سم آلتمن از OpenAI پروژه ارز دیجیتال ورلد کوین Worldcoin را راه اندازی نمود
WorldcoinWorldcoin
Worldcoin$۲.۵۵۱۴۶,۴۱۱ تومان