بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۴۱,۹۰۳۲,۱۲۳,۳۴۸,۰۶۲ تومان۵.۶۹ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۲,۲۳۰.۴۱۱۳,۰۲۳,۴۵۱ تومان۲.۷۵ %
تترتتر
تترUSDT . Tether USDt$۰.۹۹۹۹۴۵۰,۶۷۰ تومان-۰.۱۱ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۳۱.۶۸۱۱,۷۳۹,۹۰۶ تومان۱.۹۴ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۶۲۰۵۸۳۳۱,۴۴۷ تومان-۰.۲۴ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۶۱.۰۷۳,۰۹۴,۵۹۶ تومان-۳.۱۵ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USDC$۰.۹۹۹۸۹۴۵۰,۶۶۸ تومان-۰.۰۲ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۰۰۵۷۲۲۰,۲۹۸ تومان۲.۴۷ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۸۸۶۸۷۴,۴۹۴ تومان۳.۰۱ %
ترونترون
ترونTRX . TRON$۰.۱۰۲۹۳۷۵,۲۱۶.۱ تومان-۰.۴۵ %
لیست کامل ارزها
خانه نهنگ بیت کوین چیست
دسته بندی

نهنگ بیت کوین چیست

نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند و به چه دردی می خورند؟

نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند و به چه دردی می خورند؟

چیز زیادی در مورد نهنگ های بیت کوین نمی دانیم. البته می دانیم که آن ها دارندگان مقادیر زیاد بیت کوین هستند. اما غیر از چند نام، بیشتر نمی دانیم آن ها که هستند و چه کاری با اکوسیستم BTC انجام می دهند.

3 سال پیش4دقیقه خواندن