در حالی که منتظر تصمیم FED برای نرخ بهره هستیم رکورد جدیدی از بیت کوین به ثبت رسیده است
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۴,۳۸۴۳,۸۲۳,۸۲۲,۸۷۳ تومان