Header background overlay
بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۲۹,۸۶۳۹۳۰,۸۸۸,۶۱۹ تومان-۰.۸۷ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۲,۰۳۳.۸۶۳,۳۹۶,۶۲۳ تومان-۲.۳۴ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۱,۲۰۳ تومان-۰.۱۴ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۳۱,۲۶۵ تومان-۰.۲۵ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۹۹.۸۴۹,۳۴۶,۶۰۴ تومان-۰.۷۱ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۲۰۹۳۲۱۳,۱۲۱ تومان-۱.۴۱ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۵۶۶۷۲۱۱۷,۶۶۶ تومان۰.۹۲ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۵۴.۸۷۱,۷۱۰,۴۰۶ تومان-۰.۳۵ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۳۱,۲۶۵ تومان-۰.۰۴ %
پولکاداتپولکادات
پولکاداتDOT . Polkadot$۱۰.۷۵۳۳۵,۰۹۹ تومان-۳.۶۴ %
لیست کامل ارزها
برچسب

روش پرداخت

در ارزهای دیجیتال
متخصصان شاورما دستورالعمل کاملی برای پذیرش بیت کوین ارائه می دهند

متخصصان شاورما دستورالعمل کاملی برای پذیرش بیت کوین ارائه می دهند

 آنها در اینجا به افرادی که به سلطنت ارز رمز نگاری شده اعتماد ندارند دلیل این سلطنت را به طورکامل آموزش می دهند. یک رستوران زنجیره ای کانادایی که به سرو شاورما، هوموس و سایر غذاهای لذیذ خاورمیانه معروف است برخی بمب های حقیقت جدی را پرتاب کرده است که چرا بیت کوین (BTC) ذخیره با ارزش تری از طلا است.

1 سال پیش2دقیقه خواندن
ای بی شایعات مبنی بر شروع پذیرش ارز دیجیتال را به عنوان روش پرداخت را رد کرد.

ای بی شایعات مبنی بر شروع پذیرش ارز دیجیتال را به عنوان روش پرداخت را رد کرد.

ای بی با وجود تبلیغات نسبت به ارز دیجیتال (کریپتو) شایعات مبنی بر شروع ارز دیجیتال را انکار می کند.

1 سال پیش2دقیقه خواندن