درک حاکمیت زنجیره ای (On-Chain Governance) و نحوه کار آن
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۳,۷۲۰۱,۰۵۹,۳۵۸,۹۳۶ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۶۴۱.۱۷۳,۲۹۴,۹۵۵ تومان
بیت کوین کشبیت کوین کش
بیت کوین کش$۱۳۵.۵۷۶,۰۵۴,۶۹۲ تومان
تزوستزوس
تزوس$۱.۱۶۵۱,۸۰۷ تومان