۰۱۰W
SHA-256
$۱۰.۴۲۵۴۴,۱۱۱ تومان
8 ماه پیش +۹
۴۸ Canaan Avalon Made A1366 ASIC
۱۳۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۹.۶۸۵۰۵,۲۴۴ تومان
4 ماه پیش +۹
۴۹ MicroBT Whatsminer M50S ASIC
۱۲۶TH/s
۳,۲۷۶W
SHA-256
$۹.۳۸۴۸۹,۷۰۰ تومان
8 ماه پیش +۹
۵۰ iBeLink BM-N3 ASIC
۲۵.۰TH/s
۳,۳۰۰W
Eaglesong
$۹.۱۷۴۷۸,۷۳۶ تومان
3 ماه پیش +۱
۵۱ Bitmain Antminer S19j Pro+ (122Th) ASIC
۱۲۲TH/s
۳,۳۵۵W
SHA-256
$۹.۰۸۴۷۴,۱۵۳ تومان
3 ماه پیش +۹
۵۲ StrongU STU-U1+ ASIC
۱۲.۸TH/s
۱,۸۵۰W
Blake256R14
$۸.۹۴۶۴,۸۲۳ تومان
4 سال پیش ---
۵۳ MicroBT Whatsminer M50 ASIC
۱۱۴TH/s
۳,۳۰۶W
SHA-256
$۸.۴۹۴۴۳,۰۶۱ تومان
8 ماه پیش +۹
۵۴ MicroBT Whatsminer M30S++ ASIC
۱۱۲TH/s
۳,۴۷۲W
SHA-256
$۸.۳۴۴۳۵,۲۸۷ تومان
2 سال پیش +۹
۵۵ Goldshell LT6 ASIC
۳.۳۵GH/s
۳,۲۰۰W
Scrypt
$۸.۲۴۴۳۰,۰۸۷ تومان
1 سال پیش +۴
۵۶ Bitmain Antminer S19 Pro (110Th) ASIC
۱۱۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۸.۱۹۴۲۷,۵۱۵ تومان
2 سال پیش +۹
۵۷ iPollo B2 ASIC
۱۱۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۸.۱۹۴۲۷,۵۱۵ تومان
1 سال پیش +۹
۵۸ Canaan Avalon Made A1346 ASIC
۱۱۰TH/s
۳,۳۰۰W
SHA-256
$۸.۱۹۴۲۷,۵۱۵ تومان
4 ماه پیش +۹
۵۹ iBeLink BM-K3 ASIC
۷۰.۰TH/s
۳,۳۰۰W
Blake2S
$۷.۸۳۴۰۸,۶۳۳ تومان
3 ماه پیش +۱
۶۰ Bitmain Antminer S19j Pro (104Th) ASIC
۱۰۴TH/s
۳,۰۶۸W
SHA-256
$۷.۷۴۴۰۴,۱۹۶ تومان
1 سال پیش +۹
۶۱ Goldshell HS6 ASIC
۴.۳۰TH/s
۳,۲۵۰W
Handshake
$۷.۷۳۴۰۳,۷۰۹ تومان
5 ماه پیش +۱
۶۲ StrongU STU-U1 ASIC
۱۱.۰TH/s
۱,۶۰۰W
Blake256R14
$۷.۶۵۳۹۹,۴۵۷ تومان
4 سال پیش ---
۶۳ Bitmain Antminer S19j Pro (100Th) ASIC
۱۰۰TH/s
۳,۰۵۰W
SHA-256
$۷.۴۴۳۸۸,۶۵۰ تومان
1 سال پیش +۹
۶۴ MicroBT Whatsminer M30S+ ASIC
۱۰۰TH/s
۳,۴۰۰W
SHA-256
$۷.۴۴۳۸۸,۶۵۰ تومان
2 سال پیش +۹
۶۵ Bitmain Antminer S19j Pro (96Th) ASIC
۹۶.۰TH/s
۲,۸۳۲W
SHA-256
$۷.۱۵۳۷۳,۱۰۴ تومان
1 سال پیش +۹
۶۶ Goldshell CK6 ASIC
۱۹.۳TH/s
۳,۳۰۰W
Eaglesong
$۷.۰۸۳۶۹,۵۸۴ تومان
1 سال پیش +۱
۶۷ Bitmain Antminer S19 (95Th) ASIC
۹۵.۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۷.۰۷۳۶۹,۲۱۷ تومان
2 سال پیش +۹
۶۸ Bitmain Antminer S19j (90Th) ASIC
۹۰.۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۶.۷۳۴۹,۷۸۵ تومان
1 سال پیش +۹
۶۹ Canaan AvalonMiner 1246 ASIC
۹۰.۰TH/s
۳,۴۲۰W
SHA-256
$۶.۷۳۴۹,۷۸۵ تومان
2 سال پیش +۹
۷۰ Goldshell HS6-SE ASIC
۳.۷۰TH/s
۳,۴۰۰W
Handshake
$۶.۶۵۳۴۷,۳۷۷ تومان
5 ماه پیش +۱
۷۱ Bitmain Antminer T19 (88Th) ASIC
۸۸.۰TH/s
۳,۳۴۴W
SHA-256
$۶.۵۵۳۴۲,۰۱۲ تومان
1 سال پیش +۹
۷۲ MicroBT Whatsminer M30S ASIC
۸۶.۰TH/s
۳,۲۶۸W
SHA-256
$۶.۴۳۳۴,۲۳۹ تومان
2 سال پیش +۹
۷۳ iPollo B1 ASIC
۸۵.۰TH/s
۳,۴۰۰W
SHA-256
$۶.۳۳۳۳۰,۳۵۲ تومان
1 سال پیش +۹
۷۴ Bitmain Antminer T19 (84Th) ASIC
۸۴.۰TH/s
۳,۱۵۰W
SHA-256
$۶.۲۵۳۲۶,۴۶۶ تومان
2 سال پیش +۹
۷۵ StrongU Hornbill H8 Pro ASIC
۸۴.۰TH/s
۳,۳۶۰W
SHA-256
$۶.۲۵۳۲۶,۴۶۶ تومان
1 سال پیش +۹
۷۶ Goldshell CK6-SE ASIC
۱۷.۰TH/s
۳,۳۰۰W
Eaglesong
$۶.۲۴۳۲۵,۵۴۰ تومان
2 ماه پیش +۱
۷۷ Canaan AvalonMiner 1166 Pro ASIC
۸۱.۰TH/s
۳,۴۰۰W
SHA-256
$۶.۰۳۳۱۴,۸۰۶ تومان
2 سال پیش +۹
۷۸ Goldshell LT5 Pro ASIC
۲.۴۵GH/s
۳,۱۰۰W
Scrypt
$۶.۰۲۳۱۴,۵۴۲ تومان
1 سال پیش +۴
۷۹ MicroBT Whatsminer M31S+ ASIC
۸۰.۰TH/s
۳,۳۶۰W
SHA-256
$۵.۹۶۳۱۰,۹۱۹ تومان
2 سال پیش +۹
۸۰ Bitfury Tardis ASIC
۸۰.۰TH/s
۶,۳۰۰W
SHA-256
$۵.۹۶۳۱۰,۹۱۹ تومان
4 سال پیش +۹
۸۱ Spondoolies SPx36 ASIC
۵۴۰GH/s
۴,۴۰۰W
X11
$۵.۸۹۳۰۷,۶۴۹ تومان
4 سال پیش +۱
۸۲ MicroBT Whatsminer M31S ASIC
۷۶.۰TH/s
۳,۲۲۰W
SHA-256
$۵.۶۶۲۹۵,۳۷۴ تومان
2 سال پیش +۹
۸۳ MicroBT Whatsminer M31S ASIC
۷۶.۰TH/s
۳,۲۲۰W
SHA-256
$۵.۶۶۲۹۵,۳۷۴ تومان
2 سال پیش +۹
۸۴ StrongU Hornbill H8 ASIC
۷۴.۰TH/s
۳,۳۳۰W
SHA-256
$۵.۵۱۲۸۷,۶۰۱ تومان
2 سال پیش +۹
۸۵ Bitmain Antminer S17+ (73Th) ASIC
۷۳.۰TH/s
۲,۹۲۰W
SHA-256
$۵.۴۳۲۸۳,۷۱۴ تومان
3 سال پیش +۹
۸۶ Bitmain Antminer DR3 ASIC
۷.۸۰TH/s
۱,۴۱۰W
Blake256R14
$۵.۴۳۲۸۳,۲۵۲ تومان
4 سال پیش ---
۸۷ Innosilicon A6+ LTCMaster ASIC
۲.۲۰GH/s
۲,۱۰۰W
Scrypt
$۵.۴۱۲۸۲,۴۴۶ تومان
4 سال پیش +۴
۸۸ Bolon Miner B11 ASIC
۷۰.۰TH/s
۳,۳۰۰W
SHA-256
$۵.۲۱۲۷۲,۰۵۵ تومان
1 سال پیش +۹
۸۹ MicroBT Whatsminer M20S ASIC
۶۸.۰TH/s
۳,۳۶۰W
SHA-256
$۵.۰۶۲۶۴,۲۸۲ تومان
3 سال پیش +۹
۹۰ Canaan AvalonMiner 1126 Pro ASIC
۶۸.۰TH/s
۳,۴۲۰W
SHA-256
$۵.۰۶۲۶۴,۲۸۲ تومان
1 سال پیش +۹
۹۱ Goldshell LT5 ASIC
۲.۰۵GH/s
۲,۰۸۰W
Scrypt
$۵.۰۴۲۶۳,۱۸۸ تومان
2 سال پیش +۴
۹۲ MicroBT Whatsminer M32S ASIC
۶۶.۰TH/s
۳,۴۳۲W
SHA-256
$۴.۹۱۲۵۶,۵۰۸ تومان
2 سال پیش +۹
۹۳ iBeLink DSM7T ASIC
۷.۰۰TH/s
۲,۱۰۰W
Blake256R14 + 2
$۴.۸۷۲۵۴,۲۰۰ تومان
4 سال پیش +۱
۹۴ Goldshell HS5 ASIC
۲.۷۰TH/s
۲,۶۵۰W
Handshake
$۴.۸۶۲۵۳,۴۹۱ تومان
2 سال پیش +۱
۹۵ StrongU STU-U6 ASIC
۴۴۰GH/s
۲,۲۰۰W
X11
$۴.۸۲۵۰,۶۷۷ تومان
3 سال پیش +۱
۹۶ Bitmain Antminer S17e (64Th) ASIC
۶۴.۰TH/s
۲,۸۸۰W
SHA-256
$۴.۷۶۲۴۸,۷۳۶ تومان
3 سال پیش +۹
۹۷ Bitmain Antminer T17+ (64Th) ASIC
۶۴.۰TH/s
۳,۲۰۰W
SHA-256
$۴.۷۶۲۴۸,۷۳۶ تومان
3 سال پیش +۹
۹۸ Canaan AvalonMiner 1146 Pro ASIC
۶۳.۰TH/s
۳,۲۷۶W
SHA-256
$۴.۶۹۲۴۴,۸۴۹ تومان
2 سال پیش +۹
۹۹ MicroBT Whatsminer M32 ASIC
۶۲.۰TH/s
۳,۳۴۸W
SHA-256
$۴.۶۲۲۴۰,۹۶۴ تومان
2 سال پیش +۹
۱۰۰ Goldshell KD Max ASIC
۴۰.۲TH/s
۳,۳۵۰W
Blake2S
$۴.۴۹۲۳۴,۶۷۲ تومان
9 ماه پیش +۱
صفحه اول 0 1 2 3 4 5
صفحه آخر