بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۱۹,۴۲۰۶۲۹,۶۴۱,۴۴۶ تومان-۳.۸۶ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۳۲۷.۸۴۳,۰۴۹,۲۲۰ تومان-۴.۳۸ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۲,۵۱۹ تومان۰.۳ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin$۰.۹۹۹۰۶۱۳۲,۳۹۲ تومان-۰.۱ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۷۵.۹۳۸,۹۴۶,۱۸۹ تومان-۲.۶۳ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۳۶۸۸۵۱۴,۱۶۵ تومان-۸.۴۹ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD$۱.۰۱۳۲,۶۸۱ تومان۰.۷۶ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۳۷۶۷۵۱۴,۱۹۰ تومان-۴.۲۵ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۳۲.۹۸۱,۰۶۹,۲۷۶ تومان-۵.۵ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۶۰۷۱۱,۹۶۸.۳ تومان-۲.۹ %
لیست کامل ارزها
خانه برنامه SNL
دسته بندی

برنامه SNL

با توجه به اینکه ایلان ماسک میزبان SNL است چه چیزی پشت رالی دوج کوین قرار دارد؟

با توجه به اینکه ایلان ماسک میزبان SNL است چه چیزی پشت رالی دوج کوین قرار دارد؟

در فاصله چند هفته سکه ای که به آن به عنوان "جُک" نگاه می کردند با کمی کمک از ایلان ماسک و جنش های روزانه، ارزش آن مانند موشک بالا رفت.

1 سال پیش3دقیقه خواندن