Header background overlay
بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۳۰,۱۵۲۹۲۸,۵۵۹,۵۵۰ تومان۲.۶۲ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۲,۰۵۹.۱۶۳,۴۱۱,۳۲۹ تومان۳.۳۳ %
تترتتر
تترUSDT . Tether$۰.۹۹۹۵۴۸۳۰,۷۸۲ تومان-۰.۱۹ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۳۰,۸۲۷ تومان-۰.۲ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۳۰۲.۳۴۹,۳۱۰,۸۴۸ تومان۲.۶۹ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۲۷۶۳۸۱۳,۱۷۰ تومان۲.۸۱ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۵۷۰۶۷۸۱۷,۵۷۵ تومان۳.۴۹ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۵۵.۱۹۱,۶۹۹,۶۲۹ تومان۴.۴۵ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۳۰,۸۵۸ تومان-۰.۱۱ %
پولکاداتپولکادات
پولکاداتDOT . Polkadot$۱۰.۸۳۳۲,۵۹۶ تومان۳.۳۴ %
لیست کامل ارزها
برچسب

احراز هویت

در ارزهای دیجیتال
شناسایی مشتری و یا (KYC) چیست و چگونه عمل می کند؟

شناسایی مشتری و یا (KYC) چیست و چگونه عمل می کند؟

KYC استانداردی در صنعت سرمایه گذاری است که اطمینان می دهد مشاوران سرمایه گذاری اطلاعات دقیقی در مورد تحمل ریسک، دانش سرمایه گذاری و موقعیت مالی مشتریان خود می دانند. KYC از مشتریان و مشاوران سرمایه گذاری محافظت می کند.

7 ماه پیش4دقیقه خواندن