بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۲۶,۵۷۹۱,۳۲۳,۶۶۱,۹۷۰ تومان۰.۵۲ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۸۴۸۹۲,۰۳۱,۳۳۵ تومان۰.۵۱ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۴۹,۸۰۱ تومان۰.۰۷ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۶۲.۲۱۱۳,۰۵۸,۳۳۲ تومان۰.۰۷ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin$۰.۹۹۹۶۷۹۴۹,۷۸۵ تومان-۰.۰۳ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۵۲۶۹۹۴۲۶,۲۴۵ تومان۱.۱۵ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۳۲۳۰۳۵۱۶,۰۸۷ تومان-۰.۲۵ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۶۸۱۱۳,۳۹۱.۹ تومان۰.۴۸ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۱۸.۹۹۴۱,۲۴۰ تومان۰.۳ %
متیکمتیک
متیکMATIC . Polygon$۰.۷۸۴۴۰۸۳۹,۰۶۴ تومان۱.۷۹ %
لیست کامل ارزها
خانه مجوزهای پروژه های رمزنگاری شده
دسته بندی

مجوزهای پروژه های رمزنگاری شده

بانک های رمزنگاری راه حلی یکپارچه ارائه می دهند که به دنیای مالی سنتی متصل باشد که مهمتر از همه، با مقررات سازگار می باشد.

بانک های رمزنگاری راه حلی یکپارچه ارائه می دهند که به دنیای مالی سنتی متصل باشد که مهمتر از همه، با مقررات سازگار می باشد.

بانک های رمزنگاری راه حلی یکپارچه ارائه می دهند که به دنیای مالی سنتی متصل باشد که مهمتر از همه، با مقررات سازگار می باشد. فضای رمزنگاری از زمان تأسیس خود در سال 2008 مسیری طولانی را طی کرده است.

2 سال پیش4دقیقه خواندن