پاداش بلاک (Block Reward) چیست؟

پاداش بلاک بیت کوین به بیت کوین های جدیدی گفته می شود که توسط شبکه بلاکچین به ماینرهای واجد شرایط رمز ارز برای هر بلاکی که با موفقیت استخراج می کنند تعلق می گیرد.

نکات کلیدی

  1. پاداش بلاک به تعداد بیت کوین های دریافت شده در صورت استخراج موفقیت آمیز بلاک ارز بستگی دارد.
  2. میزان پاداش در هر 210.000 بلاک یا تقریباً هر چهار سال به نصف می رسد.
  3. انتظار می رود این مقدار در حدود سال 2140 به صفر برسد.

درک مفهوم پاداش بلاک

اندازه هر بلاک بیت کوین حدود 1 مگابایت است و برای ذخیره اطلاعات معاملات بیت کوین استفاده می شود. به عنوان مثال، وقتی "الف" برای "ب" پول می فرستد، این اطلاعات معامله در یک بلاک ذخیره می شود.

ماینرهایی که از دستگاه های استخراج برای پیدا کردن بلوک های جدید استفاده می کنند به دلیل تلاش های خود، از طریق جوایز بلوکی پاداش می گیرند. سایر ارزهای دیجیتال نیز مکانیزمی مشابه برای دادن پاداش به ماینرها با بلوک های بلاکچین مربوطه دارند. ماینر برنده با افزودن پاداش بلوک به عنوان اولین معامله در بلوک، پاداش خود را مطالبه می کند.

در آغاز، هر پاداش بلاک بیت کوین به ارزش 50 بیت کوین بود. پاداش بلوک پس از کشف هر 210.000 بلوک به نصف کاهش می یابد که تکمیل آن حدود چهار سال طول می کشد. از فوریه سال 2019 (بهمن ماه سال 1397)، یک پاداش بلوک 12.5 بیت کوین ارزش داشت.

با توجه به اصل اقتصاد استاندارد رمزنگاری، با کاهش بیت کوین که به عنوان پاداش بلوک اعطا می شود، بیت کوین جدید کمتری در طول زمان در دسترس خواهد بود و همین امر قیمت بیت کوین را بالا نگه می دارد. پس از 64 بار تکرار کاهش پاداش بلوک، در نهایت صفر می شود.

بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۹,۴۳۶۹۰۲,۰۳۷,۲۱۴ تومان