بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۲۶,۵۰۰۱,۳۷۲,۷۰۱,۳۷۳ تومان-۲.۶ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۸۵۷.۷۹۶,۲۲۹,۴۷۴ تومان-۲.۴۴ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۵۱,۹۰۴ تومان۰.۱۶ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۸۶.۲۱۱۴,۸۲۵,۶۹۳ تومان-۶.۷۵ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۵۱,۹۰۴ تومان۰.۲۲ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۵۲۱۲۸۴۲۷,۰۰۳ تومان-۲.۷۲ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۳۶۷۶۳۱۱۹,۰۴۳ تومان-۳.۵ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۷۰۷۴۳,۶۶۴.۳ تومان-۲.۸۴ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۲۱۱,۰۸۷,۸۰۱ تومان-۴.۵۲ %
متیکمتیک
متیکMATIC . Polygon$۰.۸۷۲۹۰۲۴۵,۲۱۶ تومان-۳.۰۳ %
لیست کامل ارزها
خانه برنامه SNL
دسته بندی

برنامه SNL

با توجه به اینکه ایلان ماسک میزبان SNL است چه چیزی پشت رالی دوج کوین قرار دارد؟

با توجه به اینکه ایلان ماسک میزبان SNL است چه چیزی پشت رالی دوج کوین قرار دارد؟

در فاصله چند هفته سکه ای که به آن به عنوان "جُک" نگاه می کردند با کمی کمک از ایلان ماسک و جنش های روزانه، ارزش آن مانند موشک بالا رفت.

2 سال پیش3دقیقه خواندن