رمز ارز Wrapped Bitcoin چیست؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۲,۲۳۰.۴۱۱۳,۰۲۳,۴۵۱ تومان
Wrapped BitcoinWrapped Bitcoin
Wrapped Bitcoin$۴۱,۸۴۶۲,۱۲۰,۴۵۹,۷۰۵ تومان