مقایسه ارز دیجیتال بیت کوین Bitcoin و دوج کوین Dogecoin
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۵۱,۰۶۸۲,۹۳۱,۴۰۴,۶۲۷ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۸۵۰۷۷۴,۸۸۳.۶ تومان
:coingape.com