بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۲۶,۴۸۶۱,۳۲۰,۹۹۰,۹۱۸ تومان۰.۲۴ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۸۴۴.۱۹۱,۹۷۵,۶۰۱ تومان۰.۳۸ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۴۹,۸۷۵ تومان۰.۰۸ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۶۰.۸۹۱۳,۰۱۱,۹۰۵ تومان-۰.۲۲ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۴۹,۸۷۵ تومان۰.۰۵ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۵۲۵۲۷۲۲۶,۱۹۸ تومان۱.۱۵ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۳۲۱۲۵۱۱۶,۰۲۲ تومان-۰.۵۹ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۶۷۸۶۱۳,۳۸۴.۶ تومان۰.۲۳ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۱۸.۸۹۳۷,۶۵۱ تومان۰.۰۵ %
متیکمتیک
متیکMATIC . Polygon$۰.۷۷۹۶۶۸۳۸,۸۸۶ تومان۱.۲۷ %
لیست کامل ارزها
خانه سرمایه گذاری بر روی ICO
دسته بندی

سرمایه گذاری بر روی ICO

سرمایه گذار فرشته چیست؟

سرمایه گذار فرشته چیست؟

سرمایه گذار فرشته به فرد یا گروهی گفته می شود که سرمایه ای را در اختیار استارت آپ ها و کسب و کارهای کوچک قرار می دهد. سرمایه گذار معمولاً این کمک را در ازای سهام در شرکت گسترش می دهد به این معنی که آنها مالکان جزئی هستند و در موفقیت آن منافع دارند.

26 روز پیش6دقیقه خواندن