بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۱۶,۹۷۰۶۲۱,۸۱۸,۴۶۸ تومان۰.۱۸ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۲۴۹.۴۴۵,۷۷۹,۷۶۰ تومان-۰.۴۳ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۶,۶۴۲ تومان-۰.۰۷ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۸۸.۴۴۱۰,۵۶۹,۰۱۳ تومان۰.۵۵ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin$۰.۹۹۹۱۱۹۳۶,۶۱۰ تومان-۰.۲۴ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۳۶,۶۴۲ تومان-۰.۰۴ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۳۸۹۸۸۷۱۴,۲۸۶ تومان۰.۸۸ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۹۹۱۹۱۳,۶۳۴.۶ تومان-۱.۹۲ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۳۱۵۴۶۸۱۱,۵۵۹ تومان-۰.۹۵ %
متیکمتیک
متیکMATIC . Polygon$۰.۹۰۴۹۵۲۳۳,۱۵۹ تومان-۰.۰۶ %
لیست کامل ارزها
خانه دارایی غول های ارزهای دیجیتال
دسته بندی

دارایی غول های ارزهای دیجیتال

نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند و به چه دردی می خورند؟

نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند و به چه دردی می خورند؟

چیز زیادی در مورد نهنگ های بیت کوین نمی دانیم. البته می دانیم که آن ها دارندگان مقادیر زیاد بیت کوین هستند. اما غیر از چند نام، بیشتر نمی دانیم آن ها که هستند و چه کاری با اکوسیستم BTC انجام می دهند.

2 سال پیش4دقیقه خواندن