جک دورسی Jack Dorsey بنیانگذار توییتر قول جدیدی برای حمایت از توسعه دهندگان بیت کوین می دهد
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۵۷,۱۶۶۳,۳۶۴,۲۰۹,۸۸۲ تومان
:coingape.com