بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۲۶,۵۴۲۱,۳۲۱,۸۱۹,۳۳۲ تومان۰.۳۷ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۸۴۵.۹۹۱,۹۲۹,۷۴۱ تومان۰.۴۱ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۴۹,۸۰۱ تومان۰.۰۱ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۶۱.۸۴۱۳,۰۳۹,۹۰۶ تومان-۰.۱۴ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin$۰.۹۹۹۸۷۴۹,۷۹۵ تومان-۰.۰۳ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۵۲۶۲۹۲۲۶,۲۱۰ تومان۱ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۳۲۲۹۷۷۱۶,۰۸۵ تومان-۰.۲۲ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۶۸۰۲۴۳,۳۸۷.۷ تومان۰.۳۱ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۱۸.۸۹۹۴۰,۷۴۲ تومان۰.۲۸ %
متیکمتیک
متیکMATIC . Polygon$۰.۷۸۴۲۱۴۳۹,۰۵۵ تومان۱.۷۷ %
لیست کامل ارزها
خانه نهنگ بیت کوین چیست
دسته بندی

نهنگ بیت کوین چیست

نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند و به چه دردی می خورند؟

نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند و به چه دردی می خورند؟

چیز زیادی در مورد نهنگ های بیت کوین نمی دانیم. البته می دانیم که آن ها دارندگان مقادیر زیاد بیت کوین هستند. اما غیر از چند نام، بیشتر نمی دانیم آن ها که هستند و چه کاری با اکوسیستم BTC انجام می دهند.

2 سال پیش4دقیقه خواندن