نقدینگی بیت کوین در 24 ساعت گذشته به 160 میلیون دلار رسید
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۹,۵۳۷۳,۹۸۱,۷۵۶,۶۵۲ تومان