سکه پایدار (Stablecoin) چیست؟
تترتتر
تتر۳۲,۶۴۵ تومان
ترو یو اس دیترو یو اس دی
ترو یو اس دی$۰.۹۹۸۸۳۵۳۲,۵۷۴ تومان