رمز ارز Wrapped Bitcoin چیست؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۱۴۴.۷۲۰۳,۹۲۵,۲۴۳ تومان
Wrapped BitcoinWrapped Bitcoin
Wrapped Bitcoin$۶۴,۶۵۳۴,۱۹۲,۶۱۱,۲۳۰ تومان