ماینرهای ارزهای دیجیتال

همهASICCPUGPUنامنوع i قدرت الگوریتم درآمد روزانه تاریخ عرضه رمز ارزها ۱ Jasminer X16-P ASIC
۵.۸۰GH/s
۱,۹۰۰W
Ethash
$۱,۲۰۴.۸۶۰,۷۲۲,۴۳۳ تومان
2 ماه پیش +۹
۲ ForestMiner EPU XC ASIC
۴.۲۵GH/s
۳,۳۱۵W
Ethash
$۸۸۲.۸۴۴۴,۴۹۴,۸۲۶ تومان
8 ماه پیش +۹
۳ Bitmain Antminer E9 Pro (3.68Gh) ASIC
۳.۶۸GH/s
۲,۲۰۰W
Ethash
$۷۶۴.۴۳۳۸,۵۲۷,۲۷۴ تومان
8 ماه پیش +۹
۴ iPollo V1 ASIC
۳.۶۰GH/s
۲,۳۰۰W
Ethash
$۷۴۷.۸۱۳۷,۶۸۹,۷۴۸ تومان
1 سال پیش +۹
۵ Bitmain Antminer E9 (3Gh) ASIC
۳.۰۰GH/s
۲,۵۵۶W
Ethash
$۶۲۳.۱۸۳۱,۴۰۸,۱۸۴ تومان
2 سال پیش +۹
۶ Jasminer X4 ASIC
۲.۵۰GH/s
۱,۲۰۰W
Ethash
$۵۱۹.۳۱۲۶,۱۷۳,۴۰۶ تومان
1 سال پیش +۹
۷ Bitmain Antminer E9 (2.4Gh) ASIC
۲.۴۰GH/s
۱,۹۲۰W
Ethash
$۴۹۸.۵۴۲۵,۱۲۶,۴۹۹ تومان
1 سال پیش +۹
۸ Innosilicon A11 Pro ETH (2000Mh) ASIC
۲.۰۰GH/s
۲,۵۰۰W
Ethash
$۴۱۵.۴۵۲۰,۹۳۸,۷۴۹ تومان
2 سال پیش +۹
۹ Jasminer X16-Q ASIC
۱.۸۴GH/s
۶۳۰W
Ethash
$۳۸۳.۲۶۱۹,۳۱۶,۰۷۳ تومان
5 ماه پیش +۹
۱۰ iPollo V1 Classic ASIC
۱.۵۵GH/s
۱,۲۴۰W
Ethash
$۳۲۱.۹۸۱۶,۲۲۷,۶۰۶ تومان
1 سال پیش +۹
۱۱ Innosilicon A11 Pro ETH (1500Mh) ASIC
۱.۵۰GH/s
۲,۳۵۰W
Ethash
$۳۱۱.۵۹۱۵,۷۰۴,۰۹۲ تومان
1 سال پیش +۹
۱۲ Jasminer X4-Q ASIC
۱.۰۴GH/s
۴۸۰W
Ethash
$۲۱۶.۰۴۱۰,۸۸۸,۱۶۲ تومان
1 سال پیش +۹
۱۳ iPollo V1H ASIC
۹۵۰MH/s
۷۵۰W
Ethash
$۱۹۷.۳۴۹,۹۴۵,۹۲۱ تومان
19 روز پیش +۹
۱۴ Jasminer X4-QZ ASIC
۸۴۰MH/s
۳۴۰W
Ethash
$۱۷۴.۴۹۸,۷۹۴,۲۸۷ تومان
7 ماه پیش +۹
۱۵ Innosilicon A10 Pro+ ETH (750Mh) ASIC
۷۵۰MH/s
۱,۳۵۰W
Ethash
$۱۵۵.۷۹۷,۸۵۲,۰۳۴ تومان
2 سال پیش +۹
۱۶ Jasminer X4-1U ASIC
۵۲۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۱۰۸.۰۲۵,۴۴۴,۰۷۵ تومان
1 سال پیش +۹
۱۷ Innosilicon A10 Pro ETH (500Mh) ASIC
۵۰۰MH/s
۹۶۰W
Ethash
$۱۰۳.۸۶۵,۲۳۴,۶۹۳ تومان
3 سال پیش +۹
۱۸ Jasminer X4-C 1U ASIC
۴۵۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۹۳.۴۸۴,۷۱۱,۲۲۸ تومان
1 سال پیش +۹
۱۹ iPollo V1 Mini SE Plus ASIC
۴۰۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۸۳.۰۹۴,۱۸۷,۷۵۰ تومان
1 سال پیش +۹
۲۰ iPollo V1 Mini Wifi 330 ASIC
۳۳۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۶۸.۵۵۳,۴۵۴,۹۰۳ تومان
6 ماه پیش +۹
۲۱ iPollo V1 Mini ASIC
۳۰۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۶۲.۳۲۳,۱۴۰,۸۱۸ تومان
1 سال پیش +۹
۲۲ iPollo X1 ASIC
۳۰۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۶۲.۳۲۳,۱۴۰,۸۱۸ تومان
3 ماه پیش +۹
۲۳ iPollo V1 Mini Wifi 280 ASIC
۲۸۰MH/s
۲۲۰W
Ethash
$۵۸.۱۶۲,۹۳۱,۴۲۵ تومان
6 ماه پیش +۹
۲۴ iPollo V1 Mini Classic Plus ASIC
۲۸۰MH/s
۲۷۰W
Ethash
$۵۸.۱۶۲,۹۳۱,۴۲۵ تومان
1 سال پیش +۹
۲۵ iPollo V1 Mini Wifi 260 ASIC
۲۶۰MH/s
۲۲۰W
Ethash
$۵۴.۰۱۲,۷۲۲,۰۴۳ تومان
6 ماه پیش +۹
۲۶ iPollo V1 Mini SE ASIC
۲۰۰MH/s
۱۳۰W
Ethash
$۴۱.۵۵۲,۰۹۳,۸۷۵ تومان
1 سال پیش +۹
۲۷ iPollo V1 Mini Classic ASIC
۱۳۰MH/s
۱۰۴W
Ethash
$۲۷۱,۳۶۱,۰۱۶ تومان
1 سال پیش +۹
۲۸ Bitmain Antminer S21 Hyd (335Th) ASIC
۳۳۵TH/s
۵,۳۶۰W
SHA-256
$۲۰.۰۹۱,۰۱۲,۳۳۹ تومان
اسفند ۱۴۰۲ i +۱۰
۲۹ Bitmain Antminer B7 (96Kh) ASIC
۹۶.۰KH/s
۵۲۸W
Tensority
$۱۷.۵۱۸۸۲,۵۷۸ تومان
4 سال پیش +۱
۳۰ MicroBT Whatsminer M53S ASIC
۲۶۰TH/s
۶,۷۶۰W
SHA-256
$۱۵.۵۹۷۸۵,۶۹۶ تومان
5 ماه پیش +۱۰
۳۱ Bitmain Antminer S19 XP Hyd (255Th) ASIC
۲۵۵TH/s
۵,۳۰۴W
SHA-256
$۱۵.۲۹۷۷۰,۵۸۷ تومان
11 ماه پیش +۱۰
۳۲ MicroBT Whatsminer M33S++ ASIC
۲۴۲TH/s
۷,۲۶۰W
SHA-256
$۱۴.۵۱۷۳۱,۳۰۱ تومان
10 ماه پیش +۱۰
۳۳ MicroBT Whatsminer M53 ASIC
۲۳۰TH/s
۶,۶۷۰W
SHA-256
$۱۳.۷۹۶۹۵,۰۳۹ تومان
5 ماه پیش +۱۰
۳۴ Jasminer X4 BRICK ASIC
۶۵.۰MH/s
۳۰W
Ethash
$۱۳.۵۶۸۰,۵۱۰ تومان
1 سال پیش +۹
۳۵ MicroBT WhatsMiner M56S ASIC
۲۱۲TH/s
۵,۵۵۰W
SHA-256
$۱۲.۷۱۶۴۰,۶۴۴ تومان
8 ماه پیش +۱۰
۳۶ Bitmain Antminer L7 (9.5Gh) ASIC
۹.۵۰GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۱۲.۶۲۶۳۶,۲۰۳ تومان
1 سال پیش +۴
۳۷ Bitmain Antminer L7 (9.3Gh) ASIC
۹.۳۰GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۱۲.۳۶۶۲۲,۸۱۰ تومان
1 سال پیش +۴
۳۸ Bitmain Antminer L7 (9.16Gh) ASIC
۹.۱۶GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۱۲.۱۷۶۱۳,۴۳۴ تومان
1 سال پیش +۴
۳۹ Bitmain Antminer L7 (9.05Gh) ASIC
۹.۰۵GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۱۲.۰۳۶۰۶,۰۶۷ تومان
1 سال پیش +۴
۴۰ Bitmain Antminer S21 (200Th) ASIC
۲۰۰TH/s
۳,۵۵۰W
SHA-256
$۱۱.۹۹۶۰۴,۳۸۲ تومان
اسفند ۱۴۰۲ i +۱۰
۴۱ Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd (198Th) ASIC
۱۹۸TH/s
۵,۴۴۵W
SHA-256
$۱۱.۸۷۵۹۸,۳۳۷ تومان
1 سال پیش +۱۰
۴۲ Bitmain Antminer L7 (8.8Gh) ASIC
۸.۸۰GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۱۱.۶۹۵۸۹,۳۲۵ تومان
1 سال پیش +۴
۴۳ MicroBT WhatsMiner M56 ASIC
۱۹۴TH/s
۵,۵۵۰W
SHA-256
$۱۱.۶۳۵۸۶,۲۵۰ تومان
8 ماه پیش +۱۰
۴۴ Bitmain Antminer K7 (63.5Th) ASIC
۶۳.۵TH/s
۳,۰۸۰W
Eaglesong
$۱۰.۹۹۵۵۴,۰۲۳ تومان
9 ماه پیش +۱
۴۵ Bitmain Antminer S19 Pro Hyd (177Th) ASIC
۱۷۷TH/s
۵,۲۲۱W
SHA-256
$۱۰.۶۱۵۳۴,۸۷۷ تومان
9 ماه پیش +۱۰
۴۶ Bitmain Antminer KA3 (166Th) ASIC
۱۶۶TH/s
۳,۱۵۴W
Blake2S
$۱۰.۳۹۵۲۳,۶۱۰ تومان
1 سال پیش +۱
۴۷ MicroBT Whatsminer M36S+ ASIC
۱۶۴TH/s
۵,۵۷۶W
SHA-256
$۹.۸۳۴۹۵,۵۹۳ تومان
5 ماه پیش +۱۰
۴۸ Bitmain Antminer T19 Hydro (158Th) ASIC
۱۵۸TH/s
۵,۴۵۱W
SHA-256
$۹.۴۷۴۷۷,۴۶۱ تومان
1 سال پیش +۱۰
۴۹ Bitmain Antminer S19 Hydro (158Th) ASIC
۱۵۸TH/s
۵,۴۵۱W
SHA-256
$۹.۴۷۴۷۷,۴۶۱ تومان
1 سال پیش +۱۰
۵۰ Canaan Avalon Made A1466 ASIC
۱۵۰TH/s
۳,۲۳۰W
SHA-256
$۸.۹۹۴۵۳,۲۸۶ تومان
1 ماه پیش +۱۰
۵۱ Bitmain Antminer T19 Hydro (145Th) ASIC
۱۴۵TH/s
۵,۴۳۸W
SHA-256
$۸.۶۹۴۳۸,۱۷۷ تومان
1 سال پیش +۱۰
۵۲ Bitmain Antminer S19 XP (140Th) ASIC
۱۴۰TH/s
۳,۰۱۰W
SHA-256
$۸.۳۹۴۲۳,۰۶۷ تومان
1 سال پیش +۱۰
۵۳ Bitmain Antminer S19k Pro (136Th) ASIC
۱۳۶TH/s
۳,۲۶۴W
SHA-256
$۸.۱۵۴۱۰,۹۷۹ تومان
6 ماه پیش +۱۰
۵۴ Canaan Avalon Made A1446 ASIC
۱۳۵TH/s
۳,۳۱۰W
SHA-256
$۸.۰۹۴۰۷,۹۵۸ تومان
1 ماه پیش +۱۰
۵۵ Bitmain Antminer D9 (1770Gh) ASIC
۱.۷۷TH/s
۲,۸۳۹W
X11
$۷.۸۸۳۹۷,۱۹۰ تومان
7 ماه پیش +۱
۵۶ Canaan Avalon Made A1366 ASIC
۱۳۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۷.۷۹۳۹۲,۸۴۸ تومان
11 ماه پیش +۱۰
۵۷ MicroBT Whatsminer M50S ASIC
۱۲۶TH/s
۳,۲۷۶W
SHA-256
$۷.۵۵۳۸۰,۷۶۰ تومان
1 سال پیش +۱۰
۵۸ Bitmain Antminer S19j Pro+ (122Th) ASIC
۱۲۲TH/s
۳,۳۵۵W
SHA-256
$۷.۳۱۳۶۸,۶۷۲ تومان
9 ماه پیش +۱۰
۵۹ MicroBT Whatsminer M50 ASIC
۱۱۴TH/s
۳,۳۰۶W
SHA-256
$۶.۸۴۳۴۴,۴۹۷ تومان
1 سال پیش +۱۰
۶۰ MicroBT Whatsminer M30S++ ASIC
۱۱۲TH/s
۳,۴۷۲W
SHA-256
$۶.۷۲۳۳۸,۴۵۴ تومان
3 سال پیش +۱۰
۶۱ Bitmain Antminer S19 Pro (110Th) ASIC
۱۱۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۶.۶۳۳۲,۴۱۰ تومان
3 سال پیش +۱۰
۶۲ iPollo B2 ASIC
۱۱۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۶.۶۳۳۲,۴۱۰ تومان
2 سال پیش +۱۰
۶۳ Canaan Avalon Made A1346 ASIC
۱۱۰TH/s
۳,۳۰۰W
SHA-256
$۶.۶۳۳۲,۴۱۰ تومان
11 ماه پیش +۱۰
۶۴ Bitmain Antminer HS3 (9Th) ASIC
۹.۰۰TH/s
۲,۰۷۹W
Handshake
$۶.۴۷۳۲۵,۹۶۰ تومان
9 ماه پیش +۱
۶۵ Bitmain Antminer S19j Pro (104Th) ASIC
۱۰۴TH/s
۳,۰۶۸W
SHA-256
$۶.۲۴۳۱۴,۲۷۸ تومان
2 سال پیش +۱۰
۶۶ Bitmain Antminer Z15 Pro ASIC
۸۴۰KSol/s
۲,۵۶۰W
Equihash
$۶.۰۲۳۰۳,۲۹۰ تومان
4 ماه پیش +۴
۶۷ Bitmain Antminer S19j Pro (100Th) ASIC
۱۰۰TH/s
۳,۰۵۰W
SHA-256
۳۰۲,۱۹۰ تومان
2 سال پیش +۱۰
۶۸ MicroBT Whatsminer M30S+ ASIC
۱۰۰TH/s
۳,۴۰۰W
SHA-256
۳۰۲,۱۹۰ تومان
3 سال پیش +۱۰
۶۹ Bitmain Antminer S19j Pro (96Th) ASIC
۹۶.۰TH/s
۲,۸۳۲W
SHA-256
$۵.۷۶۲۹۰,۱۰۳ تومان
2 سال پیش +۱۰
۷۰ Bitmain Antminer D7 (1286Gh) ASIC
۱.۲۸TH/s
۳,۱۴۸W
X11
$۵.۷۳۲۸۸,۵۸۰ تومان
2 سال پیش +۱
۷۱ Bitmain Antminer S19 (95Th) ASIC
۹۵.۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۵.۷۲۸۷,۰۸۱ تومان
3 سال پیش +۱۰
۷۲ Bitmain Antminer S19j (90Th) ASIC
۹۰.۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۵.۴۲۷۱,۹۷۲ تومان
2 سال پیش +۱۰
۷۳ Canaan AvalonMiner 1246 ASIC
۹۰.۰TH/s
۳,۴۲۰W
SHA-256
$۵.۴۲۷۱,۹۷۲ تومان
2 سال پیش +۱۰
۷۴ Bitmain Antminer T19 (88Th) ASIC
۸۸.۰TH/s
۳,۳۴۴W
SHA-256
$۵.۲۸۲۶۵,۹۲۸ تومان
2 سال پیش +۱۰
۷۵ MicroBT Whatsminer M30S ASIC
۸۶.۰TH/s
۳,۲۶۸W
SHA-256
$۵.۱۶۲۵۹,۸۸۵ تومان
3 سال پیش +۱۰
۷۶ iPollo B1 ASIC
۸۵.۰TH/s
۳,۴۰۰W
SHA-256
$۵.۱۲۵۶,۸۶۲ تومان
2 سال پیش +۱۰
۷۷ Bitmain Antminer T19 (84Th) ASIC
۸۴.۰TH/s
۳,۱۵۰W
SHA-256
$۵.۰۴۲۵۳,۸۴۰ تومان
3 سال پیش +۱۰
۷۸ StrongU Hornbill H8 Pro ASIC
۸۴.۰TH/s
۳,۳۶۰W
SHA-256
$۵.۰۴۲۵۳,۸۴۰ تومان
2 سال پیش +۱۰
۷۹ Canaan AvalonMiner 1166 Pro ASIC
۸۱.۰TH/s
۳,۴۰۰W
SHA-256
$۴.۸۶۲۴۴,۷۷۴ تومان
3 سال پیش +۱۰
۸۰ MicroBT Whatsminer M31S+ ASIC
۸۰.۰TH/s
۳,۳۶۰W
SHA-256
$۴.۸۲۴۱,۷۵۳ تومان
2 سال پیش +۱۰
۸۱ Bitfury Tardis ASIC
۸۰.۰TH/s
۶,۳۰۰W
SHA-256
$۴.۸۲۴۱,۷۵۳ تومان
4 سال پیش +۱۰
۸۲ MicroBT Whatsminer M31S ASIC
۷۶.۰TH/s
۳,۲۲۰W
SHA-256
$۴.۵۶۲۲۹,۶۶۵ تومان
3 سال پیش +۱۰
۸۳ MicroBT Whatsminer M31S ASIC
۷۶.۰TH/s
۳,۲۲۰W
SHA-256
$۴.۵۶۲۲۹,۶۶۵ تومان
3 سال پیش +۱۰
۸۴ Goldshell LT6 ASIC
۳.۳۵GH/s
۳,۲۰۰W
Scrypt
$۴.۴۵۲۲۴,۳۴۵ تومان
1 سال پیش +۴
۸۵ StrongU Hornbill H8 ASIC
۷۴.۰TH/s
۳,۳۳۰W
SHA-256
$۴.۴۴۲۲۳,۶۲۱ تومان
3 سال پیش +۱۰
۸۶ iBeLink BM-K3 ASIC
۷۰.۰TH/s
۳,۳۰۰W
Blake2S
$۴.۳۸۲۲۰,۷۹۹ تومان
9 ماه پیش +۱
۸۷ Bitmain Antminer S17+ (73Th) ASIC
۷۳.۰TH/s
۲,۹۲۰W
SHA-256
$۴.۳۸۲۲۰,۵۹۹ تومان
3 سال پیش +۱۰
۸۸ iBeLink BM-N3 ASIC
۲۵.۰TH/s
۳,۳۰۰W
Eaglesong
$۴.۳۳۲۱۸,۱۲۰ تومان
9 ماه پیش +۱
۸۹ Bolon Miner B11 ASIC
۷۰.۰TH/s
۳,۳۰۰W
SHA-256
$۴.۲۲۱۱,۵۳۳ تومان
2 سال پیش +۱۰
۹۰ MicroBT Whatsminer M20S ASIC
۶۸.۰TH/s
۳,۳۶۰W
SHA-256
$۴.۰۸۲۰۵,۴۹۰ تومان
4 سال پیش +۱۰
۹۱ Canaan AvalonMiner 1126 Pro ASIC
۶۸.۰TH/s
۳,۴۲۰W
SHA-256
$۴.۰۸۲۰۵,۴۹۰ تومان
2 سال پیش +۱۰
۹۲ MicroBT Whatsminer M32S ASIC
۶۶.۰TH/s
۳,۴۳۲W
SHA-256
$۳.۹۶۱۹۹,۴۴۶ تومان
2 سال پیش +۱۰
۹۳ Bitmain Antminer S17e (64Th) ASIC
۶۴.۰TH/s
۲,۸۸۰W
SHA-256
$۳.۸۴۱۹۳,۴۰۳ تومان
3 سال پیش +۱۰
۹۴ Bitmain Antminer T17+ (64Th) ASIC
۶۴.۰TH/s
۳,۲۰۰W
SHA-256
$۳.۸۴۱۹۳,۴۰۳ تومان
3 سال پیش +۱۰
۹۵ Canaan AvalonMiner 1146 Pro ASIC
۶۳.۰TH/s
۳,۲۷۶W
SHA-256
$۳.۷۸۱۹۰,۳۸۰ تومان
3 سال پیش +۱۰
۹۶ MicroBT Whatsminer M32 ASIC
۶۲.۰TH/s
۳,۳۴۸W
SHA-256
$۳.۷۲۱۸۷,۳۵۸ تومان
3 سال پیش +۱۰
۹۷ StrongU STU-U8 Pro ASIC
۶۰.۰TH/s
۲,۸۰۰W
SHA-256
$۳.۶۱۸۱,۳۱۴ تومان
4 سال پیش +۱۰
۹۸ iPollo B1L ASIC
۶۰.۰TH/s
۳,۳۰۰W
SHA-256
$۳.۶۱۸۱,۳۱۴ تومان
1 سال پیش +۱۰
۹۹ Goldshell LB Lite ASIC
۱.۶۲TH/s
۱,۴۵۰W
LBRY
$۳.۵۷۱۸۰,۱۴۲ تومان
1 سال پیش +۱
۱۰۰ Innosilicon T3+ 57T ASIC
۵۷.۰TH/s
۳,۳۰۰W
SHA-256
$۳.۴۲۱۷۲,۲۴۹ تومان
4 سال پیش +۱۰
صفحه اول 0 1 2 3 4 5
صفحه آخر