Header background overlay
بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۲۹,۹۶۴۹۳۴,۰۳۶,۹۸۹ تومان-۰.۵۷ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۲,۰۴۰.۷۶۳,۶۱۱,۷۰۹ تومان-۲.۱۲ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۱,۲۶۵ تومان۰.۰۵ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۳۱,۲۹۷ تومان-۰.۱ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۳۰۰.۶۳۹,۳۷۱,۲۳۰ تومان-۰.۴۶ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۲۲۳۷۷۱۳,۱۶۶ تومان-۱.۲۵ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۵۶۹۲۹۱۱۷,۷۴۶ تومان۱.۳۵ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۵۵.۳۵۱,۷۲۵,۳۶۹ تومان۰.۶۲ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۳۱,۲۹۷ تومان۰.۰۳ %
پولکاداتپولکادات
پولکاداتDOT . Polkadot$۱۰.۷۸۳۳۶,۰۳۴ تومان-۳.۹۴ %
لیست کامل ارزها
برچسب

جایزه بلاک یتیم

در ارزهای دیجیتال
بلوک یتیم (Orphan block) چیست؟

بلوک یتیم (Orphan block) چیست؟

بلوک های یتیم اغلب به عنوان بلوک های کهنه شناخته می شوند. بلوک هایی هستند که به دلیل تاخیر زمانی در پذیرش بلوک مورد نظر در بلاکچین، در مقایسه با بلوک واجد شرایط دیگر، در شبکه بلاک چین پذیرفته نمی شوند.

1 سال پیش2دقیقه خواندن