رمز ارز Wrapped Bitcoin چیست؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۸۴۲.۷۹۲,۰۴۱,۲۷۷ تومان
Wrapped BitcoinWrapped Bitcoin
Wrapped Bitcoin$۲۶,۵۰۲۱,۳۲۳,۷۲۳,۳۲۸ تومان