مقایسه ارز دیجیتال بیت کوین Bitcoin و دوج کوین Dogecoin
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۸,۵۴۹۱,۵۴۱,۶۴۷,۵۴۲ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۷۸۱۶۸۴,۲۲۱.۱ تومان
:coingape.com