بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۱۹,۳۸۸۶۲۸,۷۵۸,۱۸۵ تومان-۳.۵۹ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۳۲۳.۶۴۲,۹۲۶,۹۶۲ تومان-۳.۷۴ %
تترتتر
تترUSDT . Tether$۰.۹۹۹۳۶۳۲,۴۱۰ تومان-۰.۰۹ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin$۰.۹۹۹۳۹۳۲,۴۱۱ تومان-۰.۲۳ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۷۶.۸۲۸,۹۷۷,۵۴۸ تومان-۱.۸۲ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۳۴۵۱۱۴,۰۹۲ تومان-۷.۶۶ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD$۰.۹۹۸۶۳۷۳۲,۳۸۷ تومان-۰.۰۲ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۳۵۲۴۴۱۴,۱۱۵ تومان-۴.۱۵ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۳۲.۷۸۱,۰۶۳,۰۸۸ تومان-۵.۱۸ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۶۰۵۶۶۱,۹۶۴.۲ تومان-۲.۵۴ %
لیست کامل ارزها
خانه قانونی بودن بیت کوین
دسته بندی

قانونی بودن بیت کوین

آیا بیت کوین قانونی است؟

آیا بیت کوین قانونی است؟

همزمان با افزایش سرمایه بازار ارزهای دیجیتال از طریق تحرکات قیمت و افزایش توکن های جدید، نهادهای نظارتی در سراسر جهان در حال بحث در خصوص افزایش نظارت بر استفاده و تجارت دارایی های دیجیتال هستند.

1 سال پیش10دقیقه خواندن