رمز ارز Wrapped Bitcoin چیست؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۳۰۵.۲۴۲,۲۸۷,۸۲۹ تومان
Wrapped BitcoinWrapped Bitcoin
Wrapped Bitcoin$۱۸,۸۷۵۶۱۱,۵۵۶,۱۰۷ تومان