ماینرهای ارزهای دیجیتال

همهASICCPUGPUنامنوع i قدرت الگوریتم درآمد روزانه تاریخ عرضه رمز ارزها ۱ Jasminer X16-P ASIC
۵.۸۰GH/s
۱,۹۰۰W
Ethash
$۱,۱۶۰.۹۵۷,۹۲۱,۰۳۸ تومان
1 ماه پیش +۹
۲ ForestMiner EPU XC ASIC
۴.۲۵GH/s
۳,۳۱۵W
Ethash
$۸۵۰.۶۵۴۲,۴۴۲,۱۳۰ تومان
7 ماه پیش +۹
۳ Bitmain Antminer E9 Pro (3.68Gh) ASIC
۳.۶۸GH/s
۲,۲۰۰W
Ethash
$۷۳۶.۵۶۳۶,۷۴۹,۹۰۶ تومان
7 ماه پیش +۹
۴ iPollo V1 ASIC
۳.۶۰GH/s
۲,۳۰۰W
Ethash
$۷۲۰.۵۵۳۵,۹۵۰,۹۶۴ تومان
1 سال پیش +۹
۵ Bitmain Antminer E9 (3Gh) ASIC
۳.۰۰GH/s
۲,۵۵۶W
Ethash
$۶۰۰.۴۶۲۹,۹۵۹,۱۳۷ تومان
2 سال پیش +۹
۶ Jasminer X4 ASIC
۲.۵۰GH/s
۱,۲۰۰W
Ethash
$۵۰۰.۳۸۲۴,۹۶۵,۹۸۷ تومان
1 سال پیش +۹
۷ Bitmain Antminer E9 (2.4Gh) ASIC
۲.۴۰GH/s
۱,۹۲۰W
Ethash
$۴۸۰.۳۶۲۳,۹۶۷,۳۰۹ تومان
1 سال پیش +۹
۸ Innosilicon A11 Pro ETH (2000Mh) ASIC
۲.۰۰GH/s
۲,۵۰۰W
Ethash
$۴۰۰.۳۱۹,۹۷۲,۷۱۸ تومان
2 سال پیش +۹
۹ Jasminer X16-Q ASIC
۱.۸۴GH/s
۶۳۰W
Ethash
$۳۶۹.۲۸۱۸,۴۲۴,۸۸۷ تومان
4 ماه پیش +۹
۱۰ iPollo V1 Classic ASIC
۱.۵۵GH/s
۱,۲۴۰W
Ethash
$۳۱۰.۲۴۱۵,۴۷۸,۹۰۷ تومان
1 سال پیش +۹
۱۱ Innosilicon A11 Pro ETH (1500Mh) ASIC
۱.۵۰GH/s
۲,۳۵۰W
Ethash
$۳۰۰.۲۳۱۴,۹۷۹,۵۶۸ تومان
1 سال پیش +۹
۱۲ Jasminer X4-Q ASIC
۱.۰۴GH/s
۴۸۰W
Ethash
$۲۰۸.۱۶۱۰,۳۸۵,۸۴۲ تومان
1 سال پیش +۹
۱۳ iPollo V1H ASIC
۹۵۰MH/s
۷۵۰W
Ethash
$۱۹۰.۱۴۹,۴۸۷,۰۶۸ تومان
10 روز پیش +۹
۱۴ Jasminer X4-QZ ASIC
۸۴۰MH/s
۳۴۰W
Ethash
$۱۶۸.۱۳۸,۳۸۸,۵۵۸ تومان
6 ماه پیش +۹
۱۵ Innosilicon A10 Pro+ ETH (750Mh) ASIC
۷۵۰MH/s
۱,۳۵۰W
Ethash
$۱۵۰.۱۱۷,۴۸۹,۷۸۴ تومان
2 سال پیش +۹
۱۶ Jasminer X4-1U ASIC
۵۲۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۱۰۴.۰۸۵,۱۹۲,۹۲۱ تومان
1 سال پیش +۹
۱۷ Innosilicon A10 Pro ETH (500Mh) ASIC
۵۰۰MH/s
۹۶۰W
Ethash
$۱۰۰.۰۸۴,۹۹۳,۱۹۷ تومان
3 سال پیش +۹
۱۸ Jasminer X4-C 1U ASIC
۴۵۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۹۰.۰۷۴,۴۹۳,۸۷۱ تومان
1 سال پیش +۹
۱۹ iPollo V1 Mini SE Plus ASIC
۴۰۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۸۰.۰۶۳,۹۹۴,۵۵۶ تومان
1 سال پیش +۹
۲۰ iPollo V1 Mini Wifi 330 ASIC
۳۳۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۶۶.۰۵۳,۲۹۵,۵۰۵ تومان
5 ماه پیش +۹
۲۱ iPollo V1 Mini ASIC
۳۰۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۶۰.۰۵۲,۹۹۵,۹۱۴ تومان
1 سال پیش +۹
۲۲ iPollo X1 ASIC
۳۰۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۶۰.۰۵۲,۹۹۵,۹۱۴ تومان
2 ماه پیش +۹
۲۳ iPollo V1 Mini Wifi 280 ASIC
۲۸۰MH/s
۲۲۰W
Ethash
$۵۶.۰۴۲,۷۹۶,۱۹۰ تومان
5 ماه پیش +۹
۲۴ iPollo V1 Mini Classic Plus ASIC
۲۸۰MH/s
۲۷۰W
Ethash
$۵۶.۰۴۲,۷۹۶,۱۹۰ تومان
1 سال پیش +۹
۲۵ iPollo V1 Mini Wifi 260 ASIC
۲۶۰MH/s
۲۲۰W
Ethash
$۵۲.۰۴۲,۵۹۶,۴۵۵ تومان
5 ماه پیش +۹
۲۶ iPollo V1 Mini SE ASIC
۲۰۰MH/s
۱۳۰W
Ethash
$۴۰.۰۳۱,۹۹۷,۲۷۲ تومان
1 سال پیش +۹
۲۷ Tesla A100 GPU
۱۷۰MH/s
۲۰۰W
Ethash + 2
$۳۴.۰۳۱,۶۹۷,۶۸۰ تومان
2 سال پیش +۹
۲۸ iPollo V1 Mini Classic ASIC
۱۳۰MH/s
۱۰۴W
Ethash
$۲۶.۰۲۱,۲۹۸,۲۳۳ تومان
1 سال پیش +۹
۲۹ RTX 3090 GPU
۱۲۰MH/s
۲۸۵W
Ethash + 8
$۲۴.۰۲۱,۱۹۸,۳۶۵ تومان
3 سال پیش +۱۳
۳۰ Bitmain Antminer S21 Hyd (335Th) ASIC
۳۳۵TH/s
۵,۳۶۰W
SHA-256
$۱۹.۳۹۶۲,۹۲۷ تومان
اسفند ۱۴۰۲ i +۹
۳۱ RTX 3080 GPU
۹۶.۰MH/s
۲۲۰W
Ethash + 7
$۱۹.۲۱۹۵۸,۶۹۴ تومان
3 سال پیش +۱۳
۳۲ Radeon VII GPU
۲.۳۵GSol/s
۲۹۰W
Ethash + 15
$۱۸.۱۳۹۰۴,۳۶۷ تومان
4 سال پیش +۲۵
۳۳ Bitmain Antminer B7 (96Kh) ASIC
۹۶.۰KH/s
۵۲۸W
Tensority
$۱۶.۷۳۸۳۴,۸۳۰ تومان
4 سال پیش +۱
۳۴ A40 GPU
۸۳.۰MH/s
۱۹۰W
Ethash
$۱۶.۶۱۸۲۸,۸۷۰ تومان
2 سال پیش +۹
۳۵ A40 GPU
۸۳.۰MH/s
۱۹۰W
Ethash
$۱۶.۶۱۸۲۸,۸۷۰ تومان
2 سال پیش +۹
۳۶ Bitmain Antminer D9 (1770Gh) ASIC
۱.۷۷TH/s
۲,۸۳۹W
X11
$۱۶.۴۶۸۲۱,۴۴۷ تومان
7 ماه پیش +۱
۳۷ TITAN V GPU
۷.۴۰GH/s
۱۶۰W
Ethash + 13
$۱۵.۶۵۷۸۰,۹۳۵ تومان
4 سال پیش +۱۳
۳۸ MicroBT Whatsminer M53S ASIC
۲۶۰TH/s
۶,۷۶۰W
SHA-256
$۱۴.۹۸۷۴۷,۳۴۶ تومان
4 ماه پیش +۹
۳۹ Bitmain Antminer S19 XP Hyd (255Th) ASIC
۲۵۵TH/s
۵,۳۰۴W
SHA-256
$۱۴.۶۹۷۳۲,۹۷۴ تومان
11 ماه پیش +۹
۴۰ MicroBT Whatsminer M33S++ ASIC
۲۴۲TH/s
۷,۲۶۰W
SHA-256
$۱۳.۹۴۶۹۵,۶۰۷ تومان
9 ماه پیش +۹
۴۱ Bitmain Antminer L7 (9.5Gh) ASIC
۹.۵۰GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۱۳.۶۸۶۸۲,۴۵۱ تومان
1 سال پیش +۵
۴۲ Bitmain Antminer L7 (9.3Gh) ASIC
۹.۳۰GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۱۳.۳۹۶۶۸,۰۸۴ تومان
1 سال پیش +۵
۴۳ MicroBT Whatsminer M53 ASIC
۲۳۰TH/s
۶,۶۷۰W
SHA-256
$۱۳.۲۵۶۶۱,۱۱۴ تومان
4 ماه پیش +۹
۴۴ TITAN RTX GPU
۸۶۰MH/s
۲۵۰W
Ethash + 6
$۱۳.۲۱۶۵۹,۱۰۱ تومان
3 سال پیش +۱۳
۴۵ Bitmain Antminer L7 (9.16Gh) ASIC
۹.۱۶GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۱۳.۱۹۶۵۸,۰۲۷ تومان
1 سال پیش +۵
۴۶ Bitmain Antminer L7 (9.05Gh) ASIC
۹.۰۵GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۱۳.۰۳۶۵۰,۱۲۵ تومان
1 سال پیش +۵
۴۷ Jasminer X4 BRICK ASIC
۶۵.۰MH/s
۳۰W
Ethash
$۱۳.۰۱۶۴۹,۱۱۵ تومان
1 سال پیش +۹
۴۸ RX 6800 XT 16GB GPU
۶۴.۴MSol/s
۱۹۰W
Ethash + 4
$۱۲.۸۹۶۴۳,۱۲۳ تومان
2 سال پیش +۱۲
۴۹ RX 6900 XT 16GB GPU
۶۴.۰MSol/s
۲۲۰W
Ethash + 2
$۱۲.۸۱۶۳۹,۱۲۹ تومان
2 سال پیش +۹
۵۰ RX 6800 16GB GPU
۶۳.۴MSol/s
۱۷۵W
Ethash + 5
$۱۲.۶۹۶۳۳,۱۳۷ تومان
2 سال پیش +۱۲
۵۱ Bitmain Antminer L7 (8.8Gh) ASIC
۸.۸۰GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۱۲.۶۷۶۳۲,۱۶۵ تومان
1 سال پیش +۵
۵۲ MicroBT WhatsMiner M56S ASIC
۲۱۲TH/s
۵,۵۵۰W
SHA-256
$۱۲.۲۱۶۰۹,۳۷۴ تومان
8 ماه پیش +۹
۵۳ RTX 3070 GPU
۶۰.۵MH/s
۱۲۰W
Ethash + 7
$۱۲.۱۲۶۰۴,۷۷۶ تومان
3 سال پیش +۱۳
۵۴ RTX 3060 Ti GPU
۶۰.۵MG/s
۱۱۵W
Ethash + 5
$۱۲.۱۱۶۰۴,۱۷۶ تومان
2 سال پیش +۱۲
۵۵ Bitmain Antminer D7 (1286Gh) ASIC
۱.۲۸TH/s
۳,۱۴۸W
X11
$۱۱.۹۶۵۹۶,۸۲۵ تومان
1 سال پیش +۱
۵۶ RTX 2080 Ti GPU
۱۰.۱GH/s
۱۴۵W
Ethash + 21
$۱۱.۸۵۵۹۱,۲۹۴ تومان
4 سال پیش +۲۱
۵۷ RTX 3080 Ti GPU
۵۸.۰MH/s
۲۸۰W
Ethash
$۱۱.۶۱۵۷۹,۲۱۰ تومان
2 سال پیش +۹
۵۸ Bitmain Antminer S21 (200Th) ASIC
۲۰۰TH/s
۳,۵۵۰W
SHA-256
$۱۱.۵۲۵۷۴,۸۸۲ تومان
اسفند ۱۴۰۲ i +۹
۵۹ Quadro RTX 8000 GPU
۵۷.۰MH/s
۱۶۰W
Ethash
$۱۱.۴۱۵۶۹,۲۲۴ تومان
2 سال پیش +۹
۶۰ Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd (198Th) ASIC
۱۹۸TH/s
۵,۴۴۵W
SHA-256
$۱۱.۴۱۵۶۹,۱۳۳ تومان
1 سال پیش +۹
۶۱ MicroBT WhatsMiner M56 ASIC
۱۹۴TH/s
۵,۵۵۰W
SHA-256
$۱۱.۱۸۵۵۷,۶۳۵ تومان
8 ماه پیش +۹
۶۲ RX 5700 XT 8GB GPU
۴۴۰MH/s
۱۴۰W
Ethash + 7
$۱۰.۹۶۵۴۶,۸۵۴ تومان
4 سال پیش +۱۵
۶۳ Bitmain Antminer K7 (63.5Th) ASIC
۶۳.۵TH/s
۳,۰۸۰W
Eaglesong
$۱۰.۸۶۵۴۲,۰۹۳ تومان
8 ماه پیش +۱
۶۴ RX 5700 8GB GPU
۱۷۰MH/s
۱۶۰W
Ethash + 5
$۱۰.۷۲۵۳۴,۸۷۱ تومان
4 سال پیش +۱۴
۶۵ Bitmain Antminer KA3 (166Th) ASIC
۱۶۶TH/s
۳,۱۵۴W
Blake2S
$۱۰.۵۶۵۲۶,۹۴۴ تومان
1 سال پیش +۱
۶۶ Bitmain Antminer S19 Pro Hyd (177Th) ASIC
۱۷۷TH/s
۵,۲۲۱W
SHA-256
$۱۰.۲۵۰۸,۷۷۰ تومان
8 ماه پیش +۹
۶۷ RTX 3060 GPU
۴۹.۰MH/s
۱۱۵W
Ethash + 3
$۹.۸۱۴۸۹,۳۳۳ تومان
2 سال پیش +۱۲
۶۸ P102-100 GPU
۴۰۸MSol/s
۱۹۵W
Ethash + 5
$۹.۵۲۴۷۴,۹۵۳ تومان
3 سال پیش +۱۴
۶۹ MicroBT Whatsminer M36S+ ASIC
۱۶۴TH/s
۵,۵۷۶W
SHA-256
$۹.۴۵۴۷۱,۴۰۲ تومان
4 ماه پیش +۹
۷۰ RX 6700 XT 12GB GPU
۴۷.۰MH/s
۱۷۰W
Ethash
$۹.۴۱۴۶۹,۳۶۱ تومان
2 سال پیش +۹
۷۱ RX Vega 64 GPU
۲.۷۸GH/s
۲۵۰W
Ethash + 15
$۹.۴۱۴۶۹,۳۶۱ تومان
4 سال پیش +۲۲
۷۲ GTX 1080 Ti GPU
۹۸۰MH/s
۱۷۰W
Ethash + 18
$۹.۱۴۴۵۶,۲۷۸ تومان
4 سال پیش +۲۱
۷۳ Bitmain Antminer T19 Hydro (158Th) ASIC
۱۵۸TH/s
۵,۴۵۱W
SHA-256
$۹.۱۴۵۴,۱۵۷ تومان
11 ماه پیش +۹
۷۴ Bitmain Antminer S19 Hydro (158Th) ASIC
۱۵۸TH/s
۵,۴۵۱W
SHA-256
$۹.۱۴۵۴,۱۵۷ تومان
11 ماه پیش +۹
۷۵ TITAN XP GPU
۵.۳۲GSol/s
۲۴۰W
Ethash + 11
$۹.۰۸۴۵۳,۲۸۲ تومان
4 سال پیش +۱۵
۷۶ CMP 50HX GPU
۴۵.۰MH/s
۲۱۰W
Ethash
$۹.۰۱۴۴۹,۳۸۷ تومان
2 سال پیش +۹
۷۷ RTX 2080 GPU
۸۵۰MH/s
۱۰۸W
Ethash + 16
$۸.۶۱۴۲۹,۴۱۵ تومان
4 سال پیش +۱۶
۷۸ RTX 2070 Super GPU
۶۵۳MH/s
۱۱۰W
Ethash + 15
$۸.۶۱۴۲۹,۴۱۵ تومان
4 سال پیش +۱۵
۷۹ RTX 2070 GPU
۴.۵۰GH/s
۱۱۰W
Ethash + 17
$۸.۵۵۴۲۶,۴۱۹ تومان
4 سال پیش +۱۷
۸۰ RTX 2080 Super GPU
۷۵۱MH/s
۱۴۰W
Ethash + 11
$۸.۴۶۴۲۲,۲۲۴ تومان
3 سال پیش +۱۵
۸۱ RTX 2060 Super GPU
۵۱۰MH/s
۱۱۰W
Ethash + 13
$۸.۴۶۴۲۱,۹۲۵ تومان
4 سال پیش +۱۵
۸۲ Bitmain Antminer Z15 Pro ASIC
۸۴۰KSol/s
۲,۵۶۰W
Equihash
$۸.۳۶۴۱۶,۹۰۰ تومان
3 ماه پیش +۴
۸۳ Bitmain Antminer T19 Hydro (145Th) ASIC
۱۴۵TH/s
۵,۴۳۸W
SHA-256
$۸.۳۵۴۱۶,۷۸۹ تومان
11 ماه پیش +۹
۸۴ Bitmain Antminer S19 XP (140Th) ASIC
۱۴۰TH/s
۳,۰۱۰W
SHA-256
$۸.۰۷۴۰۲,۴۱۷ تومان
1 سال پیش +۹
۸۵ Quadro GP100 GPU
۴۰.۰MH/s
۱۵۰W
Ethash
$۸.۰۱۳۹۹,۴۵۶ تومان
2 سال پیش +۹
۸۶ Bitmain Antminer S19k Pro (136Th) ASIC
۱۳۶TH/s
۳,۲۶۴W
SHA-256
$۷.۸۳۳۹۰,۹۱۹ تومان
5 ماه پیش +۹
۸۷ RX Vega 56 GPU
۲.۴۲GH/s
۲۲۰W
Ethash + 14
$۷.۷۳۳۸۵,۴۷۴ تومان
4 سال پیش +۲۱
۸۸ Vega Frontier Edition GPU
۲.۹۲GSol/s
۳۰۰W
Ethash + 8
$۷.۷۲۳۸۵,۳۷۵ تومان
4 سال پیش +۱۹
۸۹ Canaan Avalon Made A1366 ASIC
۱۳۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۷.۴۹۳۷۳,۶۷۳ تومان
10 ماه پیش +۹
۹۰ Quadro RTX 4000 8GB GPU
۳۷.۰MH/s
۸۳W
Ethash
$۷.۴۱۳۶۹,۴۹۶ تومان
2 سال پیش +۹
۹۱ RX 5600 XT 6GB GPU
۳۷.۰MH/s
۱۰۰W
Ethash + 4
$۷.۴۱۳۶۹,۴۹۶ تومان
3 سال پیش +۱۳
۹۲ P104-100 GPU
۳.۴۸GH/s
۱۲۰W
Ethash + 15
$۷.۴۱۳۶۹,۴۹۶ تومان
4 سال پیش +۱۷
۹۳ GTX 1080 GPU
۷۸۰MH/s
۱۵۰W
Ethash + 18
$۷.۴۱۳۶۹,۴۹۶ تومان
4 سال پیش +۲۰
۹۴ Tesla P40 GPU
۳۷.۰MH/s
۱۶۰W
Ethash
$۷.۴۱۳۶۹,۴۹۶ تومان
2 سال پیش +۹
۹۵ MicroBT Whatsminer M50S ASIC
۱۲۶TH/s
۳,۲۷۶W
SHA-256
$۷.۲۶۳۶۲,۱۷۵ تومان
1 سال پیش +۹
۹۶ CMP 40HX GPU
۳۶.۰MH/s
۱۱۵W
Ethash
$۷.۲۱۳۵۹,۵۱۰ تومان
2 سال پیش +۹
۹۷ Bitmain Antminer S19j Pro+ (122Th) ASIC
۱۲۲TH/s
۳,۳۵۵W
SHA-256
$۷.۰۳۳۵۰,۶۷۷ تومان
9 ماه پیش +۹
۹۸ MicroBT Whatsminer M50 ASIC
۱۱۴TH/s
۳,۳۰۶W
SHA-256
$۶.۵۷۳۲۷,۶۸۲ تومان
1 سال پیش +۹
۹۹ MicroBT Whatsminer M30S++ ASIC
۱۱۲TH/s
۳,۴۷۲W
SHA-256
$۶.۴۵۳۲۱,۹۳۳ تومان
2 سال پیش +۹
۱۰۰ RTX 2060 GPU
۳.۸۴GH/s
۹۰W
Ethash + 14
$۶.۴۳۱۹,۵۶۵ تومان
4 سال پیش +۱۷
صفحه اول 0 1 2 3 4 5 6
صفحه آخر