رئیس جمهور برزیل سرانجام لایحه رمزارز را امضا نمود
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۶,۵۵۸۳,۹۰۳,۵۵۷,۶۴۶ تومان