رمز ارز Wrapped Bitcoin چیست؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۶۱۲.۴۷۱,۹۸۸,۱۷۸ تومان
Wrapped BitcoinWrapped Bitcoin
Wrapped Bitcoin$۲۳,۴۰۲۱,۰۴۴,۸۰۶,۷۷۲ تومان