Header background overlay
بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۲۹,۸۷۶۹۳۱,۲۹۳,۸۵۵ تومان-۰.۸۸ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۲,۰۳۵.۳۶۳,۴۴۴,۹۳۹ تومان-۲.۲۷ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۱,۲۰۳ تومان-۰.۰۶ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۳۱,۲۶۵ تومان-۰.۳۱ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۹۹.۵۳۹,۳۳۶,۹۴۱ تومان-۰.۷۵ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۲۰۴۹۳۱۳,۱۰۸ تومان-۱.۵۹ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۵۶۶۹۹۸۱۷,۶۷۴ تومان۱.۰۲ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۵۵.۰۳۱,۷۱۵,۳۹۴ تومان-۰.۰۸ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۳۱,۲۹۷ تومان-۰.۱۵ %
پولکاداتپولکادات
پولکاداتDOT . Polkadot$۱۰.۷۴۳۳۴,۷۸۷ تومان-۳.۳۳ %
لیست کامل ارزها
برچسب

ریگ ماینینگ

در ارزهای دیجیتال
چگونه می توان دستگاه های ماینینگ ایسیک و GPU را خنک تر نگهداری نمود؟

چگونه می توان دستگاه های ماینینگ ایسیک و GPU را خنک تر نگهداری نمود؟

فرقی نمی کند که ریگ ماینینگ مبتنی بر ایسیک دارید و یا مبتنی بر GPU در هر صورت نیاز به نگهداری دارد. در غیر این صورت اگر بعد از یک سال مجبور شوید اجزای ریگ خود را تغییر دهید همه چیز بیهوده خواهد بود.

4 ماه پیش7دقیقه خواندن