بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۲۳,۴۵۸۱,۰۴۷,۳۰۶,۹۵۰ تومان۲.۰۳ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۶۰۹۷۱,۸۳۷,۷۲۱ تومان۱.۴۶ %
تترتتر
تترUSDT . Tether$۰.۹۹۸۴۳۵۴۴,۵۷۶ تومان-۰.۳ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin$۰.۹۹۷۲۹۴۴۴,۵۲۵ تومان-۰.۳۳ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۳۱۵.۰۸۱۴,۰۶۷,۰۷۶ تومان۲.۷۲ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۱۲۹۸۲۱۸,۴۳۸ تومان۰.۱۸ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۴۴,۶۹۱ تومان-۰.۰۱ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۳۸۹۹۱۸۱۷,۴۰۸ تومان۱.۱۷ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۸۹۷۴۹۴,۰۰۶.۹ تومان۱.۱۱ %
متیکمتیک
متیکMATIC . Polygon$۱.۱۷۵۲,۲۳۶ تومان۴.۲۴ %
لیست کامل ارزها
خانه رمزارز های ژاپن
دسته بندی

رمزارز های ژاپن

رانندگان متخلف! پلیس ژاپن به دنبال ارز های دیجیتال شماست!

رانندگان متخلف! پلیس ژاپن به دنبال ارز های دیجیتال شماست!

دارندگان ارز دیجیتال در ژاپن، حواستان باشد! جریمه های خود را به موقع پرداخت کنید ، وگرنه پلیس توکن های شما را خواهد گرفت! به نظر می رسد این پیام پس از این به وجود آمد که در ایالت Gifu، پلیس از مردی که از تاریخ آگوست 2014 هزینه های تخلفات رانندگی خود را روی هم انباشته کرده بود، به ارزش 3600 دلار امریکا ارز دیجیتال وی را مصادره کرد.

1 سال پیش2دقیقه خواندن