بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۱۸,۸۹۸۶۱۳,۴۳۸,۵۲۹ تومان-۱.۱ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۳۰۵۴۲,۳۶۰,۹۵۳ تومان-۳.۰۲ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۲,۴۶۱ تومان۰.۰۱ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۳۲,۴۶۱ تومان--- %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۷۴.۸۳۸,۹۲۱,۲۵۶ تومان-۱.۹۲ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۸۹۶۹۷۱۵,۸۹۶ تومان۱.۸۸ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD$۰.۹۹۹۳۵۶۳۲,۴۴۰ تومان-۰.۲۲ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۵۲۸۲۴۱۴,۶۹۹ تومان-۲.۲۸ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۳۳۱,۰۷۱,۲۱۳ تومان-۳.۰۱ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۶۱۹۲۴۲,۰۱۰.۱ تومان-۵.۸۸ %
لیست کامل ارزها
خانه ارز پایدار
دسته بندی

ارز پایدار

سکه پایدار (Stablecoin) چیست؟

سکه پایدار (Stablecoin) چیست؟

سکه پایدار یک طبقه جدید از ارزهای دیجیتال است که تلاش می کند ثبات قیمت را ارائه دهد و توسط دارایی ذخیره پشتیبانی شود. سکه های پایدار با تلاش برای ارائه بهترین پردازش فوری و امنیت یا حفظ حریم خصوصی پرداخت ارزهای دیجیتال و ارزیابی های پایدار بدون نوسان ارزهای فیات در هر دو جهان مورد توجه قرار گرفته است.

1 سال پیش3دقیقه خواندن