شرکت های عمومی ماینینگ بیت کوین با بدهی جمعی 4 میلیارد دلاری مواجه هستند
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۹,۶۷۳۳,۹۸۱,۱۰۹,۵۴۳ تومان