بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۱۸,۸۹۳۶۱۳,۲۸۴,۳۳۹ تومان-۱.۲۴ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۳۰۵۴۲,۳۶۲,۹۰۱ تومان-۳.۰۱ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۲,۴۹۳ تومان-۰.۰۴ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۳۲,۴۶۱ تومان-۰.۱۴ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۷۴.۷۱۸,۹۱۷,۳۶۱ تومان-۲.۳۹ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۹۱۱۲۲۱۵,۹۴۲ تومان۱.۱۸ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD$۰.۹۹۸۴۳۹۳۲,۴۱۰ تومان-۰.۲۱ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۵۲۹۴۹۱۴,۷۰۳ تومان-۲.۲۹ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۳۲.۹۹۱,۰۷۰,۸۸۸ تومان-۳.۴۶ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۶۱۹۳۳۲,۰۱۰.۴ تومان-۵.۹ %
لیست کامل ارزها
خانه اثبات فضا و زمان
دسته بندی

اثبات فضا و زمان

رمز ارز چیا Chia و توکن آن XCH چیست؟

رمز ارز چیا Chia و توکن آن XCH چیست؟

هدف چیا تغییر همه این موارد است. با مکانیسم اجماع جدید "اثبات مکان و زمان" که برای ایمن سازی شبکه از ذخیره سازی به جای پردازش قدرت استفاده می کند. سازندگان آن ادعا می کنند که امنیت، توزیع و ضعف آن در مقایسه با اثبات ارزهای دیجیتالی همچون بیت کوین بیشتر است.

1 سال پیش5دقیقه خواندن