بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۱۹,۰۵۹۶۱۷,۳۸۸,۲۲۰ تومان-۰.۴۸ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۳۱۸.۷۴۲,۷۱۵,۹۵۶ تومان-۱.۵۱ %
تترتتر
تترUSDT . Tether$۰.۹۹۹۸۲۷۳۲,۳۸۷ تومان-۰.۰۵ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin$۰.۹۹۹۶۴۵۳۲,۳۸۱ تومان-۰.۱ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۷۶.۵۸۸,۹۵۹,۲۴۶ تومان-۱.۴۷ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۵۰۶۴۹۱۱۶,۴۰۷ تومان۲.۶۶ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD$۰.۹۹۹۸۵۱۳۲,۳۸۸ تومان۰.۰۱ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۵۸۴۱۹۱۴,۸۵۰ تومان-۱.۵۴ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۳۳.۵۵۱,۰۸۶,۷۸۴ تومان-۲.۱۳ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۶۳۴۲۷۲,۰۵۴.۶ تومان-۳.۸۶ %
لیست کامل ارزها
خانه هزینه استخراج
دسته بندی

هزینه استخراج

نحوه استخراج بیت کوین چگونه است؟ آیا با کامپیوتر های خانگی میتوان بیت کوین استخراج کرد؟

نحوه استخراج بیت کوین چگونه است؟ آیا با کامپیوتر های خانگی میتوان بیت کوین استخراج کرد؟

همه ماینرها در شبکه بیت کوین تلاش می کنند یک معمای ریاضی را حل کنند تا بتوانند جایزه بیت کوین را بدست آورند. برای برنده شدن در این معما، ماینرها هزاران محاسبه را در ثانیه امتحان می کند تا محاسبه درست را پیدا کرده و معما را حل کنند.

1 سال پیش4دقیقه خواندن