ماینرهای ارزهای دیجیتال

همهASICCPUGPUنامنوع i قدرت الگوریتم درآمد روزانه تاریخ عرضه رمز ارزها ۱ iPollo V1 ASIC
۳.۶۰GH/s
۲,۳۰۰W
Ethash
$۶۰۰.۲۷۱۹,۴۴۲,۱۷۱ تومان
2 ماه پیش +۱۰
۲ Bitmain Antminer E9 (3Gh) ASIC
۳.۰۰GH/s
۲,۵۵۶W
Ethash
$۵۰۰.۲۳۱۶,۲۰۱,۸۴۸ تومان
1 سال پیش +۱۰
۳ Jasminer X4 ASIC
۲.۵۰GH/s
۱,۲۰۰W
Ethash
$۴۱۶.۸۶۱۳,۵۰۱,۵۴۰ تومان
11 ماه پیش +۱۰
۴ Bitmain Antminer E9 (2.4Gh) ASIC
۲.۴۰GH/s
۱,۹۲۰W
Ethash
$۴۰۰.۱۸۱۲,۹۶۱,۴۴۷ تومان
2 ماه پیش +۱۰
۵ Innosilicon A11 Pro ETH (2000Mh) ASIC
۲.۰۰GH/s
۲,۵۰۰W
Ethash
$۳۳۳.۴۸۱۰,۸۰۱,۲۳۲ تومان
1 سال پیش +۱۰
۶ iPollo V1 Classic ASIC
۱.۵۵GH/s
۱,۲۴۰W
Ethash
$۲۵۸.۴۵۸,۳۷۰,۹۷۰ تومان
3 ماه پیش +۱۰
۷ Innosilicon A11 Pro ETH (1500Mh) ASIC
۱.۵۰GH/s
۲,۳۵۰W
Ethash
$۲۵۰.۱۱۸,۱۰۰,۹۲۴ تومان
10 ماه پیش +۱۰
۸ Jasminer X4-Q ASIC
۱.۰۴GH/s
۴۸۰W
Ethash
$۱۷۳.۴۱۵,۶۱۶,۶۳۰ تومان
3 ماه پیش +۱۰
۹ Bitmain Antminer KA3 (166Th) ASIC
۱۶۶TH/s
۳,۱۵۴W
Blake2S
$۱۲۵.۸۹۴,۰۷۷,۴۶۷ تومان
15 روز پیش ---
۱۰ Innosilicon A10 Pro+ ETH (750Mh) ASIC
۷۵۰MH/s
۱,۳۵۰W
Ethash
$۱۲۵.۰۶۴,۰۵۰,۴۵۴ تومان
1 سال پیش +۱۰
۱۱ Jasminer X4-1U ASIC
۵۲۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۸۶.۷۱۲,۸۰۸,۳۱۹ تومان
11 ماه پیش +۱۰
۱۲ Innosilicon A10 Pro ETH (500Mh) ASIC
۵۰۰MH/s
۹۶۰W
Ethash
$۸۳.۳۷۲,۷۰۰,۳۰۰ تومان
2 سال پیش +۱۰
۱۳ Jasminer X4-C 1U ASIC
۴۵۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۷۵.۰۳۲,۴۳۰,۲۷۷ تومان
11 ماه پیش +۱۰
۱۴ iPollo V1 Mini SE Plus ASIC
۴۰۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۶۶.۷۲,۱۶۰,۲۴۶ تومان
1 ماه پیش +۱۰
۱۵ iPollo V1 Mini ASIC
۳۰۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۵۰.۰۲۱,۶۲۰,۱۸۵ تومان
3 ماه پیش +۱۰
۱۶ iPollo V1 Mini Classic Plus ASIC
۲۸۰MH/s
۲۷۰W
Ethash
$۴۶.۶۹۱,۵۱۲,۱۶۶ تومان
3 ماه پیش +۱۰
۱۷ StrongU STU-U1++ ASIC
۵۲.۰TH/s
۲,۲۰۰W
Blake256R14
$۴۳.۵۸۱,۴۱۱,۶۳۳ تومان
3 سال پیش ---
۱۸ MicroBT Whatsminer D1 ASIC
۴۸.۰TH/s
۲,۲۰۰W
Blake256R14
$۴۰.۲۳۱,۳۰۳,۰۴۰ تومان
3 سال پیش ---
۱۹ iPollo V1 Mini SE ASIC
۲۰۰MH/s
۱۳۰W
Ethash
$۳۳.۳۵۱,۰۸۰,۱۲۳ تومان
1 ماه پیش +۱۰
۲۰ Goldshell KD Max ASIC
۴۰.۲TH/s
۳,۳۵۰W
Blake2S
$۳۰.۴۹۹۸۷,۴۳۴ تومان
3 ماه پیش ---
۲۱ Bitmain Antminer DR5 (35Th) ASIC
۳۵.۰TH/s
۱,۶۱۰W
Blake256R14
$۲۹.۳۴۹۵۰,۱۳۷ تومان
1 سال پیش ---
۲۲ Bitmain Antminer DR5 (34Th) ASIC
۳۴.۰TH/s
۱,۸۰۰W
Blake256R14
$۲۸.۵۹۲۲,۹۹۳ تومان
3 سال پیش ---
۲۳ Tesla A100 GPU
۱۷۰MH/s
۲۰۰W
Ethash + 2
$۲۸.۳۵۹۱۸,۱۰۳ تومان
1 سال پیش +۱۰
۲۴ iBeLink BM-K1 Max ASIC
۳۲.۰TH/s
۳,۲۰۰W
Blake2S
$۲۴.۲۷۷۸۶,۰۱۸ تومان
3 ماه پیش ---
۲۵ iPollo V1 Mini Classic ASIC
۱۳۰MH/s
۱۰۴W
Ethash
$۲۱.۶۸۷۰۲,۰۷۹ تومان
3 ماه پیش +۱۰
۲۶ Bitmain Antminer L7 (9.5Gh) ASIC
۹.۵۰GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۲۱.۱۶۶۸۵,۲۸۷ تومان
11 ماه پیش +۷
۲۷ Bitmain Antminer L7 (9.16Gh) ASIC
۹.۱۶GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۲۰.۴۶۶۰,۷۶۰ تومان
11 ماه پیش +۷
۲۸ Bitmain Antminer L7 (9.05Gh) ASIC
۹.۰۵GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۲۰.۱۶۶۵۲,۸۲۵ تومان
7 ماه پیش +۷
۲۹ RTX 3090 GPU
۱۲۰MH/s
۲۸۵W
Ethash + 8
$۲۰.۰۱۶۴۸,۰۷۳ تومان
2 سال پیش +۱۲
۳۰ Goldshell KD6-SE ASIC
۲۵.۳TH/s
۲,۳۰۰W
Blake2S
$۱۹.۱۹۶۲۱,۴۴۶ تومان
3 ماه پیش ---
۳۱ Goldshell KD5 Pro ASIC
۲۴.۵TH/s
۳۰۰W
Blake2S
$۱۸.۵۸۶۰۱,۷۹۴ تومان
1 ماه پیش ---
۳۲ Goldshell KD6 ASIC
۲۳.۶TH/s
۲,۶۳۰W
Blake2S
$۱۷.۹۵۷۹,۶۸۸ تومان
6 ماه پیش ---
۳۳ RTX 3080 GPU
۹۶.۰MH/s
۲۲۰W
Ethash + 7
$۱۶.۰۱۵۱۸,۴۵۹ تومان
2 سال پیش +۱۲
۳۴ Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd (198Th) ASIC
۱۹۸TH/s
۵,۴۴۵W
SHA-256
$۱۵.۲۲۴۹۲,۹۶۰ تومان
5 ماه پیش +۱۰
۳۵ Radeon VII GPU
۲.۳۵GSol/s
۲۹۰W
Ethash + 15
$۱۵.۱۴۸۹,۰۷۹ تومان
3 سال پیش +۲۶
۳۶ A40 GPU
۸۳.۰MH/s
۱۹۰W
Ethash
$۱۳.۸۴۴۴۸,۲۵۱ تومان
1 سال پیش +۱۰
۳۷ A40 GPU
۸۳.۰MH/s
۱۹۰W
Ethash
$۱۳.۸۴۴۴۸,۲۵۱ تومان
1 سال پیش +۱۰
۳۸ Goldshell KD5 ASIC
۱۸.۰TH/s
۲,۲۵۰W
Blake2S
$۱۳.۶۵۴۴۲,۱۳۵ تومان
1 سال پیش ---
۳۹ TITAN V GPU
۷.۴۰GH/s
۱۶۰W
Ethash + 13
$۱۳.۰۴۴۲۲,۳۲۷ تومان
3 سال پیش +۱۵
۴۰ Bitmain Antminer D7 (1286Gh) ASIC
۱.۲۸TH/s
۳,۱۴۸W
X11
$۱۲.۸۲۴۱۵,۲۶۹ تومان
12 ماه پیش +۱
۴۱ Goldshell KD Lite ASIC
۱۶.۲TH/s
۱,۳۳۰W
Blake2S
$۱۲.۲۹۳۹۷,۹۲۱ تومان
3 ماه پیش ---
۴۲ Bitmain Antminer T19 Hydro (158Th) ASIC
۱۵۸TH/s
۵,۴۵۱W
SHA-256
$۱۲.۱۵۳۹۳,۳۷۲ تومان
مهر ۱۴۰۱ i +۱۰
۴۳ iBeLink BM-K1+ ASIC
۱۵.۰TH/s
۲,۲۵۰W
Blake2S
$۱۱.۳۸۳۶۸,۴۴۶ تومان
1 سال پیش ---
۴۴ Bitmain Antminer T19 Hydro (145Th) ASIC
۱۴۵TH/s
۵,۴۳۸W
SHA-256
$۱۱.۱۵۳۶۱,۰۰۶ تومان
مهر ۱۴۰۱ i +۱۰
۴۵ TITAN RTX GPU
۸۶۰MH/s
۲۵۰W
Ethash + 6
$۱۱۳۵۶,۴۴۰ تومان
2 سال پیش +۱۲
۴۶ Jasminer X4 BRICK ASIC
۶۵.۰MH/s
۳۰W
Ethash
$۱۰.۸۴۳۵۱,۰۳۹ تومان
9 ماه پیش +۱۰
۴۷ Bitmain Antminer S19 XP (140Th) ASIC
۱۴۰TH/s
۳,۰۱۰W
SHA-256
$۱۰.۷۶۳۴۸,۵۵۷ تومان
2 ماه پیش +۱۰
۴۸ RX 6800 XT 16GB GPU
۶۴.۴MSol/s
۱۹۰W
Ethash + 4
$۱۰.۷۴۳۴۷,۷۹۹ تومان
1 سال پیش +۱۱
۴۹ StrongU STU-U1+ ASIC
۱۲.۸TH/s
۱,۸۵۰W
Blake256R14
$۱۰.۷۳۳۴۷,۴۷۸ تومان
3 سال پیش ---
۵۰ RX 6900 XT 16GB GPU
۶۴.۰MSol/s
۲۲۰W
Ethash + 2
$۱۰.۶۷۳۴۵,۶۳۹ تومان
1 سال پیش +۱۰
۵۱ RX 6800 16GB GPU
۶۳.۴MSol/s
۱۷۵W
Ethash + 5
$۱۰.۵۷۳۴۲,۳۹۸ تومان
1 سال پیش +۱۱
۵۲ RTX 3070 GPU
۶۰.۵MH/s
۱۲۰W
Ethash + 7
$۱۰.۱۳۲۷,۰۶۱ تومان
2 سال پیش +۱۲
۵۳ RTX 3060 Ti GPU
۶۰.۵MG/s
۱۱۵W
Ethash + 5
$۱۰.۰۹۳۲۶,۷۳۷ تومان
1 سال پیش +۱۱
۵۴ RTX 2080 Ti GPU
۱۰.۱GH/s
۱۴۵W
Ethash + 21
$۹.۸۷۳۱۹,۷۷۰ تومان
3 سال پیش +۲۲
۵۵ MicroBT Whatsminer M50S ASIC
۱۲۶TH/s
۳,۲۷۶W
SHA-256
$۹.۶۹۳۱۳,۷۰۲ تومان
2 ماه پیش +۱۰
۵۶ RTX 3080 Ti GPU
۵۸.۰MH/s
۲۸۰W
Ethash
$۹.۶۷۳۱۳,۲۳۵ تومان
1 سال پیش +۱۰
۵۷ Quadro RTX 8000 GPU
۵۷.۰MH/s
۱۶۰W
Ethash
$۹.۵۳۰۷,۸۳۵ تومان
1 سال پیش +۱۰
۵۸ StrongU STU-U1 ASIC
۱۱.۰TH/s
۱,۶۰۰W
Blake256R14
$۹.۲۲۲۹۸,۶۱۴ تومان
3 سال پیش ---
۵۹ RX 5700 XT 8GB GPU
۴۴۰MH/s
۱۴۰W
Ethash + 7
$۹.۱۳۲۹۵,۷۳۷ تومان
3 سال پیش +۱۴
۶۰ Goldshell CK6 ASIC
۱۹.۳TH/s
۳,۳۰۰W
Eaglesong
$۹.۰۴۲۹۲,۹۳۷ تومان
9 ماه پیش +۱
۶۱ RX 5700 8GB GPU
۱۷۰MH/s
۱۶۰W
Ethash + 5
$۸.۹۳۲۸۹,۲۵۷ تومان
3 سال پیش +۱۳
۶۲ MicroBT Whatsminer M50 ASIC
۱۱۴TH/s
۳,۳۰۶W
SHA-256
$۸.۷۶۲۸۳,۸۲۵ تومان
2 ماه پیش +۱۰
۶۳ MicroBT Whatsminer M30S++ ASIC
۱۱۲TH/s
۳,۴۷۲W
SHA-256
$۸.۶۱۲۷۸,۸۴۶ تومان
1 سال پیش +۱۰
۶۴ Bitmain Antminer S19 Pro (110Th) ASIC
۱۱۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۸.۴۶۲۷۳,۸۶۷ تومان
2 سال پیش +۱۰
۶۵ iPollo B2 ASIC
۱۱۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۸.۴۶۲۷۳,۸۶۷ تومان
12 ماه پیش +۱۰
۶۶ RTX 3060 GPU
۴۹.۰MH/s
۱۱۵W
Ethash + 3
$۸.۱۷۲۶۴,۶۳۰ تومان
1 سال پیش +۱۱
۶۷ Bitmain Antminer S19j Pro (104Th) ASIC
۱۰۴TH/s
۳,۰۶۸W
SHA-256
$۷.۹۹۲۵۸,۹۲۸ تومان
1 سال پیش +۱۰
۶۸ P102-100 GPU
۴۰۸MSol/s
۱۹۵W
Ethash + 5
$۷.۹۳۲۵۶,۸۵۳ تومان
2 سال پیش +۱۳
۶۹ RX 6700 XT 12GB GPU
۴۷.۰MH/s
۱۷۰W
Ethash
$۷.۸۴۲۵۳,۸۲۹ تومان
1 سال پیش +۱۰
۷۰ RX Vega 64 GPU
۲.۷۸GH/s
۲۵۰W
Ethash + 15
$۷.۸۴۲۵۳,۸۲۹ تومان
3 سال پیش +۲۴
۷۱ Bitmain Antminer S19j Pro (100Th) ASIC
۱۰۰TH/s
۳,۰۵۰W
SHA-256
$۷.۶۹۲۴۸,۹۷۰ تومان
1 سال پیش +۱۰
۷۲ MicroBT Whatsminer M30S+ ASIC
۱۰۰TH/s
۳,۴۰۰W
SHA-256
$۷.۶۹۲۴۸,۹۷۰ تومان
1 سال پیش +۱۰
۷۳ GTX 1080 Ti GPU
۹۸۰MH/s
۱۷۰W
Ethash + 18
$۷.۶۲۲۴۶,۷۵۳ تومان
3 سال پیش +۲۱
۷۴ TITAN XP GPU
۵.۳۲GSol/s
۲۴۰W
Ethash + 11
$۷.۵۷۲۴۵,۱۳۴ تومان
3 سال پیش +۱۵
۷۵ CMP 50HX GPU
۴۵.۰MH/s
۲۱۰W
Ethash
$۷.۵۲۴۳,۰۲۸ تومان
1 سال پیش +۱۰
۷۶ Goldshell LT6 ASIC
۳.۳۵GH/s
۳,۲۰۰W
Scrypt
$۷.۴۶۲۴۱,۶۵۳ تومان
8 ماه پیش +۷
۷۷ Bitmain Antminer S19j Pro (96Th) ASIC
۹۶.۰TH/s
۲,۸۳۲W
SHA-256
$۷.۳۸۲۳۹,۰۱۱ تومان
1 سال پیش +۱۰
۷۸ Bitmain Antminer S19 (95Th) ASIC
۹۵.۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۷.۳۲۳۶,۵۲۱ تومان
2 سال پیش +۱۰
۷۹ RTX 2080 GPU
۸۵۰MH/s
۱۰۸W
Ethash + 16
$۷.۱۷۲۳۲,۲۲۶ تومان
3 سال پیش +۱۶
۸۰ RTX 2070 Super GPU
۶۵۳MH/s
۱۱۰W
Ethash + 15
$۷.۱۷۲۳۲,۲۲۶ تومان
3 سال پیش +۱۴
۸۱ RTX 2070 GPU
۴.۵۰GH/s
۱۱۰W
Ethash + 17
$۷.۱۲۲۳۰,۶۰۶ تومان
3 سال پیش +۱۷
۸۲ RTX 2080 Super GPU
۷۵۱MH/s
۱۴۰W
Ethash + 11
$۷.۰۵۲۲۸,۳۳۸ تومان
2 سال پیش +۱۴
۸۳ RTX 2060 Super GPU
۵۱۰MH/s
۱۱۰W
Ethash + 13
$۷.۰۴۲۲۸,۱۷۶ تومان
3 سال پیش +۱۴
۸۴ Bitmain Antminer S19j (90Th) ASIC
۹۰.۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۶.۹۲۲۲۴,۰۷۲ تومان
1 سال پیش +۱۰
۸۵ Canaan AvalonMiner 1246 ASIC
۹۰.۰TH/s
۳,۴۲۰W
SHA-256
$۶.۹۲۲۲۴,۰۷۲ تومان
1 سال پیش +۱۰
۸۶ Bitmain Antminer T19 (88Th) ASIC
۸۸.۰TH/s
۳,۳۴۴W
SHA-256
$۶.۷۶۲۱۹,۰۹۴ تومان
1 سال پیش +۱۰
۸۷ Quadro GP100 GPU
۴۰.۰MH/s
۱۵۰W
Ethash
$۶.۶۷۲۱۶,۰۲۵ تومان
1 سال پیش +۱۰
۸۸ MicroBT Whatsminer M30S ASIC
۸۶.۰TH/s
۳,۲۶۸W
SHA-256
$۶.۶۱۲۱۴,۱۱۴ تومان
2 سال پیش +۱۰
۸۹ Bitmain Antminer Z15 ASIC
۴۲۰KSol/s
۱,۵۱۰W
Equihash
$۶.۵۸۲۱۳,۰۸۲ تومان
2 سال پیش +۵
۹۰ Bitmain Antminer DR3 ASIC
۷.۸۰TH/s
۱,۴۱۰W
Blake256R14
$۶.۵۴۲۱۱,۷۴۵ تومان
4 سال پیش ---
۹۱ iPollo B1 ASIC
۸۵.۰TH/s
۳,۴۰۰W
SHA-256
$۶.۵۳۲۱۱,۶۲۴ تومان
12 ماه پیش +۱۰
۹۲ Bitmain Antminer T19 (84Th) ASIC
۸۴.۰TH/s
۳,۱۵۰W
SHA-256
$۶.۴۶۲۰۹,۱۳۴ تومان
2 سال پیش +۱۰
۹۳ StrongU Hornbill H8 Pro ASIC
۸۴.۰TH/s
۳,۳۶۰W
SHA-256
$۶.۴۶۲۰۹,۱۳۴ تومان
1 سال پیش +۱۰
۹۴ RX Vega 56 GPU
۲.۴۲GH/s
۲۲۰W
Ethash + 14
$۶.۴۴۲۰۸,۴۶۳ تومان
3 سال پیش +۲۳
۹۵ Vega Frontier Edition GPU
۲.۹۲GSol/s
۳۰۰W
Ethash + 8
$۶.۴۳۲۰۸,۴۰۹ تومان
3 سال پیش +۲۳
۹۶ Goldshell HS5 ASIC
۲.۷۰TH/s
۲,۶۵۰W
Handshake
$۶.۳۷۲۰۶,۱۸۰ تومان
1 سال پیش +۱
۹۷ Canaan AvalonMiner 1166 Pro ASIC
۸۱.۰TH/s
۳,۴۰۰W
SHA-256
$۶.۲۳۲۰۱,۶۶۶ تومان
2 سال پیش +۱۰
۹۸ Quadro RTX 4000 8GB GPU
۳۷.۰MH/s
۸۳W
Ethash
$۶.۱۷۱۹۹,۸۲۳ تومان
1 سال پیش +۱۰
۹۹ RX 5600 XT 6GB GPU
۳۷.۰MH/s
۱۰۰W
Ethash + 4
$۶.۱۷۱۹۹,۸۲۳ تومان
2 سال پیش +۱۲
۱۰۰ P104-100 GPU
۳.۴۸GH/s
۱۲۰W
Ethash + 15
$۶.۱۷۱۹۹,۸۲۳ تومان
3 سال پیش +۱۷
صفحه اول 0 1 2 3 4 5 6
صفحه آخر