پاداش بلاک (Block Reward) چیست؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۳,۶۷۳۱,۰۶۲,۸۷۰,۶۸۹ تومان