نگاهی به بیت کوین در سال 2022
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۹,۵۳۷۳,۹۸۱,۷۵۶,۶۵۲ تومان