بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۲۲,۰۳۷۶۷۲,۱۲۸,۱۹۸ تومان-۶.۰۵ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۷۵۰.۷۵۳,۳۹۶,۰۲۱ تومان-۵.۲۴ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۰,۵۶۱ تومان۰.۰۵ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۳۰,۵۳۰ تومان-۰.۰۱ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۸۲.۴۶۸,۶۱۵,۰۲۶ تومان-۸.۱۸ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۳۰,۶۲۲ تومان۰.۱۹ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۳۴۷۶۳۵۱۰,۶۰۳ تومان-۷.۳۵ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۷۴۵۴۵۱۴,۴۷۴ تومان-۱۲.۰۹ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۳۶.۲۸۱,۱۰۶,۵۴۰ تومان-۱۱.۴۷ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۷۰۲۹۲۲,۱۴۳.۹ تومان-۱۳.۷۵ %
لیست کامل ارزها
خانه دارایی غول های ارزهای دیجیتال
دسته بندی

دارایی غول های ارزهای دیجیتال

نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند و به چه دردی می خورند؟

نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند و به چه دردی می خورند؟

چیز زیادی در مورد نهنگ های بیت کوین نمی دانیم. البته می دانیم که آن ها دارندگان مقادیر زیاد بیت کوین هستند. اما غیر از چند نام، بیشتر نمی دانیم آن ها که هستند و چه کاری با اکوسیستم BTC انجام می دهند.

2 سال پیش4دقیقه خواندن