ماینرهای ارزهای دیجیتال

همهASICCPUGPUنامنوع i قدرت الگوریتم درآمد روزانه تاریخ عرضه رمز ارزها ۱ ForestMiner EPU XC ASIC
۴.۲۵GH/s
۳,۳۱۵W
Ethash
$۹۴۵.۳۲۴۹,۶۰۱,۰۴۹ تومان
1 ماه پیش +۱۱
۲ Bitmain Antminer E9 Pro (3.68Gh) ASIC
۳.۶۸GH/s
۲,۲۰۰W
Ethash
$۸۱۸.۵۴۴۲,۹۴۸,۶۴۸ تومان
1 ماه پیش +۱۱
۳ iPollo V1 ASIC
۳.۶۰GH/s
۲,۳۰۰W
Ethash
$۸۰۰.۷۴۴۲,۰۱۵,۰۱۷ تومان
8 ماه پیش +۱۱
۴ Bitmain Antminer E9 (3Gh) ASIC
۳.۰۰GH/s
۲,۵۵۶W
Ethash
$۶۶۷.۲۹۳۵,۰۱۲,۵۳۵ تومان
1 سال پیش +۱۱
۵ Jasminer X4 ASIC
۲.۵۰GH/s
۱,۲۰۰W
Ethash
$۵۵۶.۰۷۲۹,۱۷۷,۰۲۹ تومان
1 سال پیش +۱۱
۶ Bitmain Antminer E9 (2.4Gh) ASIC
۲.۴۰GH/s
۱,۹۲۰W
Ethash
$۵۳۳.۸۳۲۸,۰۰۹,۹۲۷ تومان
8 ماه پیش +۱۱
۷ Innosilicon A11 Pro ETH (2000Mh) ASIC
۲.۰۰GH/s
۲,۵۰۰W
Ethash
$۴۴۴.۸۶۲۳,۳۴۱,۶۴۸ تومان
1 سال پیش +۱۱
۸ Jasminer X16-Q ASIC
۱.۸۴GH/s
۶۳۰W
Ethash
$۴۱۰.۳۸۲۱,۵۳۲,۶۹۱ تومان
اردیبهشت ۱۴۰۲ i +۱۱
۹ iPollo V1 Classic ASIC
۱.۵۵GH/s
۱,۲۴۰W
Ethash
$۳۴۴.۷۶۱۸,۰۸۹,۸۱۸ تومان
9 ماه پیش +۱۱
۱۰ Innosilicon A11 Pro ETH (1500Mh) ASIC
۱.۵۰GH/s
۲,۳۵۰W
Ethash
$۳۳۳.۶۴۱۷,۵۰۶,۲۶۸ تومان
1 سال پیش +۱۱
۱۱ Jasminer X4-Q ASIC
۱.۰۴GH/s
۴۸۰W
Ethash
$۲۳۱.۳۳۱۲,۱۳۷,۶۶۵ تومان
9 ماه پیش +۱۱
۱۲ Jasminer X4-QZ ASIC
۸۴۰MH/s
۳۴۰W
Ethash
$۱۸۶.۸۴۹,۸۰۳,۴۸۷ تومان
20 روز پیش +۱۱
۱۳ Innosilicon A10 Pro+ ETH (750Mh) ASIC
۷۵۰MH/s
۱,۳۵۰W
Ethash
$۱۶۶.۸۲۸,۷۵۳,۱۲۱ تومان
2 سال پیش +۱۱
۱۴ Jasminer X4-1U ASIC
۵۲۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۱۱۵.۶۶۶,۰۶۸,۸۲۶ تومان
1 سال پیش +۱۱
۱۵ Innosilicon A10 Pro ETH (500Mh) ASIC
۵۰۰MH/s
۹۶۰W
Ethash
$۱۱۱.۲۱۵,۸۳۵,۴۱۸ تومان
2 سال پیش +۱۱
۱۶ Jasminer X4-C 1U ASIC
۴۵۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۱۰۰.۰۹۵,۲۵۱,۸۶۸ تومان
1 سال پیش +۱۱
۱۷ iPollo V1 Mini SE Plus ASIC
۴۰۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۸۸.۹۷۴,۶۶۸,۳۳۰ تومان
7 ماه پیش +۱۱
۱۸ iPollo V1 Mini ASIC
۳۰۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۶۶.۷۳۳,۵۰۱,۲۵۴ تومان
9 ماه پیش +۱۱
۱۹ iPollo V1 Mini Classic Plus ASIC
۲۸۰MH/s
۲۷۰W
Ethash
$۶۲.۲۸۳,۲۶۷,۸۳۳ تومان
9 ماه پیش +۱۱
۲۰ iPollo V1 Mini SE ASIC
۲۰۰MH/s
۱۳۰W
Ethash
$۴۴.۴۹۲,۳۳۴,۱۶۵ تومان
7 ماه پیش +۱۱
۲۱ Tesla A100 GPU
۱۷۰MH/s
۲۰۰W
Ethash + 2
$۳۷.۸۱۱,۹۸۴,۰۳۴ تومان
2 سال پیش +۱۱
۲۲ StrongU STU-U1++ ASIC
۵۲.۰TH/s
۲,۲۰۰W
Blake256R14
$۳۳.۳۲۱,۷۴۸,۳۱۰ تومان
3 سال پیش ---
۲۳ MicroBT Whatsminer D1 ASIC
۴۸.۰TH/s
۲,۲۰۰W
Blake256R14
$۳۰.۷۶۱,۶۱۳,۸۳۱ تومان
4 سال پیش ---
۲۴ iPollo V1 Mini Classic ASIC
۱۳۰MH/s
۱۰۴W
Ethash
$۲۸.۹۲۱,۵۱۷,۲۰۶ تومان
9 ماه پیش +۱۱
۲۵ RTX 3090 GPU
۱۲۰MH/s
۲۸۵W
Ethash + 8
$۲۶.۶۹۱,۴۰۰,۴۹۶ تومان
2 سال پیش +۱۴
۲۶ Bitmain Antminer D9 (1770Gh) ASIC
۱.۷۷TH/s
۲,۸۳۹W
X11
$۲۴.۷۳۱,۲۹۷,۵۱۲ تومان
1 ماه پیش +۱
۲۷ Bitmain Antminer DR5 (35Th) ASIC
۳۵.۰TH/s
۱,۶۱۰W
Blake256R14
$۲۲.۴۳۱,۱۷۶,۷۴۷ تومان
1 سال پیش ---
۲۸ Bitmain Antminer L7 (9.5Gh) ASIC
۹.۵۰GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۲۱.۹۵۱,۱۵۱,۸۳۶ تومان
1 سال پیش +۳
۲۹ Bitmain Antminer DR5 (34Th) ASIC
۳۴.۰TH/s
۱,۸۰۰W
Blake256R14
$۲۱.۷۹۱,۱۴۳,۱۲۶ تومان
4 سال پیش ---
۳۰ Bitmain Antminer L7 (9.3Gh) ASIC
۹.۳۰GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۲۱.۴۹۱,۱۲۷,۵۸۶ تومان
1 سال پیش +۳
۳۱ RTX 3080 GPU
۹۶.۰MH/s
۲۲۰W
Ethash + 7
$۲۱.۳۵۱,۱۲۰,۴۰۰ تومان
2 سال پیش +۱۴
۳۲ Bitmain Antminer L7 (9.16Gh) ASIC
۹.۱۶GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۲۱.۱۷۱,۱۱۰,۶۱۲ تومان
1 سال پیش +۳
۳۳ Bitmain Antminer L7 (9.05Gh) ASIC
۹.۰۵GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۲۰.۹۱۱,۰۹۷,۲۷۵ تومان
1 سال پیش +۳
۳۴ Bitmain Antminer L7 (8.8Gh) ASIC
۸.۸۰GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۲۰.۳۳۱,۰۶۶,۹۶۳ تومان
1 سال پیش +۳
۳۵ Radeon VII GPU
۲.۳۵GSol/s
۲۹۰W
Ethash + 15
$۲۰.۱۴۱,۰۵۶,۹۱۰ تومان
3 سال پیش +۲۶
۳۶ Bitmain Antminer K7 (63.5Th) ASIC
۶۳.۵TH/s
۳,۰۸۰W
Eaglesong
$۱۹.۷۵۱,۰۳۶,۰۳۹ تومان
2 ماه پیش +۱
۳۷ Bitmain Antminer S19 XP Hyd (255Th) ASIC
۲۵۵TH/s
۵,۳۰۴W
SHA-256
$۱۹.۰۴۹۹۸,۸۵۰ تومان
5 ماه پیش +۹
۳۸ A40 GPU
۸۳.۰MH/s
۱۹۰W
Ethash
$۱۸.۴۶۹۶۸,۶۷۹ تومان
1 سال پیش +۱۱
۳۹ A40 GPU
۸۳.۰MH/s
۱۹۰W
Ethash
$۱۸.۴۶۹۶۸,۶۷۹ تومان
1 سال پیش +۱۱
۴۰ Bitmain Antminer KA3 (166Th) ASIC
۱۶۶TH/s
۳,۱۵۴W
Blake2S
$۱۸.۰۹۹۴۹,۲۲۶ تومان
6 ماه پیش +۱
۴۱ MicroBT Whatsminer M33S++ ASIC
۲۴۲TH/s
۷,۲۶۰W
SHA-256
$۱۸.۰۷۹۴۷,۹۲۹ تومان
3 ماه پیش +۹
۴۲ Bitmain Antminer D7 (1286Gh) ASIC
۱.۲۸TH/s
۳,۱۴۸W
X11
$۱۷.۹۷۹۴۲,۷۱۱ تومان
1 سال پیش +۱
۴۳ TITAN V GPU
۷.۴۰GH/s
۱۶۰W
Ethash + 13
$۱۷.۳۹۹۱۲,۶۵۹ تومان
3 سال پیش +۱۴
۴۴ Bitmain Antminer HS3 (9Th) ASIC
۹.۰۰TH/s
۲,۰۷۹W
Handshake
$۱۶.۳۹۸۶۰,۰۹۰ تومان
3 ماه پیش +۱
۴۵ MicroBT WhatsMiner M56S ASIC
۲۱۲TH/s
۵,۵۵۰W
SHA-256
$۱۵.۸۳۸۳۰,۴۱۶ تومان
2 ماه پیش +۹
۴۶ Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd (198Th) ASIC
۱۹۸TH/s
۵,۴۴۵W
SHA-256
$۱۴.۷۸۷۷۵,۵۷۸ تومان
11 ماه پیش +۹
۴۷ TITAN RTX GPU
۸۶۰MH/s
۲۵۰W
Ethash + 6
$۱۴.۶۸۷۷۰,۲۷۴ تومان
2 سال پیش +۱۴
۴۸ MicroBT WhatsMiner M56 ASIC
۱۹۴TH/s
۵,۵۵۰W
SHA-256
$۱۴.۴۸۷۵۹,۹۰۹ تومان
2 ماه پیش +۹
۴۹ Jasminer X4 BRICK ASIC
۶۵.۰MH/s
۳۰W
Ethash
$۱۴.۴۶۷۵۸,۶۰۳ تومان
1 سال پیش +۱۱
۵۰ RX 6800 XT 16GB GPU
۶۴.۴MSol/s
۱۹۰W
Ethash + 4
$۱۴.۳۲۷۵۱,۶۰۲ تومان
2 سال پیش +۱۳
۵۱ RX 6900 XT 16GB GPU
۶۴.۰MSol/s
۲۲۰W
Ethash + 2
$۱۴.۲۴۷۴۶,۹۳۲ تومان
2 سال پیش +۱۱
۵۲ RX 6800 16GB GPU
۶۳.۴MSol/s
۱۷۵W
Ethash + 5
$۱۴.۱۷۳۹,۹۳۱ تومان
2 سال پیش +۱۳
۵۳ RTX 3070 GPU
۶۰.۵MH/s
۱۲۰W
Ethash + 7
$۱۳.۴۷۷۰۶,۷۸۵ تومان
2 سال پیش +۱۴
۵۴ RTX 3060 Ti GPU
۶۰.۵MG/s
۱۱۵W
Ethash + 5
$۱۳.۴۶۷۰۶,۰۸۵ تومان
2 سال پیش +۱۳
۵۵ Bitmain Antminer S19 Pro Hyd (177Th) ASIC
۱۷۷TH/s
۵,۲۲۱W
SHA-256
$۱۳.۲۱۶۹۳,۳۲۰ تومان
2 ماه پیش +۹
۵۶ RTX 2080 Ti GPU
۱۰.۱GH/s
۱۴۵W
Ethash + 21
$۱۳.۱۷۶۹۱,۰۲۹ تومان
3 سال پیش +۲۱
۵۷ RTX 3080 Ti GPU
۵۸.۰MH/s
۲۸۰W
Ethash
$۱۲.۹۶۷۶,۹۰۷ تومان
1 سال پیش +۱۱
۵۸ Quadro RTX 8000 GPU
۵۷.۰MH/s
۱۶۰W
Ethash
$۱۲.۶۸۶۶۵,۲۳۸ تومان
1 سال پیش +۱۱
۵۹ Bitmain Antminer B7 (96Kh) ASIC
۹۶.۰KH/s
۵۲۸W
Tensority
$۱۲.۴۴۶۵۲,۴۸۹ تومان
4 سال پیش +۱
۶۰ RX 5700 XT 8GB GPU
۴۴۰MH/s
۱۴۰W
Ethash + 7
$۱۲.۱۸۶۳۹,۰۹۵ تومان
3 سال پیش +۱۶
۶۱ RX 5700 8GB GPU
۱۷۰MH/s
۱۶۰W
Ethash + 5
$۱۱.۹۱۶۲۵,۰۸۹ تومان
3 سال پیش +۱۵
۶۲ Bitmain Antminer T19 Hydro (158Th) ASIC
۱۵۸TH/s
۵,۴۵۱W
SHA-256
$۱۱.۸۶۱۸,۸۹۵ تومان
5 ماه پیش +۹
۶۳ Bitmain Antminer S19 Hydro (158Th) ASIC
۱۵۸TH/s
۵,۴۵۱W
SHA-256
$۱۱.۸۶۱۸,۸۹۵ تومان
5 ماه پیش +۹
۶۴ RTX 3060 GPU
۴۹.۰MH/s
۱۱۵W
Ethash + 3
$۱۰.۹۵۷۱,۸۷۱ تومان
2 سال پیش +۱۳
۶۵ Bitmain Antminer T19 Hydro (145Th) ASIC
۱۴۵TH/s
۵,۴۳۸W
SHA-256
$۱۰.۸۲۵۶۷,۹۷۳ تومان
5 ماه پیش +۹
۶۶ P102-100 GPU
۴۰۸MSol/s
۱۹۵W
Ethash + 5
$۱۰.۵۸۵۵۵,۰۶۴ تومان
3 سال پیش +۱۵
۶۷ RX 6700 XT 12GB GPU
۴۷.۰MH/s
۱۷۰W
Ethash
$۱۰.۴۵۵۴۸,۵۲۹ تومان
2 سال پیش +۱۱
۶۸ RX Vega 64 GPU
۲.۷۸GH/s
۲۵۰W
Ethash + 15
$۱۰.۴۵۵۴۸,۵۲۹ تومان
3 سال پیش +۲۳
۶۹ Bitmain Antminer S19 XP (140Th) ASIC
۱۴۰TH/s
۳,۰۱۰W
SHA-256
$۱۰.۴۵۵۴۸,۳۸۸ تومان
8 ماه پیش +۹
۷۰ GTX 1080 Ti GPU
۹۸۰MH/s
۱۷۰W
Ethash + 18
$۱۰.۱۶۵۳۳,۲۴۰ تومان
3 سال پیش +۲۱
۷۱ TITAN XP GPU
۵.۳۲GSol/s
۲۴۰W
Ethash + 11
$۱۰.۱۵۲۹,۷۳۹ تومان
3 سال پیش +۱۵
۷۲ CMP 50HX GPU
۴۵.۰MH/s
۲۱۰W
Ethash
$۱۰.۰۱۵۲۵,۱۸۷ تومان
1 سال پیش +۱۱
۷۳ Canaan Avalon Made A1366 ASIC
۱۳۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۹.۷۵۰۹,۲۱۸ تومان
4 ماه پیش +۹
۷۴ RTX 2080 GPU
۸۵۰MH/s
۱۰۸W
Ethash + 16
$۹.۵۶۵۰۱,۸۴۶ تومان
3 سال پیش +۱۶
۷۵ RTX 2070 Super GPU
۶۵۳MH/s
۱۱۰W
Ethash + 15
$۹.۵۶۵۰۱,۸۴۶ تومان
3 سال پیش +۱۶
۷۶ RTX 2070 GPU
۴.۵۰GH/s
۱۱۰W
Ethash + 17
$۹.۵۴۹۸,۳۴۴ تومان
3 سال پیش +۱۷
۷۷ MicroBT Whatsminer M50S ASIC
۱۲۶TH/s
۳,۲۷۶W
SHA-256
$۹.۴۱۴۹۳,۵۵۰ تومان
8 ماه پیش +۹
۷۸ RTX 2080 Super GPU
۷۵۱MH/s
۱۴۰W
Ethash + 11
$۹.۴۴۹۳,۴۴۳ تومان
3 سال پیش +۱۶
۷۹ RTX 2060 Super GPU
۵۱۰MH/s
۱۱۰W
Ethash + 13
$۹.۴۴۹۳,۰۹۳ تومان
3 سال پیش +۱۶
۸۰ Bitmain Antminer S19j Pro+ (122Th) ASIC
۱۲۲TH/s
۳,۳۵۵W
SHA-256
$۹.۱۱۴۷۷,۸۸۲ تومان
3 ماه پیش +۹
۸۱ Quadro GP100 GPU
۴۰.۰MH/s
۱۵۰W
Ethash
$۸.۹۴۶۶,۸۳۳ تومان
1 سال پیش +۱۱
۸۲ RX Vega 56 GPU
۲.۴۲GH/s
۲۲۰W
Ethash + 14
$۸.۵۹۴۵۰,۴۹۴ تومان
3 سال پیش +۲۲
۸۳ Vega Frontier Edition GPU
۲.۹۲GSol/s
۳۰۰W
Ethash + 8
$۸.۵۸۴۵۰,۳۷۷ تومان
3 سال پیش +۲۱
۸۴ MicroBT Whatsminer M50 ASIC
۱۱۴TH/s
۳,۳۰۶W
SHA-256
$۸.۵۱۴۴۶,۵۴۵ تومان
8 ماه پیش +۹
۸۵ MicroBT Whatsminer M30S++ ASIC
۱۱۲TH/s
۳,۴۷۲W
SHA-256
$۸.۳۶۴۳۸,۷۱۱ تومان
2 سال پیش +۹
۸۶ Quadro RTX 4000 8GB GPU
۳۷.۰MH/s
۸۳W
Ethash
$۸.۲۳۴۳۱,۸۲۰ تومان
1 سال پیش +۱۱
۸۷ RX 5600 XT 6GB GPU
۳۷.۰MH/s
۱۰۰W
Ethash + 4
$۸.۲۳۴۳۱,۸۲۰ تومان
3 سال پیش +۱۴
۸۸ P104-100 GPU
۳.۴۸GH/s
۱۲۰W
Ethash + 15
$۸.۲۳۴۳۱,۸۲۰ تومان
3 سال پیش +۱۷
۸۹ GTX 1080 GPU
۷۸۰MH/s
۱۵۰W
Ethash + 18
$۸.۲۳۴۳۱,۸۲۰ تومان
3 سال پیش +۲۱
۹۰ Tesla P40 GPU
۳۷.۰MH/s
۱۶۰W
Ethash
$۸.۲۳۴۳۱,۸۲۰ تومان
1 سال پیش +۱۱
۹۱ Bitmain Antminer S19 Pro (110Th) ASIC
۱۱۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۸.۲۱۴۳۰,۸۷۷ تومان
2 سال پیش +۹
۹۲ iPollo B2 ASIC
۱۱۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۸.۲۱۴۳۰,۸۷۷ تومان
1 سال پیش +۹
۹۳ Canaan Avalon Made A1346 ASIC
۱۱۰TH/s
۳,۳۰۰W
SHA-256
$۸.۲۱۴۳۰,۸۷۷ تومان
4 ماه پیش +۹
۹۴ StrongU STU-U1+ ASIC
۱۲.۸TH/s
۱,۸۵۰W
Blake256R14
$۸.۲۴۳۰,۳۵۳ تومان
4 سال پیش ---
۹۵ CMP 40HX GPU
۳۶.۰MH/s
۱۱۵W
Ethash
$۸.۰۱۴۲۰,۱۵۰ تومان
1 سال پیش +۱۱
۹۶ Goldshell HS6 ASIC
۴.۳۰TH/s
۳,۲۵۰W
Handshake
$۷.۸۳۴۱۰,۹۳۲ تومان
5 ماه پیش +۱
۹۷ iBeLink BM-N3 ASIC
۲۵.۰TH/s
۳,۳۰۰W
Eaglesong
$۷.۷۷۴۰۷,۸۹۰ تومان
3 ماه پیش +۱
۹۸ Bitmain Antminer S19j Pro (104Th) ASIC
۱۰۴TH/s
۳,۰۶۸W
SHA-256
$۷.۷۶۴۰۷,۳۷۵ تومان
1 سال پیش +۹
۹۹ Goldshell LT6 ASIC
۳.۳۵GH/s
۳,۲۰۰W
Scrypt
$۷.۷۴۴۰۶,۱۷۳ تومان
1 سال پیش +۳
۱۰۰ iBeLink BM-K3 ASIC
۷۰.۰TH/s
۳,۳۰۰W
Blake2S
$۷.۶۳۴۰۰,۲۷۶ تومان
3 ماه پیش +۱
صفحه اول 0 1 2 3 4 5 6
صفحه آخر