بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۱۸,۸۹۳۶۱۲,۲۴۴,۹۲۴ تومان-۱.۲۴ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۳۰۵۴۲,۲۹۱,۱۰۳ تومان-۳.۰۱ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۲,۴۳۸ تومان-۰.۰۴ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۳۲,۴۰۶ تومان-۰.۱۴ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۷۴.۷۱۸,۹۰۲,۲۴۷ تومان-۲.۳۹ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۹۱۱۲۲۱۵,۹۱۵ تومان۱.۱۸ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD$۰.۹۹۸۴۳۹۳۲,۳۵۵ تومان-۰.۲۱ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۵۲۹۴۹۱۴,۶۷۸ تومان-۲.۲۹ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۳۲.۹۹۱,۰۶۹,۰۷۳ تومان-۳.۴۶ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۶۱۹۳۳۲,۰۰۷ تومان-۵.۹ %
لیست کامل ارزها
خانه بیت کوین رایگان
دسته بندی

بیت کوین رایگان

airdrop (ایردراپ) ارزهای دیجیتال یعنی چه؟

airdrop (ایردراپ) ارزهای دیجیتال یعنی چه؟

airdrop، در تجارت ارزهای دیجیتال یک شاهکار بازاریابی است که شامل ارسال سکه یا توکن به یک آدرس کیف پول به منظور ارتقاء آگاهی از یک ارز دیجیتال جدید است. مقادیر کمی از ارز دیجیتال جدید به کیف پول اعضای فعال جامعه بلاکچین به صورت رایگان و یا در ازای دریافت خدمات کوچک ارسال می شود، مانند ارسال مجدد پست ارسال شده توسط شرکت صادر کننده ارز.

1 سال پیش2دقیقه خواندن