بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۱۹,۳۲۹۶۳۸,۰۸۵,۱۶۲ تومان-۳.۸۲ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۳۲۴.۵۴۳,۷۲۲,۱۲۶ تومان-۳.۱۹ %
تترتتر
تترUSDT . Tether$۰.۹۹۹۱۷۸۳۲,۹۸۴ تومان-۰.۲۲ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin$۰.۹۹۹۵۱۳۲,۹۹۵ تومان-۰.۵ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۸۲.۵۴۹,۳۲۶,۹۳۸ تومان-۲.۲۸ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۷۷۶۳۲۱۵,۷۶۷ تومان-۰.۵۳ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۳۳,۰۱۱ تومان۰.۰۲ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۳۲۳۴۸۱۴,۲۷۲ تومان-۱.۵۷ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۳۲.۹۹۱,۰۸۹,۰۳۴ تومان-۵.۶۶ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۶۱۴۲۵۲,۰۲۷.۷ تومان-۰.۰۲ %
لیست کامل ارزها
خانه بلاک یتیم
دسته بندی

بلاک یتیم

بلوک یتیم (Orphan block) چیست؟

بلوک یتیم (Orphan block) چیست؟

بلوک های یتیم اغلب به عنوان بلوک های کهنه شناخته می شوند. بلوک هایی هستند که به دلیل تاخیر زمانی در پذیرش بلوک مورد نظر در بلاکچین، در مقایسه با بلوک واجد شرایط دیگر، در شبکه بلاک چین پذیرفته نمی شوند.

1 سال پیش2دقیقه خواندن