بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۱۹,۴۳۲۶۳۰,۰۳۳,۷۵۱ تومان-۳.۷۶ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۳۳۲.۴۴۳,۱۹۷,۷۱۲ تومان-۳.۹۵ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۲,۴۵۴ تومان۰.۱۷ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin$۰.۹۹۹۵۱۶۳۲,۴۰۶ تومان-۰.۰۵ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۷۵.۴۱۸,۹۲۹,۳۳۰ تومان-۲.۷۶ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۳۶۸۵۵۱۴,۱۶۴ تومان-۸.۲۲ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD$۱.۰۱۳۲,۶۱۶ تومان۰.۶ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۳۸۰۶۱۴,۲۰۳ تومان-۴.۰۵ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۳۲.۹۸۱,۰۶۹,۲۷۶ تومان-۵.۵ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۶۰۷۰۴۱,۹۶۸.۱ تومان-۲.۸۹ %
لیست کامل ارزها
خانه پرداخت با بیت کوین
دسته بندی

پرداخت با بیت کوین

متخصصان شاورما دستورالعمل کاملی برای پذیرش بیت کوین ارائه می دهند

متخصصان شاورما دستورالعمل کاملی برای پذیرش بیت کوین ارائه می دهند

 آنها در اینجا به افرادی که به سلطنت ارز رمز نگاری شده اعتماد ندارند دلیل این سلطنت را به طورکامل آموزش می دهند. یک رستوران زنجیره ای کانادایی که به سرو شاورما، هوموس و سایر غذاهای لذیذ خاورمیانه معروف است برخی بمب های حقیقت جدی را پرتاب کرده است که چرا بیت کوین (BTC) ذخیره با ارزش تری از طلا است.

1 سال پیش2دقیقه خواندن