درک حاکمیت زنجیره ای (On-Chain Governance) و نحوه کار آن
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۱۸,۶۰۶۶۰۶,۱۷۲,۴۲۱ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۲۷۲.۵۴۱,۴۵۵,۸۲۶ تومان
بیت کوین کشبیت کوین کش
بیت کوین کش$۱۱۱.۱۵۳,۶۲۱,۱۵۸ تومان
تزوستزوس
تزوس$۱.۴۴۵,۶۱۱ تومان