Header background overlay
بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۳۰,۲۱۳۹۲۵,۲۴۳,۶۹۱ تومان۱.۵۷ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۲,۰۶۵.۲۶۳,۲۴۵,۰۴۴ تومان۲.۱۶ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۰,۶۵۵ تومان-۰.۰۵ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۳۰,۶۵۵ تومان-۰.۲۳ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۳۰۲.۵۷۹,۲۶۵,۹۱۱ تومان۱.۷ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۳۰۹۰۲۱۳,۱۹۶ تومان۳.۰۳ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۵۷۲۱۵۹۱۷,۵۲۲ تومان۱.۵۵ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۵۵.۱۶۱,۶۸۹,۲۲۱ تومان۱.۴ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۳۰,۶۸۵ تومان-۰.۵۲ %
پولکاداتپولکادات
پولکاداتDOT . Polkadot$۱۰.۸۸۳۳۳,۱۸۹ تومان۲.۲۲ %
لیست کامل ارزها
برچسب

شبکه ریپل

در ارزهای دیجیتال
مقایسه ریپل و بیت کوین و بررسی تفاوت های کلیدی آن ها

مقایسه ریپل و بیت کوین و بررسی تفاوت های کلیدی آن ها

ارزهای دیجیتال و بلاکچین جزئی جدایی ناپذیر از زندگی مدرن ما هستند و مردم اغلب در انواع ارزهای دیجیتالی که در بازار موجود است گم می شوند. معروف ترین ارزدیجیتال هنوز بیت کوین است.

1 سال پیش2دقیقه خواندن