Header background overlay
بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۳۰,۲۴۷۹۳۱,۴۸۵,۱۶۶ تومان۲.۴۱ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۲,۰۶۸.۲۶۳,۶۹۲,۱۸۸ تومان۲.۹۸ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۰,۸۲۷ تومان۰.۲۱ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۳۰,۸۸۸ تومان-۰.۰۱ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۳۰۳.۳۵۹,۳۴۱,۹۵۲ تومان۲.۶۳ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۳۰۰۳۵۱۳,۲۴۳ تومان۲.۹۳ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۵۷۳۴۶۵۱۷,۶۶۰ تومان۳.۱۱ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۵۵.۴۲۱,۷۰۶,۷۱۲ تومان۳.۲۸ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۳۰,۹۱۹ تومان۰.۰۶ %
پولکاداتپولکادات
پولکاداتDOT . Polkadot$۱۰.۹۳۳۵,۶۷۶ تومان۳ %
لیست کامل ارزها
برچسب

خنک سازی ماینر

در ارزهای دیجیتال
چگونه می توان دستگاه های ماینینگ ایسیک و GPU را خنک تر نگهداری نمود؟

چگونه می توان دستگاه های ماینینگ ایسیک و GPU را خنک تر نگهداری نمود؟

فرقی نمی کند که ریگ ماینینگ مبتنی بر ایسیک دارید و یا مبتنی بر GPU در هر صورت نیاز به نگهداری دارد. در غیر این صورت اگر بعد از یک سال مجبور شوید اجزای ریگ خود را تغییر دهید همه چیز بیهوده خواهد بود.

4 ماه پیش7دقیقه خواندن