نیجریه لایحه ای را برای شناسایی بیت کوین و سایر رمزارزها تصویب می کند
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۸,۰۲۷۳,۹۰۵,۸۴۸,۹۸۴ تومان