بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۱۸,۹۳۲۶۱۱,۰۹۴,۹۰۰ تومان-۰.۸۶ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۳۰۷.۸۴۲,۲۱۱,۸۱۴ تومان-۲.۳۴ %
تترتتر
تترUSDT . Tether$۰.۹۹۹۹۴۹۳۲,۲۷۶ تومان-۰.۱ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin$۰.۹۹۹۰۷۹۳۲,۲۴۸ تومان-۰.۱۲ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۷۵.۱۳۸,۸۸۰,۶۳۳ تومان-۱.۶۲ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۹۵۸۸۱۶,۰۰۶ تومان۳.۹۷ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۳۲,۲۷۸ تومان۰.۱۵ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۵۳۰۹۱۴,۶۲۵ تومان-۲.۰۵ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۳۳.۰۴۱,۰۶۶,۴۶۴ تومان-۱.۹۸ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۶۱۹۶۴۲,۰۰۰.۱ تومان-۶.۴۷ %
لیست کامل ارزها
خانه مبادله‌ نقدینگی
دسته بندی

مبادله‌ نقدینگی

توکن بث (BETH) چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟

توکن بث (BETH) چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟

با راه اندازی بیکن چین (Beacon Chain) در دسامبر سال 2020 مجموعه ای از نسخه های به روز شده اتریوم 2 (ETH 2.0) که هدف آن بهبود مقیاس پذیری اتریوم است در مسیر درستی می باشد. به عنوان بخشی از مرحله 0 برنامه استقرار، اتریوم می تواند از قبل در این زنجیره جدید نقش داشته باشد.

1 سال پیش3دقیقه خواندن