بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۲۰,۱۴۹۶۴۰,۰۹۳,۷۷۹ تومان-۰.۸۳ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۱۳۶.۱۳۶,۰۹۱,۶۴۴ تومان-۱.۹۳ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۱,۷۶۸ تومان--- %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۳۱,۸۰۰ تومان-۰.۱۲ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۳۴.۲۴۷,۴۴۱,۳۴۰ تومان۰.۰۱ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۳۱,۸۹۵ تومان۰.۴۳ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۳۲۱۹۰۵۱۰,۲۲۶ تومان-۱.۸۴ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۵۸۸۷۵۱۴,۵۷۸ تومان-۱.۴۹ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۳۵.۸۶۱,۱۳۹,۲۰۱ تومان۰.۱ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۶۷۷۲۷۲,۱۵۱.۶ تومان-۱.۶۵ %
لیست کامل ارزها
برچسب

پیش عرضه‌ اولیه‌ کوین

در ارزهای دیجیتال
ICO چیست، توکن آن چگونه کار می کند و چرا باید در آن سرمایه گذاری کرد؟

ICO چیست، توکن آن چگونه کار می کند و چرا باید در آن سرمایه گذاری کرد؟

ما در دوران پر برکت دیجیتال زندگی می کنیم. ابتدا ساعت دیجیتالی، سپس عکس دیجیتال، تلویزیون دیجیتال، بازاریابی دیجیتال دریافت کردیم. دنیا برای ارز دیجیتال آماده بود و بیت کوین متولد شد.

1 سال پیش5دقیقه خواندن