بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۳۰,۲۲۲۹۱۶,۱۲۰,۷۷۹ تومان۳.۲۵ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۲,۰۳۳.۳۶۱,۶۳۵,۵۱۰ تومان۳.۳۷ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۰,۳۱۳ تومان-۰.۰۵ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۳۲۰.۷۹,۷۲۱,۳۹۳ تومان۴.۵۷ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۳۰,۳۷۴ تومان۰.۰۵ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۲۲۰۴۷۱۲,۷۹۴ تومان۲.۶۷ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۳۰,۳۴۳ تومان-۰.۰۳ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۵۴۶۸۵۲۱۶,۵۷۷ تومان۳.۶۱ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۵۱.۷۷۱,۵۶۹,۳۰۶ تومان۴.۵۴ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۸۶۸۸۴۲,۶۳۳.۷ تومان۳.۰۴ %
لیست کامل ارزها
برچسب

کلید عمومی

در ارزهای دیجیتال
آشنایی با کلیدهای ارز دیجیتال و آدرس ها

آشنایی با کلیدهای ارز دیجیتال و آدرس ها

اگر تنها تعامل شما با ار زدیجیتال خرید از طریق صرافی است درک مفاهیمی مانند کلیدهای خصوصی و آدرس‌های عمومی ممکن است سخت باشد زیرا در معرض محدودی قرار خواهید گرفت. اما با توجه به اینکه کنترل کامل رمزارز تمرین خوبی است مهم است که بدانید کلیدهای خصوصی و آدرس‌ های عمومی چیست و چگونه کار می‌ کنند.

4 ماه پیش7دقیقه خواندن