بلوک یتیم (Orphan block) چیست؟

بلوک های یتیم اغلب به عنوان بلوک های کهنه شناخته می شوند. بلوک هایی هستند که به دلیل تاخیر زمانی در پذیرش بلوک مورد نظر در بلاکچین، در مقایسه با بلوک واجد شرایط دیگر، در شبکه بلاک چین پذیرفته نمی شوند. بلوک های یتیم بلوک های معتبر و تأیید شده ای هستند که توسط زنجیره رد شده اند. به آنها بلوکهای جدا شده نیز گفته می شود زیرا جدا از بلاکچین وجود دارد.

نکات کلیدی

  1. بلوک یتیم بلوکی است که در شبکه بلاکچین حل شده است اما به دلیل تأخیر در خود شبکه پذیرفته نشده است.
  2. دو ماینر وجود دارد که به طور همزمان برای یک بلاک مسئله حل می کنند. کسی است که به او پاداش بلوک اعطا می شود، ماینری است که دارای برگه اثبات کار دقیق تر باشد.
  3. اگر یک بلوک حل شده و بعد معین شود که بلوک یتیم است، هیچ پاداشی برای حل آن وجود ندارد.

درک مفهوم یک بلوک یتیم

یک بلاکچین از یک سری بلوک هایی تشکیل شده است که به عنوان واحدهای ذخیره داده برای ذخیره جزئیات معاملات مختلف در شبکه بلاکچین عمل می کنند. طی فرآیند استخراج استاندارد، ماینرها با حل معادلات پیچیده ریاضی لازم برای عملکرد شبکه بلاکچین، سعی در تولید بلوک های جدید دارند.

اولین ماینری که در یافتن یک بلوک جدید موفق شود، پاداش بلوک را دریافت می کند و اولین معامله را در بلوک جدیدی که پیدا کرده است می نویسد. برای اینکه شبکه بلاکچین به کار خود ادامه دهد، بلوک تازه پیدا شده به عنوان "واحد" جدید در بلاکچین اضافه می شود.

با این حال، این امکان وجود دارد که دو ماینر همزمان یک بلوک تولید کنند. این وضعیت به این دلیل اتفاق می افتد که پذیرش بلوک ها به بلاکچین توسط گره های شبکه بلاکچین بلافاصله اتفاق نمی افتد.

این تأخیر زمانی در پذیرش یک بلوک ممکن است این امر ممکن است منجر به این شود که ماینر دیگری نیز همان بلوک را حل کند. این مسئله باعث یک بی نظمی و به هم ریختگی موقت در شبکه بلاکچین می شود ، زیرا گره ها سعی می کنند تصمیم بگیرند کدام بلوک از دو بلوک تازه شناسایی شده را می خواهند بپذیرند.

در چنین شرایطی، هر بلوکی که از اثبات کار (POW) سهم بیشتری داشته باشد در بلاک چین پذیرفته می شود. بلوک دیگر با اثبات کار کمتر، از اضافه شدن به بلاکچین صرف رد می شود و به عنوان یک بلوک یتیم نامیده می شود. این بلوک ها اساساً بلوک های معتبر و تأیید شده ای هستند، اما به دلیل مکانیسم کار شبکه و زمان تأخیر منجر به تأخیر در پذیرش، یکی از بلوک ها رد یا یتیم می شود.

روش دیگری که یک بلوک یتیم ایجاد می شود این است که یک هکر با قدرت هش کردن کافی سعی در معکوس کردن چند معامله قبلی که در شبکه بلاکچین اتفاق افتاده است، دارد.

بلوک های یتیم به طور معمول به شبکه معروف رمزنگاری بیت کوین مرتبط هستند. در مورد یک معامله معتبر موجود در یک بلوک یتیم، آنها به بلوک معتبر بعدی پذیرفته شده در بلاکچین اضافه می شوند.

جوایز بلوک یتیم

اگرچه ممکن است به نظر برسد ماینر بلاکچین که مسئولیت تولید بلوک یتیم را دارد باید هزینه و وقتش جبران شود، اما در واقع آنها هیچ جایزه ای برای حل بلوک و تولید بلوک یتیم دریافت نمی کنند.

ماینرهای زیادی این عمل را ناعادلانه می دانند. زیرا هیچ چیز برای آن ها جبران نمیشود با وجود اینکه دلیل اتفاق افتادن این عمل استثنائی تاخیر در شبکه پذیرش بلاکچین بوده است.

بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۹,۴۳۶۹۰۴,۸۶۲,۷۶۱ تومان