بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۱۹,۳۹۸۶۲۸,۹۲۵,۲۴۵ تومان-۳.۸۵ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۳۳۰.۲۴۳,۱۲۷,۶۸۱ تومان-۴.۰۳ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۲,۴۵۴ تومان۰.۱۲ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۳۲,۴۸۷ تومان۰.۱۹ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۷۵.۸۲۸,۹۴۲,۶۲۳ تومان-۲.۵۴ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۳۷۱۴۷۱۴,۱۷۳ تومان-۸.۱۷ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD$۱.۰۱۳۲,۶۱۶ تومان۰.۶۳ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۳۸۵۱۵۱۴,۲۱۸ تومان-۳.۹۷ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۳۳.۰۶۱,۰۷۱,۸۷۰ تومان-۵.۰۵ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۶۰۷۵۴۱,۹۶۹.۸ تومان-۲.۶۵ %
لیست کامل ارزها
خانه پذیرش بیت کوین
دسته بندی

پذیرش بیت کوین

متخصصان شاورما دستورالعمل کاملی برای پذیرش بیت کوین ارائه می دهند

متخصصان شاورما دستورالعمل کاملی برای پذیرش بیت کوین ارائه می دهند

 آنها در اینجا به افرادی که به سلطنت ارز رمز نگاری شده اعتماد ندارند دلیل این سلطنت را به طورکامل آموزش می دهند. یک رستوران زنجیره ای کانادایی که به سرو شاورما، هوموس و سایر غذاهای لذیذ خاورمیانه معروف است برخی بمب های حقیقت جدی را پرتاب کرده است که چرا بیت کوین (BTC) ذخیره با ارزش تری از طلا است.

1 سال پیش2دقیقه خواندن