درک حاکمیت زنجیره ای (On-Chain Governance) و نحوه کار آن
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۶,۶۳۶۱,۳۳۱,۴۰۰,۵۸۰ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۵۹۴.۴۷۹,۶۹۶,۰۹۱ تومان
بیت کوین کشبیت کوین کش
بیت کوین کش$۲۰۹.۴۳۱۰,۴۶۸,۳۵۹ تومان
تزوستزوس
تزوس$۰.۶۶۱۶۴۶۳۳,۰۷۲ تومان