داده‌ های زنجیره‌ ای نشان می ‌دهد که دارندگان بلند مدت بیت‌ کوین قدرت خود را از دست نمی ‌دهند
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۷۱,۰۲۶۴,۰۶۶,۹۴۸,۳۸۶ تومان
:crypto.news