بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۱۸,۷۳۱۶۱۰,۲۶۸,۵۵۷ تومان %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۲۷۹.۳۴۱,۶۷۸,۹۱۱ تومان-۷.۲۳ %
تترتتر
تترUSDT . Tether$۰.۹۹۹۹۶۴۳۲,۵۷۹ تومان۰.۰۹ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin$۰.۹۹۹۶۶۲۳۲,۵۶۹ تومان۰.۰۸ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۶۹.۸۴۸,۷۹۱,۳۸۱ تومان-۵.۲۱ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۲۱۸۱۸۱۳,۷۴۳ تومان-۱۱.۷۸ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۳۲,۵۸۰ تومان۰.۱۸ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۲۹۴۱۱۳,۹۹۰ تومان-۶.۰۴ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۳۲.۱۱۱,۰۴۶,۱۴۳ تومان-۷.۱۳ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۵۹۵۰۳۱,۹۳۸.۶ تومان-۴.۶۳ %
لیست کامل ارزها
خانه بلاک های بیت کوین
دسته بندی

بلاک های بیت کوین

پاداش بلاک (Block Reward) چیست؟

پاداش بلاک (Block Reward) چیست؟

پاداش بلاک بیت کوین به بیت کوین های جدیدی گفته می شود که توسط شبکه بلاکچین به ماینرهای واجد شرایط رمز ارز برای هر بلاکی که با موفقیت استخراج می کنند تعلق می گیرد.

1 سال پیش1دقیقه خواندن
بلوک یتیم (Orphan block) چیست؟

بلوک یتیم (Orphan block) چیست؟

بلوک های یتیم اغلب به عنوان بلوک های کهنه شناخته می شوند. بلوک هایی هستند که به دلیل تاخیر زمانی در پذیرش بلوک مورد نظر در بلاکچین، در مقایسه با بلوک واجد شرایط دیگر، در شبکه بلاک چین پذیرفته نمی شوند.

1 سال پیش2دقیقه خواندن