بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۱۷,۰۲۱۶۲۵,۷۸۵,۴۸۴ تومان-۰.۵۵ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۲۸۳۴۷,۱۶۷,۶۲۶ تومان-۰.۱۳ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۶,۸۷۵ تومان۰.۲۸ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۹۱.۳۱۱۰,۷۱۰,۰۰۵ تومان-۲.۵۲ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۳۶,۸۷۵ تومان۰.۲۹ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۳۶,۸۷۵ تومان۰.۲۶ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۳۹۳۹۸۳۱۴,۴۸۵ تومان-۱.۹۷ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۹۹۸۴۹۳,۶۷۰.۹ تومان-۴.۰۱ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۳۱۷۳۷۶۱۱,۶۶۸ تومان-۰.۲۱ %
متیکمتیک
متیکMATIC . Polygon$۰.۹۲۶۹۱۹۳۴,۰۷۸ تومان۰.۹۴ %
لیست کامل ارزها
خانه ماین کردن مونرو
دسته بندی

ماین کردن مونرو

استخراج کنندگان ارز دیجیتال در لیست 10 تا از بیشترین تهدیدات بدافزار

استخراج کنندگان ارز دیجیتال در لیست 10 تا از بیشترین تهدیدات بدافزار

گزارش تهدید جهانی استنتاج می کند که سه تا از معمول ترین بدافزارهای گوناگون در آوریل که شناسائی شد، استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال شده بودند. مرکز تحقیقات چک پوینت گفت غارت ارزهای دیجیتال، بدافزاری که از قدرت محاسبه و پردازش قربانی برای استخراج ارز استفاده می کند بدون اینکه آن ها بدانند، در واقع بزرگترین تهدید ماه گذشته بود.

2 سال پیش1دقیقه خواندن