درک حاکمیت زنجیره ای (On-Chain Governance) و نحوه کار آن
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۶,۵۶۵۳,۹۰۷,۴۲۸,۶۰۵ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۵۸۹.۷۲۱۰,۷۱۹,۳۸۰ تومان
بیت کوین کشبیت کوین کش
بیت کوین کش$۴۲۷.۹۲۵,۱۱۸,۱۳۶ تومان
تزوستزوس
تزوس$۰.۸۱۲۰۶۸۴۷,۶۶۹ تومان