بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۲۳,۵۶۷۱,۰۵۰,۶۱۶,۰۹۵ تومان۲.۶۸ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۶۱۶.۹۷۲,۰۸۱,۷۹۵ تومان۲.۸۷ %
تترتتر
تترUSDT . Tether$۰.۹۹۹۲۵۶۴۴,۵۴۷ تومان-۰.۱۶ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin$۰.۹۹۸۷۳۶۴۴,۵۲۴ تومان-۰.۰۱ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۳۱۶.۱۱۴,۰۹۱,۷۲۸ تومان۳.۸۲ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۱۴۰۱۶۱۸,۴۵۷ تومان۱.۲۳ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD$۰.۹۹۹۳۱۸۴۴,۵۵۰ تومان-۰.۰۳ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۳۸۹۴۱۳۱۷,۳۶۰ تومان۲.۱۲ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۹۰۰۷۸۴,۰۱۵.۷ تومان۲.۱ %
متیکمتیک
متیکMATIC . Polygon$۱.۱۸۵۲,۶۰۴ تومان۵.۸۳ %
لیست کامل ارزها
خانه حاکمیت زنجیره ای
دسته بندی

حاکمیت زنجیره ای

درک حاکمیت زنجیره ای (On-Chain Governance) و نحوه کار آن

درک حاکمیت زنجیره ای (On-Chain Governance) و نحوه کار آن

حاکمیت زنجیره ای سیستمی برای مدیریت و اجرای تغییرات در بلاکچین های ارزهای دیجیتال است. در این نوع حاکمیت، قوانین ایجاد تغییرات در پروتکل بلاکچین رمزگذاری می شود. توسعه دهندگان از طریق به روزرسانی کد، تغییراتی را پیشنهاد می کنند و هر گره درمورد پذیرش یا رد تغییر پیشنهادی رای می دهد.

1 سال پیش6دقیقه خواندن