بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۲۱,۸۰۳۶۶۶,۲۹۹,۹۴۷ تومان-۶.۷۵ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۷۳۴.۲۵۲,۹۹۵,۹۵۱ تومان-۵.۸۳ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۰,۶۲۱ تومان۰.۲۲ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۳۰,۵۹۱ تومان۰.۱۴ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۸۴.۰۷۸,۶۸۱,۱۸۳ تومان-۷.۵۶ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD$۰.۹۹۹۲۹۱۳۰,۵۳۸ تومان-۰.۰۱ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۳۴۲۰۱۷۱۰,۴۵۲ تومان-۸.۹۲ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۷۱۳۹۱۱۴,۴۰۶ تومان-۱۲.۳۶ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۳۶.۲۷۱,۱۰۸,۴۱۲ تومان-۱۱.۲۶ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۶۹۷۴۱۲,۱۳۱.۳ تومان-۱۳.۶۳ %
لیست کامل ارزها
خانه نهنگ بیت کوین چیست
دسته بندی

نهنگ بیت کوین چیست

نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند و به چه دردی می خورند؟

نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند و به چه دردی می خورند؟

چیز زیادی در مورد نهنگ های بیت کوین نمی دانیم. البته می دانیم که آن ها دارندگان مقادیر زیاد بیت کوین هستند. اما غیر از چند نام، بیشتر نمی دانیم آن ها که هستند و چه کاری با اکوسیستم BTC انجام می دهند.

2 سال پیش4دقیقه خواندن