Header background overlay
بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۲۹,۸۳۹۹۳۰,۱۱۱,۴۹۹ تومان-۱.۵۳ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۲,۰۳۰.۳۶۳,۲۸۶,۴۸۳ تومان-۲.۷۷ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۱,۲۰۲ تومان-۰.۲۶ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۳۱,۲۳۳ تومان-۰.۲۱ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۹۹.۶۹,۳۳۸,۸۳۲ تومان-۱.۲۶ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۲۱۷۷۷۱۳,۱۴۷ تومان-۱.۸۱ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۵۶۶۵۶۷۱۷,۶۶۰ تومان-۰.۸۶ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۵۴.۹۲۱,۷۱۱,۹۱۱ تومان۰.۰۱ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۳۱,۲۳۳ تومان-۰.۱۶ %
پولکاداتپولکادات
پولکاداتDOT . Polkadot$۱۰.۷۳۳۳,۵۳۰ تومان-۶.۰۴ %
لیست کامل ارزها
برچسب

کسب درآمد

در ارزهای دیجیتال
بررسی نحوه کسب درآمد از ارز دیجیتال به وسیله استخراج

بررسی نحوه کسب درآمد از ارز دیجیتال به وسیله استخراج

ماینینگ فرآیندی است که طی آن ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین تراکنش های جدید را تایید می کنند و آنها را از طریق بلاک های جدید به بلاکچین اضافه می نمایند. این فرآیند انرژی بر است بنابراین ماینرها در ازای کاری که انجام می دهند با ارز دیجیتال تازه منتشر شده پاداش دریافت می کنند.

3 ماه پیش6دقیقه خواندن